Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 31: Ma và nhà ma có thật không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 31: Ma và nhà ma có thật không?

30 đọc

Cơ đốc nhân tin rằng khi một người qua đời thì người ấy lên thiên đàng hoặc đến một nơi chờ đợi hình phạt. Nhưng những người không tin Chúa thì cho rằng linh hồn của người chết còn lẩn quẩn ở trần gian thêm nhiều năm. Họ nghĩ người chết trở thành ma hoặc ở nơi họ từng sống. Họ tin rằng ma có thể hiện hình hoặc tạo ra tiếng động.

Liệu ma có thật không? Có. Người Do Thái xưa tin rằng một người chết đi thì linh hồn họ còn ở lại ba ngày. Nhiều người trong Kinh Thánh nghĩ họ đã gặp những linh hồn như vậy. Khi các môn đồ Chúa Giê-su ở trong thuyền trên biển hồ Ga-li-lê, họ nghĩ họ gặp ma vì thấy một người bước đi trên sóng nước. Họ la lên, “Ấy là một con ma!” (Ma-thi-ơ 14:26). Họ chắc chắn đấy là ma vì người thường không làm được như vậy. Nhưng đó lại là Chúa Giê-su.

Sau khi Chúa Giê-su bị đóng đinh, các môn đồ biết rằng Ngài đã chết. Vậy nên họ hoảng hồn khi Chúa Giê-su hiện ra, “Chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. Ngài phán rằng. … Hãy xem tay chân ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có” (Lu-ca 24:39).

Một trong số những người bạn của Gióp, Ê-li-pha, có lẽ đã thấy ma thật. Sau đó, có lẽ ông đã nhầm. Ê-li-pha nói, “Thần đứng đó, tôi nhìn không biết mặt người” (Gióp 4:16). Thần này là cái gì? Thiên sứ hay ma? Chúng ta không biết. Nhưng thần này nói với Ê-li-pha về các thiên sứ (câu 18).

Đa số những người nghĩ họ nhìn hoặc nghe thấy ma thì thật ra không phải vậy. Nhiều người vào những căn nhà ma và “cảm thấy” có ma, nhưng hầu hết đều là do họ tưởng tượng ra. Nếu thật sự có các linh hồn ở đó thì chúng là tà linh. Các thiên sứ tốt có thể thay đổi hình dạng để con tưởng họ là con người. Và ma quỉ (thiên sứ sa ngã) cũng làm được như vậy (Hê-bơ-rơ 13:2; 2 Cô-rinh-tô 11:14). Do đó, tốt nhất là con nên tránh xa những nơi này.

Các Cơ đốc nhân khi qua đời sẽ về thiên đàng. Linh hồn họ không thể trở về trái đất thăm con. Nên con đừng cố liên lạc với họ. Khi nào con lên thiên đàng, con sẽ gặp họ.

Con đừng sợ ma, vì Chúa đã đặt nhiều thiên sứ quyền năng bảo vệ con. Nếu con ở gần với Ngài thì thiên sứ của Ngài sẽ bảo vệ con khỏi mọi tà linh.

*****

Ma có thật không?

Khi con người nghĩ họ đã thấy ma quỷ thì đấy có đúng là ma quỷ không?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like