Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-14)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-14)

by Hong An
30 đọc

1000 năm
Sách Khải Huyền cho chúng ta biết rằng sự trị vì trên đất của Đấng Mê-si tại Giê-ru-sa-lem sẽ kéo dài một ngàn năm. Nhiều ra-bi Do Thái cho rằng lịch sử của loài người và trái đất sẽ giống như những ngày của Công Cuộc Sáng Tạo. Sẽ có sáu ngày làm việc, với “một ngày” là một nghìn năm, tổng cộng là 6000 năm. Nhưng cũng sẽ có Ngày Sa-bát, Ngày nghỉ của mọi Tạo vật, cũng là một nghìn năm. Và sau đó là ngày thứ tám, cõi đời đời.

Là nơi duy nhất trong Kinh thánh (Khải Huyền 20:4-5) đặt giới hạn thời gian cho Thời đại Đấng Mê-si trên trái đất, dường như mâu thuẫn với hầu hết các lời tiên tri trong Kinh thánh liên quan đến Vương quốc của Đấng Mê-si, một cách rõ ràng, là những lời tiên tri cho chúng ta biết rằng đó sẽ là một Vương quốc vĩnh cửu. Nhưng sẽ là như vậy. Chỉ là Vương quốc Đấng Mê-si sẽ được chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.

Giao ước Giê-ru-sa-lem đi xa đến mức có thể liên kết thành phố trên đất với thành phố trên trời (Ê-sai 65:17-19, Khải Huyền 21). Ở đây, Ê-sai nói với chúng ta rằng ở Giê-ru-sa-lem Mới sẽ không có ký ức về nỗi kinh hoàng bao quanh hoặc có liên hệ gì với thành phố trước đây và thế giới mà ở đó nó từng tồn tại. Trời mới và đất mới sẽ trở thành nơi ở của Vương quốc Đấng Mê-si vĩnh cửu. Cũng giống như Giao ước Áp-ra-ham hứa hẹn về Vùng Đất của Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem trên đất là cơ nghiệp đời đời cho mọi người Do Thái mọi thời đại, cho dù họ đang sống trong Vùng Đất Hứa hay bị phân tán, thì Giao Ước mới hứa rằng Giê-ru-sa-lem trên trời là cơ nghiệp đời đời cho những những người có tên được viết trong Sách Sự sống của Chiên Con (Hê-bơ-rơ 12:22-24 và 13:14). Lời hứa này là dành cho tất cả những ai ở trong Giao ước Mới, cho dù họ là người Do Thái hay dân ngoại.
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/520587815954762

Bình Luận:

You may also like