Home Dưỡng Linh Cách Thức Của Thầy Tế Lễ — Hê-bơ-rơ 10:19-23

Cách Thức Của Thầy Tế Lễ — Hê-bơ-rơ 10:19-23

by Ban Biên Tập
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/xQab_9SW99g

“Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn … nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà … mà đến gần Chúa…”  (Hê-bơ-rơ 10:21–22)

Nếu bất kỳ ai trong chúng ta muốn gặp được một nhân vật quyền lực, giàu có hoặc nổi tiếng, thì việc tiếp cận được với người đó là cả một vấn đề. Chúng ta cần một người có thể giúp chúng ta vào được cửa, đảm bảo một cuộc hẹn hoặc bằng cách nào đó làm cho chúng ta được chú ý đến. Bạn không chỉ bước vào như một khán giả với mong đợi gặp được người nổi tiếng. Nhân vật này được bao quanh bởi nhiều lớp nhân viên an ninh và bảo vệ.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã làm một việc hết sức hiệu quả để cho chúng ta có thể tiếp cận trực tiếp với Ngài suốt 24 giờ. Ngài đã ban cho chúng ta “một thầy tế lễ lớn”, Chúa Giê-xu, đấng đã mở đường cho chúng ta đến với Đức Chúa Trời, Đấng biết nhu cầu của chúng ta, và cũng là Đấng đã làm cho chúng ta đủ điều kiện, nhờ huyết mà ngài đã đổ ra cho chúng ta trên thập tự giá, để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Khi Chúa Giê-xu hy sinh bản thân để chuộc tội cho chúng ta, một sự kiện phi thường đã xảy ra trong không gian thiêng liêng nhất mà người Do Thái được biết đến: Nơi Chí Thánh trong đền thờ. Căn phòng này được ngăn cách với phần còn lại của ngôi đền bằng một bức màn. Nhưng ngay lúc Chúa Giê-xu làm trọn công việc hy sinh của Ngài, bức màn bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, không hề có bàn tay con người chạm vào. Đây là lời thông báo của Đức Chúa Trời rằng bây giờ bất cứ ai cũng có thể đến với sự hiện diện của ngài qua sự đổ huyết của Chúa Giê-xu.

Vì Chúa Giê-xu đã mở đường cho chúng ta, nên chúng ta có thể mạnh dạn đến gần Đức Chúa Trời và tìm kiếm mặt Ngài bất cứ lúc nào. Chúa Giê-xu, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, đã cho chúng ta một con đường để vào diện thánh ngay lập tức.

Cầu nguyện

Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kêu gọi con hãy mạnh dạn khi con tìm kiếm mặt Ngài. Con chúc tán danh Giê-xu Christ, vì Ngài đã cho con được tự do bước vào trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Cha. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like