Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Từ Bỏ Con Đường Tội Lỗi

Ngày 29 – Từ Bỏ Con Đường Tội Lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 9:38-50

Không Thù Là Bạn

38 Giăng thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy đuổi quỷ, chúng con đã tìm cách ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Nhưng Đức Giê-su đáp: “Đừng ngăn cản vì chẳng có ai nhân danh Ta làm phép lạ lại nói xấu Ta được. 40 Ai không nghịch với chúng ta là thuận với chúng ta. 41 Ai nhân danh Ta cho các con uống một chén nước vì các con thuộc về Chúa Cứu Thế, Ta quả quyết cùng các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

42 “Còn ai gây cớ phạm tội cho một trong những đứa trẻ nầy vốn đã tin Ta, thì tốt hơn buộc cối đá vào cổ người ấy mà quăng xuống biển. 43 Còn nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một tay mà được sự sống còn hơn là đủ cả hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. 44 (Nơi đó sâu bọ sẽ chẳng hề chết và lửa sẽ không hề tắt).

Các bản Hy-lạp cổ không có câu này

45 Còn nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thìa cụt một chân mày được sự sống còn hơn là đủ hai chấm mà bị quăng vào hỏa ngục. 46 (Nơi đó sâu bọ sẽ chẳng hề chết và lửa sẽ không hề tắt). Các bản Hilạp cổ không có câu này

47 Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc đi; thìa bị chột mắt mà vào Nước Đức Chúa Trời còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng xuống hỏa ngục, 48 là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.
50 Muối vốn tốt lành, nhưng nếu mất chất mặn đi, các con lấy gì làm cho mặn lại? Hãy có muối trong mình vá sống hòa bình với nhau.”

SUY NGẪM:

C.38-41 Đức Chúa Giê-su chào đón tất cả mọi người đồng công với Ngài, cho dù họ chỉ trích hoặc chống đối Ngài. Tuy nhiên, các môn đệ sợ rằng phần thưởng của họ trong Nước Đức Chúa Trời có thể bị giảm bớt nếu những người khác cũng ở trong Chúa Giê-su và Nước Ngài. Vì thế các môn đệ muốn được biệt riêng với Ngài. Hãy kiểm tra tấm lòng mình cách cẩn thận. Những ý nghĩ vu khống, ngăn chặn người khác nhân danh Phúc Âm và Chúa Cứu Thế Giê-su có thể xuất phát từ tấm lòng ganh ghét, tham lam của chính chúng ta.

C.43-48 Chúng ta không thể vào Nước Đức Chúa Trời nếu không quản trị tội lỗi mình. Chúng ta phải sẵn lòng cắt bỏ tay, chân, mắt mình nếu chúng phạm tội để có thể ngăn chặn chúng ta khỏi đời sống tội lỗi. Chúng ta phải thay đổi những thói quen, những điều giá trị bằng bất kỳ giá nào, nếu chúng ẩn chứa tội lỗi. Không có điều gì giá trị hơn sự sống vĩnh phúc nơi thiên thượng.

C.49,50 Những người sẽ bị muối bằng lửa sẽ trở nên những môn đệ mang chất mặn của muối. Những môn đệ này sống trong đường lối của Nước Đức Chúa Trời chịu đựng hy sinh và mang lại sự hòa thuận trong cộng đồng. Khổ đau và hoạn nạn giúp chúng ta trở nên khiêm nhường và mềm mại, vì thế chúng ta có thể tạo dựng một cộng đồng hòa bình, gây dựng lẫn nhau. Cộng đồng mà chúng ta đang sống có phải ánh theo cách của những môn đệ mang chất mặn của muối không?

Cầu nguyện Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ mọi thói hư tật xấu tội lỗi của mình bằng bất kỳ giá nào.

Bình Luận:

You may also like