Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-16)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-16)

by Hong An
30 đọc

Giê-ru-sa-lem và Chúa Jesus Người Do Thái (Tiếp theo)

Đôi khi người ta thắc mắc tại sao Chúa Jesus lại là người Do Thái, và liệu đó có phải chuyện tình cờ hay không. Có thể nào Đấng Cứu Rỗi của thế giới là một người Ý, một người Ả Rập, một người Trung Quốc hoặc một người da đen, hoặc thậm chí là một người Hà Lan – như bản thân tôi là người Hà Lan? Việc Ngài phải trở thành con người để cứu rỗi nhân loại vẫn chưa đủ sao? Nhiều người nghĩ rằng việc Ngài là người Do Thái chỉ là vấn đề thứ yếu. Và khi người ta nhìn vào tranh ảnh, tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, hình vẽ và các loại hình nghệ thuật khác, trong nhiều trường hợp, Ngài thậm chí không trông giống một người Do Thái. Đôi khi Ngài trông giống như một Apollo của Hy Lạp, một người da đỏ Nam Mỹ, một người da đen hoặc một người Trung Quốc – và nhiều người không có vấn đề gì với điều đó. Quan điểm của họ là bởi vì điều quan trọng nhất là Ngài trở thành con người, nên người ta có thể miêu tả Ngài thế nào tùy ý. Vì vậy, người ta sẽ miêu tả Ngài theo cách mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới có thể đồng nhất với Ngài. Vậy tại sao Chúa Jesus lại là người Do Thái?

Những điều kiện nào theo Kinh Thánh phải được đáp ứng để Đấng Cứu Rỗi được sinh ra? Phao-lô viết trong Ga-la-ti 4:4 “…Nhưng khi k hn đã được trn, Đức Chúa Tri sai Con Ngài đến, do mt người n sinh ra, sinh ra dưới lut pháp…” Như vậy, Phao-lô nói hai điều về Ngài. Thứ nhất, vào thời điểm đã định, Chúa Jesus sẽ được sinh ra bởi một người nữ, và thứ hai Ngài sẽ sinh ra dưới ‘Torah’, dưới Luật pháp.

Điều quan trọng nhất là Ngài phải được sinh ra bởi một người nữ. Tại sao điều này lại quan trọng, và nó có ý nghĩa gì? Ngài chắc chắn phải được sinh ra từ dòng dõi của một người nữ – Sáng thế ký 3:15 “…Ta s làm cho my và người n, dòng dõi my và dòng dõi người n thù nghch nhau. Người s giày đạp đầu my, còn my s cn gót chân người…” Nhưng điều đó là hiển nhiên, vì mọi người đều là do người nữ sinh ra. Nhưng đây cũng là một bí ẩn, bởi vì ở đây không hề đề cập đến dòng dõi của người nam. Hội Thánh đã dạy rằng đây là sự liên hệ đầu tiên trong Kinh thánh về một nữ đồng trinh sinh con. Nhưng Ê-va sống rất lâu trước thời Áp-ra-ham, và do đó cũng là rất lâu trước thời Y-sơ-ra-ên và sự xuất hiện của người Do Thái trong lịch sử. Như vậy, người nữ này, từ dòng dõi của mình một ngày nào đó sẽ sinh ra Đấng Cứu Rỗi của thế giới, về nguyên tắc thì có thể là bởi bất kỳ người nữ nào trên đất này.

