Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Ngụ Ngôn Người Gieo Giống Và Cây Đèn

Ngày 10 – Ngụ Ngôn Người Gieo Giống Và Cây Đèn

by Ban Biên Tập
30 đọc


Mác 4:13-25

Ý Nghĩa Ngụ Ngôn

13 Rồi Ngài bảo họ: “Các con không hiểu nổi ngụ ngôn này thì làm sao có thể hiểu được tất cả các ngụ ngôn khác? 14 Người gieo giống là người gieo Đạo. 15 Một số người như hạt giống trên con đường mòn, là nơi Đạo được gieo, họ vừa nghe xong liền bị Sa-tan đến cướp lấy Đạo đã gieo trong lòng. 16 Một số người khác như hạt giống nơi có đá, vừa nghe Đạo họ liền vui mừng tiếp nhận. 17 Nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm bợ, khi gặp hoạn nạn, bắt bớ vì Đạo, họ liền vấp ngã. 18 Một số người khác nữa như hạt giống nơi gai góc, họ nghe Đạo 19 nhưng nỗi lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang, và những dục vọng khác nữa nhập vào lòng khiến Đạo nghẹt ngòi không kết quả được. 20 Còn số người khác như hạt giống nơi đất tốt, nghe Đạo thì nhận lấy và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục và hạt khác nữa một trăm.”

Ngụ Ngôn Về Cây Đèn

21 Ngài cũng phán dạy: “Có ai thắp đèn lại để dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường không? Chẳng phải cái đèn được đặt trên giá đèn sao? 22 Vì chẳng việc gì giấu kín mà lại không để tiết lộ ra, cũng chẳng việc gì giữ bí mật mà không để phơi bày. 23 Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.” 24 Ngài tiếp lời: “Hãy chú tâm đến những điều mình nghe, hễ các con đong đấu nào, thì được đong lại đấu ấy, và còn thêm nữa. 25 Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, sẽ mất luôn cả phần đang có.”


SUY GẪM:

C.21-25 Đức Chúa Giê-su sẽ không giấu kín thân phận của mình và Phúc Âm nữa nhưng bày tỏ cho toàn thế gian. Giờ đây, giống như cây đèn không còn để dưới đáy thùng nhưng ánh sáng phải được tỏ ra và mọi người đều nhìn thấy. Chúa Giê-su hứa rằng sứ điệp có thể bí mật và mờ nhạt, nhưng chúng ta sẽ hiểu tường tận khi giờ đến nếu chúng ta tin chắc vào những điều đã bày tỏ trước mắt chúng ta.

C.16,17 Chúa Giê-su giải thích ý nghĩa việc hạt giống được gieo nơi đất có đá. Những người nhận lãnh Phúc Âm “ngay tức khắc” nhưng liền vấp ngã vì Phúc Âm không đâm rễ trong lòng họ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có hành động tương tự khi đầu tiên nghe Lời Chúa nhưng sau đó lại quay lưng khi chúng ta phải đối mặt với khó khăn?

C.18,19 Hạt giống rơi nhằm chỗ gai góc ám chỉ những người nghe Đạo nhưng không thể kết quả vì lòng họ chứa đầy sự lo lắng về đời này và ham muốn những điều thuộc về thế gian. Chúng ta có không kết quả bởi sự tham lam của mình không?

C.20 Hạt giống gieo nơi đất tốt, là những môn đệ tiếp nhận Đạo, trung tín đến cùng và đi theo Chúa Giê-su. Bạn có phải là một môn đệ đã chấp nhận đi theo Ngài cho dù có bất kỳ khó khăn nào xảy đến không?

Cầu nguyện Xin giúp chúng con vâng phục Lời Chúa cho đến cùng và kết quả.

Bình Luận:

You may also like