Home Dưỡng Linh Hành Hương: 2 Sử Ký 11:1-17

Hành Hương: 2 Sử Ký 11:1-17

by Sưu Tầm
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/tJYicW_XphQ

“Những ai hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời… đều theo… người Lê-vi mà đến Giê-ru-sa-lem…”  (2 Sử-ký 11:16)

Làm thế nào để một người tìm kiếm Đức Chúa Trời? Những con đường nào mà những người tìm kiếm Chúa đã đi qua?

Có một con đường là hành hương. Liên tục di chuyển. Sau khi vương quốc Y-sơ-ra-ên bị chia hai, dân sự đã phải từ bỏ đất đai và nhà cửa của họ rồi vượt hàng dặm đường để chuyển đến một ngôi nhà mới, chỉ để tìm kiếm Chúa.

Họ làm vậy vì vị Vua phản nghịch Giê-rô-bô-am đã cho làm các thần tượng để dân chúng thờ phượng như thể ấy là Đức Chúa Trời. Vua muốn người dân ở vương quốc phía bắc của mình tránh xa đền thờ của Chúa ở Giê-ru-sa-lem, thuộc vương quốc phía nam do Rô-bô-am, con trai Sa-lô-môn cai trị (xem 1 Các-vua 12).

Nhưng những người Lê-vi trung thành và những người có lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời sẽ không làm điều đó. Vì muốn thờ phượng chỉ một Đức Chúa Trời chân thật, họ sẵn sàng từ bỏ tài sản của mình và ra đi. Chẳng bao lâu sau, hàng trăm người đi trên các con đường dẫn đến Giê-ru-sa-lem, nơi họ tìm thấy sự thờ phượng thật cùng với những người trung tín theo Chúa.

Việc tìm kiếm Đức Chúa Trời có thể đòi hỏi việc di chuyển đến một nơi khác—ít nhất là tạm thời. Một vài nơi sẽ có lợi cho việc tìm kiếm Chúa của chúng ta hơn là những nơi khác, như Chúa Giê-xu đã thể hiện qua thói quen dậy sớm và đi đến “nơi vắng vẻ” để cầu nguyện (Mác 1:35). Ở phòng ký túc xá, trên xe buýt, tại văn phòng hay ở nhà với gia đình đôi khi quá bận rộn vì có nhiều người và việc sử dụng internet cũng làm chúng ta dễ bị phân tâm. Hãy đứng dậy. Đi đến một nơi khác. Tìm một chỗ yên tĩnh. Sau đó hãy lắng nghe tiếng Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Cha, xin Ngài thúc giục con chuyển đến một nơi khác, nếu cần, và tránh xa những điều phiền nhiễu để con có thể tìm kiếm Cha bằng cả trái tim mình. Xin giúp con chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: todaydevotional.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like