Home Lời ChứngCầu Thay Ngày 24: Cầu Nguyện Cho Lời Nói Của Chồng

Ngày 24: Cầu Nguyện Cho Lời Nói Của Chồng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/ocZIrhI301k

Bạn có bao giờ thấy người nào chỉ nói mà chẳng làm không? Giấc mơ không thành sự thật khi dành thì giờ để nói mà không cầu nguyện và hành động để đạt được giấc mơ.

Bạn đã từng ở gần người nào nói năng dữ dằn, ngu xuẩn hoặc bất kính chưa? Lời nói khó nghe tạo cảm giác bệnh hoạn, khó chịu khiến họ không muốn gần. “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, buồn giận, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:31).

Bạn có quen biết ai lúc nào cũng phiền trách không? Lúc nào cũng tìm ra chuyện tiêu cực để cằn nhằn. “Phàm làm việc gì chớ lằn bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:14-15).

Bạn có thấy ai mau miệng mà lại không suy nghĩ nghiêm túc điều mình nói không? “Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói không? Kẻ ngu muội còn có hy vọng hơn hắn” (Châm ngôn 29:20). Tương lai kẻ thiếu cân nhắc lời nói mình sẽ dẫn tới hậu quả có nhiều buồn đau.

Bạn có thấy ai gây nản lòng và đớn đau cho người khác chưa? Người đó sẽ tự hủy diệt chính cuộc đời mình vì lời dại dột của họ bởi “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi” (Châm ngôn 18:21).

Lời chúng ta nói có thể biện minh hoặc lên án chúng ta, có thể mang niềm vui hoặc mất danh dự. Điều chúng ta nói có thể gây dựng hay làm tan nát tâm hồn của người đang trò chuyện.

Mỗi người đều có quyền nói ra suy nghĩ của mình và nếu nói đúng thì có phần thưởng. “Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, thì giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn” (Châm ngôn 21:23). Nếu chàng đang bị những tư tưởng tiêu cực tràn tuôn trong lòng, hãy cầu xin Thánh Linh cảnh cáo về tội lỗi trong lòng chàng, đổ đầy tình yêu vào lòng chàng. Xin sự bình an, cùng niềm vui của Ngài dạy nói lời tích cực xây dựng.

📖📖📖 Kinh Thánh nền tảng: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29)

🙏🙏🙏 Chúng ta cùng cầu nguyện 🙏🙏🙏
“Lạy Chúa, con cầu xin Thánh Linh Ngài canh giữ môi miệng chồng con để anh ấy chỉ nói những lời gây dựng và mang lại sự sống. Xin giúp anh không cằn nhằn, phàn nàn, dùng ngôn từ bẩn thỉu, dùng lời nói tiêu diệt, mà sẽ ghép mình vào kỷ luật để trò chuyện cách tin kính. Lời Ngài phán, kẻ nào muốn sống lâu thì phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi miệng mình không nói lời lừa dối (Thi thiên 34:12-13). Xin đổ đầy anh [tên chồng] tình yêu của Ngài để do sự đầy dẫy trong lòng mà tuôn ra những lời gây dựng chứ không phải phá đổ. Xin cũng thực hiện điều đó trong lòng con nữa.

Cầu xin tình yêu thương của Ngài cai trị lời chúng con nói, để chúng con không truyền thông sai lạc hoặc làm tổn thương lẫn nhau. Xin giúp chúng con tỏ ra tôn trọng nhau, nói lời khích lệ, cởi mở chia sẻ cảm nghĩ, và có sự đồng lòng với nhau không chút bất hoà.

Lạy Chúa, Ngài phán trong Lời Ngài rằng khi hai người đồng ý với nhau thì Ngài ở giữa họ, và khi Ngài ở giữa họ thì hai người đồng ý với nhau. Chúa là sức lực và Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin cho lời nói của miệng chúng con và sự suy gẫm của lòng chúng con được đẹp ý Ngài (Thi thiên 19:14). Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”

✍️✍️✍️ [Trích dẫn theo tài liệu “Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Người Vợ” của tác giả Stormie Omartian]

Nguồn: The power of a praying wife by Stormiest Ormrtian

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like