Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 21: Sống Cuộc Đời Cơ Đốc Nhân

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 21: Sống Cuộc Đời Cơ Đốc Nhân

30 đọc

Đức tin mới phải được bày tỏ trong cuộc đời bạn.

Việc lành không cứu bạn (Ê-phê-sô 2:8-9), nhưng cũng rất quan trọng.
Việc lành là bông trái của sự cứu rỗi (Gia-cơ 2:17; Ê-phê-sô 2:10).
Bạn không thể trở nên vô tội và hoàn hảo ở phía bên này của thiên đàng, nhưng bạn đã được Chúa Giê-su ngự bên trong (Cô-lô-se 1:27; Rô-ma 8:10; Giăng 15:4).
Đấng Christ phải được thấy bên trong bạn. Điều này có thể xảy ra như thế nào? Đọc Rô-ma 12:1-2.

Niềm mong ước chính của bạn bây giờ là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Tiêu chuẩn ứng xử của bạn bây giờ là quyển Kinh Thánh (Thi Thiên 119:9, 105).

Tiêu chuẩn của thế gian khác với của Chúa nên nhiều người sẽ không hiểu cuộc đời mới của bạn (1 Phi-e-rơ 4:3-4).

Ví dụ, xem thái độ của Cơ đốc nhân với:

  • chỗ làm và đồng nghiệp (Ê-phê-sô 6:5-7)
  • giới cầm quyền (Rô-ma 13:1-7)
  • tình dục (Ma-thi-ơ 5:27-28).

Chúa đẹp lòng và được vinh hiển khi Cơ đốc nhân:

  • nghĩ cho những người kém may mắn hơn mình (Gia-cơ 1:27)
  • sử dụng khả năng của mình để giúp người khác (Công vụ 9:36, 39).

Đọc thêm Ma-thi-ơ, chương 5-8, và Ê-phê-sô, chương 406.

Một cuộc đời như vậy cần hai điều:

  • quyền năng của Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:9-14)
  • sự trung tín của chính bạn (Ma-thi-ơ 25:21).

Bạn không thể trung tín chung chung, hay hai lòng. Bạn phải quyết tâm. Bạn phải có mục tiêu rõ ràng trong lòng (Đa-ni-ên 1:8).

Có vậy thì Đức Chúa Trời mới được vinh hiển trong cuộc đời bạn (Ma-thi-ơ 5:16).

Chúa không muốn dân sự Ngài bị trì trệ. Ngài muốn chúng ta tăng trưởng thuộc linh và bước đi với Ngài bằng kinh nghiệm hàng ngày sống động về tình yêu của Ngài. Bước đi với Đấng Christ là nhận ra những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta và sống trong sự sáng và kinh nghiệm những điều này. Đó là sống theo cách để Chúa được vinh hiển trong mọi điều chúng ta làm.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like