Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-15)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-15)

by Hong An
30 đọc

Đền Th Ê-xê-chi-ên
Có thể nào một Đền thờ ‘thứ ba’ thậm chí dẫn đến Đền thờ ‘thứ tư’, giống như Đền thờ thứ hai của Xô-rô-ba-bên, đã được mở rộng và tôn tạo bởi Hê-rốt Đại đế? Trên thực tế, một số người gọi cấu trúc của Hê-rốt là Đền thờ thứ ba.

Nhưng trường hợp này thì có lẽ không phải là như vậy. Ngôi đền tiếp theo, ngôi đền cuối cùng như được mô tả trong Ê-xê-chi-ên chương 40 đến 48, đề cập đến một khu phức hợp Đền thờ sẽ tồn tại sau khi Gót và đồng minh của hắn ta bị đánh bại trên các ngọn núi của Y-sơ-ra-ên. Sự thất bại của họ được mô tả trong Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39. Một Đền thờ ‘thứ ba’ có thể có của Kẻ chống Chúa dường như sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, và có thể sẽ bị phá hủy trong trận chiến cuối cùng và bởi những trận động đất xung quanh Giê-ru-sa-lem. Nếu nó có được xây dựng, thì cũng sẽ chỉ là một ngôi đền tạm mà thôi. Đó sẽ là một giấc mơ ngắn ngủi của người Do Thái mà cuối cùng có thể sẽ tan thành mây khói, giống như Đền thờ Bar Kochba.

Đền thờ Ê-xê-chi-ên cuối cùng sẽ là Đền thờ ‘thứ tư’ dường như nằm ở một nơi khác. Một số người khẳng định rằng Đền thờ này thậm chí sẽ không nằm trên Núi Đền ở Giê-ru-sa-lem, mà nằm xa bên ngoài thành phố thực tế, gần Si-lô, nơi đền tạm đã tọa lạc trong 400 năm. Thuật ngữ số hiện nay đã trở nên khó hiểu, tùy thuộc vào việc người ta có tin vào một Đền thờ ‘thứ ba’ theo nghĩa đen mà ở đó Kẻ chống Chúa sẽ ngồi hay không!

Xa-cha-ri nói rằng Giê-ru-sa-lem sẽ tiếp tục ở vào đúng vị trí của nó. Xa-cha-ri 12:6 “…Trong ngày y, Ta s làm cho các th lĩnh Giu-đa ging như mt bếp la đang cháy gia đống ci, như mt ngn đuc cháy gia nhng bó lúa; h s thiêu nut tt c các dân tc chung quanh, c bên phi ln bên trái. Nhưng cư dân Giê-ru-sa-lem vn nguyên ti ch ca nó, tc là Giê-ru-sa-lem…” nhưng khu vực phía nam sẽ trở thành một vùng đồng bằng – Xa-cha-ri 14:10 “…Khp c x s tr nên đồng bng t Ghê-ba cho đến Rim-môn, v phía nam Giê-ru-sa-lem. Thành ny s được nhc lên và nguyên ti ch, t cng Bên-gia-min cho đến cng th nht và cng góc, và t tháp Ha-na-nê-ên cho đến hm ép rượu ca vua…” trong khi ngọn núi của nhà Chúa sẽ được lập làm thủ lĩnh của các ngọn núi và sẽ nhô lên trên các ngọn đồi.
Ê-sai 2:2-4 nói: “…Trong nhng ngày cui cùng, núi ca đền th Đức Giê-hô-va s được lp vng trên các đỉnh núi, vượt cao hơn các đồi. Mi quc gia s đổ v đó, nhiu dân tc s đến và nói rng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, đến đền th Đức Chúa Tri ca Gia-cp. Ngài s dy chúng ta đường li Ngài, chúng ta s đi trong các no Ngài.” Vì lut pháp s ra t Si-ôn, và li Đức Giê-hô-va s ra t Giê-ru-sa-lem. Ngài s phán xét gia các quc gia, và phân x cho nhiu dân tc. By gi, h s ly gươm rèn lưỡi cày, ly giáo rèn lưỡi lim. Nước ny không còn vung gươm đánh nước kia, h cũng không còn luyn tp chinh chiến na…”
Những chi tiết này mang ý nghĩa là vị trí địa lý trong và xung quanh Giê-ru-sa-lem có thể sẽ thay đổi. Núi Ô-li-ve sẽ chia làm đôi (Xa-cha-ri 14:4) “…Trong ngày y, chân Ngài s đứng trên núi Ô-liu, là núi đối din Giê-ru-sa-lem v phía đông. Núi Ô-liu s b ch ra làm đôi chính gia, to nên mt thung lũng rt ln t đông sang tây; mt na núi di qua phía bc, mt na kia di qua phía nam…” Giê-ru-sa-lem sẽ chịu động đất (Khi Huyn 11:13), nhưng cuối cùng nó sẽ là một nơi trống trải. Xa-cha-ri 2:4-5 chép: “…Hãy chy đi nói vi chàng trai y rng: ‘Giê-ru-sa-lem s như làng mc không có tường thành bao bc, vì có rt đông người và súc vt trong nó.’ Đức Giê-hô-va phán: ‘Chính Ta s là bc tường bng la bao quanh thành, và Ta s là vinh quang ng gia thành…” Không cần bất kỳ bức tường bảo vệ nào bởi vì sẽ có bình an. Hoàng tử Bình an sẽ ở đó. Cho dù tiến trình lịch sử có trở nên đen tối như thế nào đi nữa đối với thế giới và đối với Trung Đông, thì Y-sơ-ra-ên vẫn đang trên đường đến với sự yên nghỉ của mình. Ngài sẽ đến để ban cho nó sự yên nghỉ. Và Chúa sẽ đặt nơi yên nghỉ của Ngài ở đó mãi mãi!

Như Y-sơ-ra-ên đang trên đường đến sự yên nghỉ, tập trung vào một Giê-ru-sa-lem trên đất, thì Hội thánh cũng đang trên đường đến sự yên nghỉ ở Giê-ru-sa-lem trên trời (Hê-bơ-rơ 12:22-24). Nhưng một ngày kia, Giê-ru-sa-lem trên trời sẽ ngự xuống, khi trời mới và đất mới được hình thành, là nơi sự công bình sẽ ngự trị. (II Phi-e-rơ 3:13; Khi Huyn 21-22:5) Người ta chỉ có thể suy đoán về mối quan hệ giữa hai thành Giê-ru-sa-lem trong Vương quốc Hòa bình của Đấng Mê-si. (Khi Huyn 20:1-10; Xa-cha-ri 14:8-21). Thiên sứ Gáp-ri-ên hứa với Ma-ri trong Lu-ca 1:30-33: “…Thiên s tiếp: “Hi Ma-ri, đừng s vì cô đã được ơn trước mt Đức Chúa Tri. Ny, cô s mang thai, sinh mt con trai và đặt tên là JÊSUS. Con trai y s được tôn trng, được gi là Con ca Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Tri s ban cho Ngài ngôi Đa-vít, t ph Ngài. Ngài s trđời đời nhà Gia-cp; vương quc Ngài mãi mãi trường tn…”
Điều mà chúng ta có thể chắc chắn là cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện mọi sự trong mọi người (I Cô-rinh-tô 15:28). Ma-ra-na-tha! Ly Chúa Jesus, xin hãy đến! (Khi Huyn 22:20; I Cô-rinh-tô 16).
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/524823838864493

Bình Luận:

You may also like