Nhưng rõ ràng Ngài cũng phải được sinh ra dưới ‘Torah’, tức là dưới Luật pháp, do đó dưới Giao ước của Luật pháp. Giao ước này được thiết lập với Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc trong cuộc Xuất hành Vĩ đại, khi Môi-se dẫn dân tộc này ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập tiến vào miền đất hứa. Tại núi Si-nai, Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se và ban Luật pháp cho ông, và dân Y-sơ-ra-ên đã bước vào vào mối quan hệ của Giao ước này với Đấng Toàn năng qua Môi-se, Xut Ê-díp-tô Ký 19:3-7 “…Môi-se lên gp Đức Chúa Tri. T trên núi, Đức Giê-hô-va gi ông và phán: “Con hãy nói vi nhà Gia-cp, và bo vi con dân Y-sơ-ra-ên thế ny: ‘Các con đã thy điu Ta làm cho người Ai Cp, Ta đã ch các con trên cánh đại bàng, và dn các con đến vi Ta như thế nào. Vy bây gi, nếu các con tht lòng vâng li Ta và gi giao ước Ta thì trong tt c các dân tc, các con s là tài sn riêng ca Ta; dù c thế gian đều thuc v Ta. Các con s tr thành mt vương quc thy tế l và mt dân tc thánh cho Ta.’ Đó là nhng li con phi nói li vi con dân Y-sơ-ra-ên.” Vy Môi-se đến và gi các trưởng lão trong dân chúng li, thut cho h mi li Đức Giê-hô-va đã truyn dn mình…”Xut Ê-díp-tô Ký 24:3-4 “…Khi Môi-se đến và thut li cho dân chúng mi li phán và các lut l ca Đức Giê-hô-va, dân chúng đồng thanh đáp rng: “Chúng tôi s thi hành mi li Đức Giê-hô-va đã phán truyn.” Môi-se ghi li mi li ca Đức Giê-hô-va. Ông dy sm, xây mt bàn th chân núi và dng mười hai tr đá tượng trưng cho mười hai b tc Y-sơ-ra-ên…” Vậy, Giao ước Luật pháp đã được thiết lập với Y-sơ-ra-ên.

Và điều thiết yếu thứ ba đối với Ngài là Ngài phải sinh ra với tư cách là Con Vua Đa-vít, và do đó làm ứng nghiệm lời hứa của sứ thần Gáp-ri-ên trong Lu-ca 1:26-35 “…Vào tháng th sáu, Đức Chúa Tri sai thiên s Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuc min Ga-li-lê, gp mt trinh n đã đính hôn vi mt người nam tên là Giô-sép, thuc dòng vua Đa-vít. Trinh n y tên là Thiên s đến gp cô và nói: “Hi người được ơn, chúc mng cô! Chúa cùng cô!” Nhưng Ma-ri rt bi ri v nhng li ny và t hi li chào y có nghĩa gì. Thiên s tiếp: “Hi Ma-ri, đừng s vì cô đã được ơn trước mt Đức Chúa Tri. Ny, cô s mang thai, sinh mt con trai và đặt tên là JÊSUS. Con trai y s được tôn trng, được gi là Con ca Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Tri s ban cho Ngài ngôi Đa-vít, t ph Ngài. Ngài s trđời đời nhà Gia-cp; vương quc Ngài mãi mãi trường tn. Ma-ri thưa vi thiên s: “Tôi chưa ăn vi người nam nào thì làm sao có được điu đó?” Thiên s đáp: “Đức Thánh Linh s ng trên cô, và quyn năng ca Đấng Chí Cao s ph che cô; cho nên con thánh sinh ra s được gi là Con Đức Chúa Tri…”

Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi vẫn tổ chức ngày Chúa nhật Lễ Lá ở Hà Lan. Có những thanh gỗ đặc biệt với những con gà nướng thật đặc biệt (hoặc chúng được cho là những con gà trống?) ở trên cùng với những dải ruy băng màu, trứng, cam, cành lá xanh tươi, và những bài hát đặc biệt – tất cả đều là để kỷ niệm ngày Chúa nhật Lễ Lá, ngày Chúa Jesus tiến vào thành phố Giê-ru-sa-lem với đám đông cổ vũ xung quanh Ngài.

Dân Y-sơ-ra-ên tung hô như vừa thắng trận: “…Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến…” Rất đông dân chúng đi trước và đi theo Ngài, vẫy cành cọ và trải áo xuống đường. Và Ngài, cưỡi trên một con lừa, đúng như lời tiên tri của Xa-cha-ri, người đã nói: “…Nầy, Vua ngươi đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và ban sự cứu rỗi, khiêm tn và cưỡi la, mt con la con, là con ca la cái…” Xa-cha-ri 9:9. Vào lúc đó, cư dân thành Giê-ru-sa-lem tràn đầy mong đợi.
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/529218681758342

Bình Luận:

You may also like