Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Giá Trị Của Sự Sống Vĩnh Phúc

Ngày 30 – Giá Trị Của Sự Sống Vĩnh Phúc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thánh Thi 101:1-8

1 Tôi sẽ ca hát về tình yêu thương và về sự công bình của Chúa. Lạy CHÚA, tôi sẽ ca tụng Ngài.

2 Tôi sẽ cư xử khôn ngoan, theo đường toàn vẹn. Ôi! Khi nào Ngài mới đến với tôi? Tôi sẽ lấy lòng thành thật mà sống trong nhà tôi;

3 Tôi sẽ không để điều gì xấu xa trước mặt tôi; tôi ghét hành động của những kẻ từ bỏ Chúa; tôi không để việc ác dính dấp đến tôi.

4 Tôi sẽ lánh xa tâm trí đồi trụy, tôi sẽ không biết đến điều ác.

5 Tôi sẽ làm nín lặng kẻ lén lút nói xấu người lân cận mình; còn người có mắt tự cao, có lòng kiêu ngạo, tôi sẽ không dung tha.

6 Mắt tôi đoái xem những người trung tín trong xứ; họ sẽ được ở với tôi; kẻ sống theo đường toàn vẹn sẽ được phục vụ tôi.

7 Người lừa đảo sẽ không được ở trong nhà tôi; kẻ nói dối sẽ không được đứng trước mặt tôi.

8 Mỗi buổi sáng tôi sẽ diệt bỏ tất cả những kẻ ác trong xứ; loại trừ mọi kẻ gian tà khỏi thành của CHÚA.


SUY GẪM:

C.1 Đức Chúa Trời tể trị trong tình yêu thương và sự công bình. Đa-vít đang ngợi khen tình yêu thương và sự công bình của Chúa. Hãy nghĩ về tình yêu thương mà Chúa đã đổ trên bạn. Bởi cớ lòng thương xót của Đức Chúa Trời luôn mới mỗi ngày, chúng ta không bị diệt. Hãy cùng nhau suy gẫm về tình yêu thương và sự công bình của Ngài.

C.2-4 Đa-vít hứa sẽ bước đi theo con đường toàn vẹn. Ông hoàn thành trọng trách của mình một cách trung tín. Với sự nhận biết Chúa, mọi phẩm cách và lòng trung tín của ông được bày tỏ qua những suy nghĩ và hành động. Với hành động tránh xa mọi đường lối gian ác, chúng ta bày tỏ rằng chúng ta tin Chúa và sẵn sàng theo Ngài.

C.3-7 Trước tình yêu thương và sự công bình của Đức Chúa Trời, ông hứa sẽ không hành động theo đường lối của những người khác. Đó là những kẻ xấu xa và vô tín (c.3), với tâm trí đồi trụy (c.4). Chúng nói xấu người lân cận, có con mắt tự cao và lòng kiêu ngạo (c.5), là kẻ lừa đảo (c.7). Bởi Đức Chúa Trời ghét những hạng người như vậy, tác giả nói rằng ông sẽ không hành động theo đường lối của những kẻ ấy. Chúng ta không được để mình bị cuốn theo thế gian; trái lại, chúng ta phải sống đời sống tách biệt khỏi những kẻ làm điều gian ác.

Cầu nguyện Xin giúp con tôn cao Đức Chúa Trời và sống một đời sống trung tín.

Bình Luận:

You may also like