Home Dưỡng Linh Những Nơi Thanh Vắng: Lu-ca 5:15-16

Những Nơi Thanh Vắng: Lu-ca 5:15-16

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/aoZebpf13NM

“Ngài [Chúa Giê-xu] lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện..”  (Lu-ca 5:16)

Những người tìm kiếm Chúa đôi khi thích tìm đến những nơi vắng vẻ. Có khi họ đi hàng dặm đường chỉ để tìm được một nơi có thể nhìn thấy bầu trời rộng mở, không gian thoáng đãng, nơi chỉ có sao trời và những cơn gió là bạn đồng hành duy nhất của họ. Mặc dù rõ ràng là sự hiện diện của Đức Chúa Trời vẫn luôn được tìm thấy trong vòng dân sự của Ngài (như Chúa chúng ta đã hứa nơi nào có hai ba người nhân danh Ngài nhóm nhau lại thì Ngài ở giữa họ—Ma-thi-ơ 18:20), nhưng Đức Chúa Trời cũng gặp gỡ chúng ta trong những nơi thanh vắng nữa.

Chúa Giê-xu thường tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài bắt đầu chức vụ của mình bằng cách dành bốn mươi ngày ở trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1–11). Ngài đã dành trọn một đêm để cầu nguyện trên núi trước khi chọn ra mười hai môn đồ cho mình (Lu-ca 6:12–15). Sau lần chữa lành đầy quyền năng, Ngài phán cùng các môn đồ hãy đi tẻ ra ‘trong nơi vắng vẻ’ (Mác 6:31). Để hóa hình, Ngài tìm một ngọn núi cao không người lui tới (Ma-thi-ơ 17:1–8). Và để tìm thấy sức mạnh đối mặt với cái chết, Ngài đã một mình đơn độc trong Vườn Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26:36–46).

Nơi vắng vẻ giải cứu chúng ta khỏi sự cô đơn. Như Richard Foster, một giáo sư và nhà văn Cơ-đốc đã chỉ ra, “Cô đơn là sự trống rỗng từ bên trong; nhưng những nơi vắng vẻ lại giúp lấp đầy khoảng trống bên trong ấy.”

Ở một mình trong nơi vắng vẻ là một cách kỷ luật để tấm lòng của chúng ta hướng về Đức Chúa Trời và không nghe thấy gì khác ngoài tiếng phán của Ngài mà thôi, cho dù đó là tiếng thì thầm hay vang vọng như lời sấm truyền. Khi bước vào nơi thanh vắng, chúng ta làm im đi tất cả những giọng nói khác đang cố gắng thu hút sự chú ý của chúng ta, để tâm hồn chúng ta được đồng điệu cùng với Đức Chúa Trời và có thể nghe được tiếng Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Cha, xin Ngài ban cho con một tấm lòng biết tìm kiếm những nơi thanh vắng và tĩnh lặng khi con mở lòng mình để lắng nghe tiếng phán của Ngài và được nhìn thấy vinh quang của Ngài chiếu rọi. Con cầu xin Ngài giúp con được trở nên hòa hợp với Ngài. Trong danh Cứu Chúa Giê-xu Christ con cầu nguyện, Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like