Home Dưỡng Linh Chiến Lược Cấp Số Nhân

Chiến Lược Cấp Số Nhân

by Sưu Tầm
30 đọc

“Chắc chắn Ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng bội phần.” (Hê-bơ-rơ 6:14, TTHĐ).

Hãy thử hình dung bạn là một chứng nhân cực kỳ sốt sắng cho Đấng Christ. Bạn đang chia sẻ thông điệp về tình yêu vĩ đại và sự tha thứ của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào bạn đi đến. Trong một ngày, bạn có thể dẫn đưa 10 người đến với Chúa Cứu Thế. Nếu sử dụng “phép cộng thuộc linh” thì mỗi năm, bạn đưa dắt được 3.650 người đến với Chúa Giê-xu. Một con số tuyệt vời. Dù vậy, với tỉ lệ đó, phải cần đến hàng nghìn năm bạn mới làm chứng hết cho cả thế giới!

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một phương pháp kỳ diệu hơn, đó là “phép nhân thuộc linh”, nhờ đó chúng ta có thể vươn đến cả thế giới chỉ trong một thế hệ. Phép nhân thuộc linh là sự môn đồ hóa Cơ Đốc nhân mới với chủ đích là phóng thích họ trở thành người truyền giảng và môn đồ hóa người khác. Theo cách này, thay vì phải đưa dắt 3.650 người đến với Đấng Christ trong một năm, bạn chỉ cần dẫn dắt 10 người và môn đồ hóa họ để họ ra đi làm chứng và môn đồ hóa cho 10 người khác. Khi mỗi tân tín đồ đều làm như vậy, chúng ta đã có được 100 người tin nhận Chúa, và cứ mỗi người trong 100 người đó lại đưa dắt 10 người khác nữa, sẽ làm thành con số 1000 người, và cứ thế tiếp tục nhân lên. Nhờ vào chiến lược theo cấp số nhân này, theo lý thuyết, chúng ta có thể vươn đến cả thế giới hơn 6 tỉ người trong vòng chưa đến 10 năm!

Chiến lược “kim tự tháp thuộc linh” như vậy không phải lúc nào cũng thành công, có thể nó sẽ bị đứt gãy ở chỗ nào đó và bạn có thể không nhìn thấy được 6 tỉ người tin nhận Chúa từ công sức của cá nhân mình. Tuy nhiên, nếu có một nghìn, một triệu Cơ Đốc nhân làm theo phương pháp này thì sao? Cả thế giới sẽ nhanh chóng nhận biết Chúa và Đại Mạng Lệnh được hoàn thành. Khái niệm cấp số nhân thuộc linh đã được tổ chức Campus Crusade for Christ (Chinh phục Sinh viên cho Đấng Christ) áp dụng trong nhiều năm và chúng tôi đã nhìn thấy nó hiệu quả như thế nào. Một số nhân sự của chúng tôi đã sản sinh ra được nhiều thế hệ tín đồ, là những người cũng cam kết ra đi để Làm chứng (Win), Gây dựng (Build) và Phóng thích (Send) theo chiến lược cấp số nhân này.

Trong một chuyến thăm nhân sự ở Thái Lan, tôi đã gặp một người là cha thuộc linh của 12 thế hệ tín đồ. Ông dẫn đưa hơn 1.500 người trở lại với Đấng Christ trong 4 năm trước đó. Ông giới thiệu tôi với một trong những người con thuộc linh của mình, là người cũng giới thiệu tôi với con thuộc linh của người ấy, và lại tiếp tục giới thiệu đi xuống tới 12 người con, cháu, chắt, chít… thuộc linh của họ. Người mới nhất trong chuỗi 12 thế hệ tín đồ đó chỉ mới tin Chúa được 6 tháng, nhưng đã làm chứng cho 12 người tin nhận Đấng Christ. Các tín hữu Thái Lan này nhận thức rằng việc đưa người khác đến với Chúa rồi dừng lại ở đó là chưa đủ, nhưng họ phải tiếp tục môn đồ hóa, huấn luyện các tân tín hữu này để trở thành những người làm chứng và môn đồ hóa người khác nữa, và cứ thế tiếp tục.

Việc vươn đến cả thế giới để làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa Giê-xu là mạng lệnh và sứ mạng mà Ngài giao phó cho chúng ta cho đến ngày Ngài quay trở lại. Thật ra, đó là sứ mạng duy nhất (Ma-thi-ơ 28:18–20). Tuy nhiên, chúng ta cần thực hiện Đại Mạng Lệnh dựa trên Đại Điều Răn (Ma-thi-ơ 22:37–40), đó là tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và tình yêu dành cho người khác: “‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’”– Vì yêu Chúa nên chúng ta không chỉ nghĩ cho bản thân và tận hưởng ơn cứu rỗi, nhưng biết rằng lòng của Cha chúng ta vẫn đang chờ đợi từng người con lạc mất của Ngài trở về. – Vì yêu người khác nên chúng ta muốn họ cũng được thoát khỏi tội lỗi cùng mọi đau khổ để chung hưởng ơn cứu rỗi, niềm vui mừng, bình an cùng mọi phước lành với chúng ta.

Ngoài ra, sự làm chứng và môn đồ hóa phải có Đức Thánh Linh làm chủ và dẫn dắt. Nếu không có Đức Thánh Linh, chúng ta không thể vượt qua mọi rào cản và sự bắt bớ chống lại Phúc Âm của Chúa Giê-xu. Nếu không có Đức Thánh Linh, mọi việc chúng ta làm chỉ như một hình thức tôn giáo và rồi chính tôn giáo ấy trở thành một thần tượng của chúng ta thay vì chính Đức Chúa Trời. Nếu không có Đức Thánh Linh, chúng ta dễ dàng bị đồng hóa với cách thức của thế gian, lôi kéo người khác vào tín ngưỡng của mình với những động cơ sai trật như: sự ích kỷ, sự háo thắng, sự tự tôn, sự xét đoán, sự kiêu ngạo, sự độc lập… Hãy noi theo gương của các sứ đồ trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, khi họ hoàn toàn nhờ cậy Đức Thánh Linh để thực hiện Đại Mạng Lệnh và sống theo Đại Điều Răn của Chúa Giê-xu.

Nguyện chúng ta sẽ không ngơi nghỉ thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa cho đến ngày Ngài trở lại trên đất!

Kính lạy Chúa, cám ơn Chúa vì sự cứu rỗi cùng mọi ơn phước con nhận được thông qua Chúa Giê-xu. Tất cả chỉ bởi tình yêu thương, lòng thương xót và ân điển của Ngài dành cho con. Xin giúp con ngày càng yêu Chúa hơn và hiểu tấm lòng của Ngài hơn đối với những người chưa tin nhận Ngài. Vì Ngài quá yêu thương thế gian nên đã hy sinh chính Con của Ngài là Chúa Giê-xu để chịu chết đền tội cho nhân loại. Ngài tiếc từng con người chưa nhận biết chân lý, Ngài tiếc cả những tạo vật đang chịu thống khổ vì sự sa ngã của con người, Ngài không muốn bất cứ ai bị chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn. Chúa ơi, xin đặt tấm lòng Ngài vào lòng của con để thôi thúc con chia sẻ về Ngài với người khác.

Nguyện tình yêu của con đối với Ngài sẽ càng thêm lên và quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ luôn cai trị trong đời sống con với vai trò là một chứng nhân cho Chúa Giê-xu. A-men! (dựa theo Giăng 3:16; Rô-ma 8:19–23; Giô-na 4:11; 2 Phi-e-rơ 3:9)

Dịch: Blessing

Nguồn: Bill Bright

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like