Home Dưỡng Linh Tình Yêu Thiết Tha Của Chúa Dành Cho Bạn

Tình Yêu Thiết Tha Của Chúa Dành Cho Bạn

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/TvnolUwYX4k

Rất lâu trước khi Đức Chúa Trời đặt nền móng của trái đất, Ngài đã nghĩ đến chúng ta, đã quyết định chúng ta là tâm điểm của tình yêu của Ngài, để được làm cho trọn vẹn và thánh khiết bởi tình yêu của Ngài” (Ê-phê-sô 1:4 BD Sứ Điệp).  

Món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà bạn từng bao giờ nhận được là món quà của Chúa dành cho bạn. Đó là toàn bộ lý do tại sao chúng ta ăn mừng Giáng Sinh. Đó là chủ đề của câu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh—Giăng 3:16. 

Hằng tỷ người trong suốt lịch sử đã thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Tại sao câu Kinh Thánh này lại quan trọng đến như vậy? 

Giăng 3:16 giải thích ý nghĩa của Giáng Sinh. Câu Kinh Thánh này tóm tắt toàn bộ sứ điệp của Kinh Thánh. 

“Vì Đức Chúa Trời rất yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con một của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16 BD NKJV).  

Giăng 3:16 nhắc nhở chúng ta rằng món quà Giáng Sinh của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta liên quan đến niềm đam mê lớn nhất của Ngài—đó là yêu thương chúng ta. 

Cụm từ đầu tiên trong câu Kinh Thánh đó nói rằng, “Vì Đức Chúa Trời rất yêu thương thế gian.” Nếu một người nào đó nói rằng họ yêu thương bạn là một chuyện, nhưng khi họ nói rằng họ rất yêu thương bạn thì điều đó thể hiện một niềm đam mê, một sự say đắm. Sẽ không có ai yêu thương bạn với cường độ mạnh mẽ như Đức Chúa Trời yêu thương bạn.  

Đức Chúa Trời đã luôn yêu thương bạn. Ê-phê-sô 1:4 nói, “Rất lâu trước khi Đức Chúa Trời đặt nền móng của trái đất, Ngài đã nghĩ đến chúng ta, đã quyết định chúng ta là tâm điểm của tình yêu của Ngài, để được làm cho trọn vẹn và thánh khiết bởi tình yêu của Ngài” (BD Sứ Điệp)Trước khi Chúa sáng tạo thế giới để duy trì sự sống của con người, Ngài đã có chương trình cho cuộc đời của bạn. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ vì Ngài muốn yêu thương bạn.  

Đức Chúa Trời chưa bao giờ tạo dựng nên một người mà Ngài không yêu thương. Mọi thứ trong cuộc sống—không khí, nước, thực phẩm, mặt trời, v.v.—là một món quà bắt nguồn từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho bạn.  

Không điều gì có thể lấy đi được tình yêu thương đó của bạn. Rô-ma 8:39 nói, “Không có điều gì trong mọi tạo vật có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời thuộc về chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa của chúng ta” (BD GNT).  

Chúa yêu thương bạn trong những ngày tươi vui của bạn cũng như trong những ngày buồn bã, ảm đạm của bạn. Ngài yêu thương bạn khi bạn cảm nhận được cũng như khi bạn không cảm nhận được điều đó. Chúa sẽ không bao giờ yêu thương bạn nhiều hơn là Ngài đang yêu thương bạn trong lúc này. Và Ngài cũng sẽ không bao giờ yêu thương bạn ít hơn một chút nào cả.  

Đó là món quà lớn lao, tuyệt vời nhất mà bạn sẽ từng bao giờ được nhận lãnh. 

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like