Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN VIII)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN VIII)

by Hong An
30 đọc

Phn VIII Sa-lem – Mô-ri-a – Giê-ru-sa-lem Trên Đất Và Giê-ru-sa-lem Trên Tri

Ngun gc ca Giê-ru-sa-lem trên đất?
Đức Chúa Jesus Christ đã thiết lp Giao Ước Mi như thế nào?
M
i liên quan thuc linh gia Giê-ru-sa-lem ‘trên tri’ và Giê-ru-sa-lem dưới đất là gì?

Hê-b
ơ-rơ 11:8-10 có chép: “…Bi đức tin, Áp-ra-ham vâng li Chúa gi, đi đến x mình s nhn làm cơ nghip; ông đi mà không biết mình đi đâu. Bi đức tin, ông cư trú trong đất ha như trên đất ngoi quc, trong các tri vi Y-sác và Gia-cp, là nhng người đồng tha kế mt li ha như ông. Vì ông ch đợi mt thành có nn móng do Đức Chúa Tri thiết kế và xây dng…” Và các câu 17-19 chép: “…Bi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi b th nghim. Ông sn sàng hiến dâng đứa con mt đã nhn được theo li ha, là đứa con mà Đức Chúa Tri có phán: “Chính qua Y-sác, con s có mt dòng dõi được gi bng tên con.” Ông t nghĩ rng Đức Chúa Tri có quyn khiến k chết sng li, nói theo nghĩa bóng, ông tht đã nhn li con mình t cõi chết…”

Điều hết sức rõ ràng ở đây là Giê-ru-sa-lem ‘trên trời’ và Giê-ru-sa-lem dưới đất hoàn toàn có liên quan với nhau. Và đúng là phải như vậy, nguồn gốc của Giê-ru-sa-lem trên đất chính là Giê-ru-sa-lem trên trời. Một khi mối quan hệ thuộc linh đó hiện hữu và sống động, thì Giê-ru-sa-lem sẽ chạm đến vận mệnh thực sự của mình.

Qua Mên-chi-xê-đéc, Áp-ra-ham bắt đầu hiểu rằng nơi này có một vị trí đặc biệt trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Ở đó, trên Núi Mô-ri-a, Chúa đã cung ứng một con chiên, con cừu đực hoặc con cừu để hy sinh thế chỗ cho Y-sác. Hàng trăm năm sau, Đa-vít hiểu được rằng đây là nơi Danh Chúa sẽ ngự, và đó là nơi con trai ông là Sa-lô-môn sẽ xây dựng Đền thờ. Trong Đền thờ đó, hài nhi Jesus được cha mẹ dâng lên cho Chúa, và sau đó cậu bé Jesus mười hai tuổi đã thốt lên những lời về Cha Ngài. Chính tại Giê-ru-sa-lem, trong kỳ lễ Lều Tạm, Chúa Jesus đã hoàn toàn bày tỏ chính Ngài (Giăng 7), và sau đó tiến vào thành một cách đầy vinh hiển trên lưng lừa với tư cách là Vua Hòa Bình. Tại đó, Đức Chúa Jesus Christ đã thiết lập Giao Ước Mới trong bữa ăn Vượt Qua với những người bạn Do Thái của Ngài, biểu thị cho thân thể vỡ nát và dòng huyết tuôn đổ của Ngài. Chính tại Giê-ru-sa-lem, nơi thập tự giá hiên ngang đứng, là nơi Ngài phục sinh và thăng thiêng, cũng là nơi Ngài sẽ trở lại. Một lần nữa, đôi chân Ngài sẽ đứng trên Núi Ô-liu, ở phía đông Giê-ru-sa-lem. Ở đó, tại Giê-ru-sa-lem, là nơi vào ngày Lễ Ngũ Tuần, lễ Shavuot, Đức Thánh Linh đã tuôn đổ.

Khởi phát từ Si-ôn, từ Giê-ru-sa-lem, một ngày kia, kinh luật Torah cùng với Lời Chúa sẽ được truyền đi khắp thế giới, và khi đó các quốc gia sẽ không còn tập trận nữa. Và cuối cùng, một ngày kia, đây là nơi Thành Thánh, thành Giê-ru-sa-lem trên trời, sẽ từ trên trời ngự xuống, và sự cư ngụ của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng loài người và Đức Chúa Trời sẽ ở giữa vòng con người.

Hơn 100 năm nay, người Do Thái đã trở về Y-sơ-ra-ên, sau gần 2000 năm lưu vong khắp nơi trên thế giới. Thành phố, quốc gia và vùng đất này đang được chuẩn bị cho tương lai của Đức Chúa Trời và cho sự mặc khải vĩ đại của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên. Họ đang được chuẩn bị cho sự Hiện Đến của Vương quốc Ngài, và Vua của Vương quốc đó, Đấng sẽ đến để làm cho muôn vật trở nên mới mãi mãi.

Tóm lại, nguồn gốc của Giê-ru-sa-lem thật trên đất này là ở Giê-ru-sa-lem trên trời. Nguồn gốc đó là từ xa xưa, từ trước vô cùng. Chỉ khi nào cái gốc rễ này cung cấp nhựa sống cho nó, thì Giê-ru-sa-lem, với tư cách là thành phố của Đức Chúa Trời, mới làm chứng cho mục đích mà nó đã được chọn lựa. Đây là nơi CHÚA sẽ làm cho Danh Ngài ngự trị, để từ đó các phước lành của Ngài có thể lan tỏa khắp các tạo vật của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng có một mối liên hệ đặc biệt của riêng Ngài với nơi này, là nơi Danh Ngài đã và sẽ ở mãi mãi!
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/413905246623020

Bình Luận:

You may also like