Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 44: Làm Thế Nào Mà Những Người Thời Cổ Đại Sống Thọ Vậy?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 44: Làm Thế Nào Mà Những Người Thời Cổ Đại Sống Thọ Vậy?

30 đọc

Nhiều người rất ngạc nhiên khi họ đọc Kinh Thánh thấy người ta từng sống đến hàng trăm năm. Thực ra họ có thể sống đến một ngàn năm!

Liệu con người có thực sự sống lâu như vậy không? Có. Hãy nhớ rằng, thuở ban đầu, Chúa tạo nên con người để sống đời đời. Nhưng khi thân thể của họ bị hủy hoại bởi tội lỗi, các tế bào bắt đầu bị lỗi khi sao chép DNA. Họ vẫn sống hàng trăm năm và sống lâu. Nhưng không phải mãi mãi.

Trước Trận Lụt, “A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời” (Sáng thế ký 5:5). “Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời” (câu 8). “Ê-nót hưởng thọ được chín trăm năm tuổi, rồi qua đời” (câu 11). “Kê-nan hưởng thọ được chín trăm mười tuổi, rồi qua đời” (câu 14). “Ma-ha-la-le hưởng thọ được tám trăm chín mươi lăm tuổi, rồi qua đời” (câu 17). “Giê-rệt hưởng thọ được chín trăm sáu mươi hai tuổi, rồi qua đời” (câu 20). “Mê-tu-sê-la hưởng thọ được chín trăm sáu mươi chín tuổi, rồi qua đời” (câu 27).

 Sau Trận Lụt, mọi người bắt đầu bị giảm tuổi thọ. Sem thọ 600 tuổi; A-bác-sát thọ 438 tuổi; Tha-rê thọ 205 tuổi, Áp-ra-ham thọ 175 tuổi, Gia-cốp thọ 147 tuổi, Giô-sép thọ 110 tuổi, … (Sáng thế ký 11:10-26, 32; 25:7; 47:28; 50:26).

Gia-cốp đã để ý thấy cuộc đời của con người đang ngày càng ngắn đi. Khi ông mới đến Ai Cập, Pha-ra-ôn hỏi ông, “Ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi?” Gia-cốp tâu rằng, “Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của đời tôi lấy làm ngắn-ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó” (Sáng thế ký 47:8-9).

Vào thời của Môi-se, cuộc sống còn ngắn ngủi hơn. Ông viết, “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi” (Thi thiên 90:10). Thời bấy giờ, nhiều quốc gia đã có chế độ y tế và đồ ăn lành mạnh, nhưng hầu hết mọi người vẫn chỉ sống 70-80 năm. Một số người còn sống đến 90 hay 100, nhưng không hơn.

Tại sao tự dưng lại có sự giảm sút tuổi thọ nhanh chóng đến vậy sau Trận Lụt? Nhiều Cơ đốc nhân tin rằng trước Trận Lụt, DNA của con người chưa bị tổn hại nghiêm trọng bởi tội lỗi. Cũng vậy, từ trường trái đất còn mạnh hơn. Nó bảo vệ trái đất khỏi những sóng từ có hại. Nhưng sau Trận Lụt, sự bảo vệ yếu đi. Nên sự tổn hại bắt đầu tăng thêm nhanh chóng trong DNA của con người. Và cuộc đời của họ bắt đầu ngắn đi.

*****

Tại sao cuộc đời của con người trở nên ngắn hơn sau Trận Lụt? Tại sao Gia-cốp nghĩ rằng ông có cuộc đời ngắn ngủi khi ông sống được tới 130 tuổi?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like