Home Chuyên Đề Liệu Làm Một Người Có Đạo Đức Tốt Có Đủ Để Làm Hài Lòng Đức Chúa Trời?

Liệu Làm Một Người Có Đạo Đức Tốt Có Đủ Để Làm Hài Lòng Đức Chúa Trời?

by ChristianToday
30 đọc

Sống đẹp lòng Đức Chúa Trời nên là mục tiêu của mọi Cơ-đốc nhân, nhưng chúng ta có thể làm gì để Chúa vui lòng? Một trong những câu trả lời thường gặp nhất là “làm một người có đạo đức tốt.” Tuy nhiên, thật đáng buồn là việc làm một người có đạo đức tốt chưa đủ để khiến Chúa mỉm cười.

Một câu chuyện trong Kinh Thánh minh họa rõ nhất vấn đề này cho chúng ta là Ma-thi-ơ 19:16-26.  Một người thanh niên giàu có chức cao đến hỏi Chúa Giê-xu về những tiêu chí để một người được tính là đủ tiêu chuẩn vào Thiên Đàng. Anh ta hỏi Chúa Giê-xu, “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” Ngay từ câu hỏi đầu tiên, Chúa Giê-xu đã thấy cái sai lầm trong suy nghĩ của anh ta.

Hầu hết những người trong Hội-thánh ngày nay cư xử như thể con đường đến thiên đàng của họ, đến với các phước lành và ân huệ của Chúa là làm theo các luật lệ, dâng hiến cách hào phóng, phục vụ trong các mục vụ hay tham gia vào các công tác truyền giáo. Tại một thời điểm nào đó, nhiều người trong chúng ta đã có tư duy này. Bản chất tự nhiên của chúng ta là cố gắng tìm kiếm sự chấp thuận của Chúa qua các việc làm công đức của mình.

Đáng buồn thay, ngay cả những điều tốt nhất của chúng ta cũng không đủ tốt đối với Chúa. Đó là bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân không xứng đáng có được ân điển cũng như sự hiện diện của Chúa. Rô-ma 3:10 nhắc nhở ta rằng “chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không.

Điều đó nói lên rằng, mặc dù chúng ta có cố sống đạo đức đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không thể nào đạt đến mức độ mà Đức Chúa Trời yêu cầu để có được sự hài lòng của Ngài. Chúa muốn sự toàn hảo trọn vẹn, thánh thiện, không chỗ trách. Chẳng ai đạt được điều này.

Không ai, ngoại trừ một Con Người duy nhất: Chúa Giê-xu Christ. Con Đức Chúa Trời đã xuống thế gian và trở thành một con người, sống một cuộc đời mà chúng ta nên sống, và cuối cùng đánh đổi sự công bình của Ngài cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã mang lấy sự bất toàn và thiếu sót của chúng ta để đổi lấy sự tốt lành của Ngài.

Cách duy nhất để chúng ta có thể trở nên thánh khiết cũng là cách đơn giản nhất. Không cần phải làm việc lành để đổi chác ân điển của Chúa. Như Ê-phê-sô 2:8 đã nói cho chúng ta biết, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.”

Vậy làm thế nào chúng ta có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời nếu không qua lối sống đạo đức? Hê-bơ-rơ 11:6 là câu trả lời tốt nhất, “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.”

Đức tin khiến chúng ta tin vào đấng Christ và công việc được làm trọn của Ngài đã đủ cho chúng ta. Điều này khiến chúng ta hạ mình thừa nhận rằng chúng ta không thể kiếm được ân điển của Đức Chúa Trời và làm hài lòng Ngài bởi sức riêng của mình. Nhưng niềm vui của  Đức Chúa Trời là được nhìn thấy đấng Christ qua chúng ta khi chúng ta tin rằng công việc Ngài làm là quá đủ để khiến chúng ta được công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa không vui vì những việc chúng ta có thể làm cho Ngài, nhưng vui khi thấy chúng ta vui vẻ và mở lòng mình ra đón nhận những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta.

Dich: Richard Huynh

Nguồn: christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like