Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Hãy Lắng Nghe Ngài

Ngày 26 – Hãy Lắng Nghe Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Mác 9:2-13

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng lên một ngọn núi cao, rồi Ngài hóa hình Nt: biến hình

trước mặt họ. 3 Y phục Ngài trở nên sáng chói và trắng tinh, không một ai trên đời có thể làm trắng như vậy. 4 Ê-li và Môi-seJ hiện ra cùng họ và hầu chuyện với Đức Giê-su.

5 Phê-rơ thưa cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây thật tốt. Chúng con xin dựng ba trại, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.” 6 Phê-rơ không biết mình nói gì, vì họ đều kinh hoàng.

7 Rồi một đám mây kéo đến che phủ họ và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời người.”
8
Họ chợt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Giê-su.

9 Khi xuống núi, Ngài cấm họ không được nói với ai điều mình vừa thấy, cho đến ngày Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Họ vâng giữ lời ấy, nhưng tự hỏi: “Sống lại từ cõi chết” có nghĩa gì?

11 Sau đó các môn đệ hỏi Ngài: “Sao các chuyên gia kinh luật bảo Ê-li phải đến trước?” 12 Ngài đáp: “Thật thế, Ê-li đã đến trước để phục hồi mọi việc. Vậy, sao cũng có chép về Con Người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bạc đãi? 13 Ta cho các con biết: Ê-li đã đến rồi và họ đối xử với người theo ý họ, như Kinh Thánh đã ghi chép về người.”


SUY GẪM:

C.2-4 Sự hóa hình là một sự kiện báo trước tương lai khi Chúa Cứu Thế Giê-su sẽ đến trong sự vinh hiển trọn vẹn cùng với sự đến của Nước Ngài (Ma-thi-ơ 16:28). Bởi những hình ảnh tương tự đã xảy ra, nơi Đức Chúa Trời lần đầu tiên lập giao ước với Môi-se và toàn dân Y-sơ-ra-ên tại núi Si-nai (Xuất Hành 24,32), sứ điệp hôm nay dường như giới thiệu Chúa Giê-su như một giao ước mới của một cuộc xuất hành mới. Điều đó được khẳng định hơn nữa với sự xuất hiện của Môi-se, người anh hùng của giao ước đầu tiên và Ê-li, vị sứ giả của giao ước mới (Ma-la-chi 3:1; 4:5). Chúa Giê-su sẽ đến trong sự vinh hiển đầy trọn qua sự tái sinh của dân sự trong giao ước của Ngài.

Câu 5-8 Khi Phê-rơ đề nghị dựng ba cái trại và ở trên núi, một tiếng nói từ trên trời trả lời qua những lời của Chúa Giê-su “vác thập tự giá mình mà theo Ta” (8:34). Vinh hiển của Chúa Giê-su đến sau khi chịu đóng đinh trên thập tự giá. Một người không thể đòi hỏi vinh hiển nếu không vác thập tự giá. Hãy để duy nhất tiếng nói của Chúa Giê-su hướng dẫn đời sống mình.

C.10-13 Chúa Giê-su nói cùng các môn đệ đi cùng Ngài rằng, Ê-li đã đến để phục hồi mọi việc, coi Giăng Báp-tít giống như Ê-li vậy. Tuy nhiên, Giăng Báp-tít bị chết bởi những người không hiểu về tầm quan trọng công việc của ông trong khi mọi người chỉ nhớ đến những lời tiên tri về Ê-li. Nếu chúng ta bị ngăn trở bởi chính những mối quan tâm của mình, điều đó sẽ gây khó khăn cho chúng ta để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những điều mình muốn nhìn. Hãy cầu nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta và cho chúng ta thấy vinh hiển thiên thượng sẽ đến sau khi chúng ta trải qua sự khổ đau.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con không tồn tại với tình trạng hiện tại của đức tin, nhưng cùng bước theo Ngài đến Gô-gô-tha.

Bình Luận:

You may also like