Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN IX)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN IX)

by Hong An
30 đọc

PHẦN IX: Giê-ru-sa-lem và Vùng Đất Hứa

“…Nhưng khi anh em qua sông Giô-đanh và ở trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp, Ngài sẽ ban cho anh em sự an nghỉ, thoát khỏi sự vây hãm của mọi kẻ thù, và cho anh em một cuộc sống yên ổn. Bấy giờ sẽ có một địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em chọn lựa để danh Ngài ngự tại đó, và là nơi anh em sẽ đem đến những thứ mà tôi đã truyền cho anh em như tế lễ thiêu, các sinh tế, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, và các lễ vật hoàn nguyện mà anh em hứa dâng cho Đức Giê-hô-va. Anh em sẽ hân hoan trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng với con trai, con gái, tôi trai tớ gái của anh em, và cả với người Lê-vi ở trong thành anh em, vì họ không được chia phần hay hưởng cơ nghiệp với anh em…” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:10-12)

Khi Y-sơ-ra-ên tái chiếm Giê-ru-sa-lem vào năm 1967, trái tim của những người Do Thái mộ đạo bắt đầu đập nhanh hơn. Đây có phải là thời điểm mà ngôi đền có thể được xây dựng lại, và nếu vậy, thì xây ở đâu?
Tất nhiên, nhiều người Do Thái mộ đạo mong đợi rằng nó sẽ là ở tại Giê-ru-sa-lem, trên đỉnh núi Si-ôn, nơi có các đền thờ của Sa-lô-môn và của Xô-rô-ba-bên. Trong lịch sử, những ngôi đền này đã bị phá hủy bởi các quốc gia ngoại giáo, những kẻ ngoại bang đến từ Ba-by-lôn và Rô-ma.
Nhưng tại sao lại là Giê-ru-sa-lem? Giê-ru-sa-lem có gì đặc biệt? Và tại sao lại ở trên núi Si-ôn? Có gì đặc biệt ở ngọn núi nhỏ, cao 800m so với mực nước biển, ở rìa sa mạc ấy?

Tên ‘Giê-ru-sa-lem’, có nghĩa đen là ‘nơi của sự hòa bình’, được tìm thấy hơn 800 lần trong Cựu Ước và Tân Ước. Các tên khác cũng được dùng để chỉ Giê-ru-sa-lem, bao gồm A-ri-ên, Thành của Đức Chúa Trời, Thành của Đa-vít, Thành của Giu-đa, Giê-bu, Thành Công Chính, Thành Lẽ Thật, Thành của Vua Lớn, Thành Thánh, Thành Trung Tín, Sa-lem và Si-ôn. Có những cái tên chỉ xuất hiện một lần, trong khi những cái tên khác xuất hiện một vài lần; cái tên ‘Si-ôn’ xuất hiện hơn 150 lần. Khi cái tên ‘Si-ôn’ được dùng trong Kinh Thánh, nó được dùng một cách trìu mến, nồng nàn, thân mật. Tổng cộng có khoảng 1000 sự liên hệ trực tiếp đến Thành Giê-ru-sa-lem trong toàn bộ Kinh Thánh.

Chúng ta hãy xem làm thế nào Y-sơ-ra-ên có thể tìm ra vị trí đặc biệt này của Đức Chúa Trời, bởi vì từ khá lâu rồi Y-sơ-ra-ên đã chiếm lấy Giê-ru-sa-lem và nhận ra rằng đây là nơi Đức Chúa Trời sẽ đặt để Danh Ngài. Thực sự phải mất hàng trăm năm sau khi vào Đất Hứa thì dân Y-sơ-ra-ên mới khám phá ra nơi Chúa sẽ chọn làm nơi cư ngụ cho Danh Ngài.
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/430647168282161

Bình Luận:

You may also like