Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Không Có Đức Tin Của Chúng Ta Họ Cũng…

Ngày 27 – Không Có Đức Tin Của Chúng Ta Họ Cũng…

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 11:27-40

27 Bởi đức tin, ông rời Ai-cập, không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thấy Đấng không ai thấy được. 28 Bởi đức tin, ông cử hành lễ vượt qua và sự rảy huyết để kẻ hủy diệt không hại đến các con đầu lòng của dân mình.29 Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên đi qua Hồng Hải như đi trên đất khô cạn, còn người Ai-cập thử đi qua lại bị nước biển chôn vùi.30 Bởi đức tin, các tường lũy Giê-ri-cô sụp đổ sau khi dân Chúa đi vòng quanh bảy ngày.31 Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với những kẻ vô tín, vì nàng đã tiếp đón các thám tử với lòng hòa hiếu.32 Tôi còn nói gì nữa? Nếu kể chuyện Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các tiên tri của Chúa thì không đủ thì giờ.33 Nhờ đức tin, họ đã chiến thắng các vương quốc, thi hành công lý, được các lời hứa, bịt miệng sư tử, 34 tắt đám lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, đang yếu đuối trở nên mạnh mẽ, biến thành dũng sĩ trong cuộc chiến tranh, đánh tan quân đội ngoại quốc. 35 Có những phụ nữ nhận được người nhà đã chết rồi sống lại; có những người chịu tra tấn mà không muốn được giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. 36 Những kẻ khác chịu đựng sỉ nhục, đòn vọt, những người kia chịu xiềng xích, lao tù. 37 Họ bị ném đá, cám dỗ, cưa làm đôi, chém chết bằng gươm, họ lưu lạc, mặc áo bằng da cừu, da dê, chịu túng ngặt, bị bắt bớ và bạc đãi đủ điều. 38 Thế gian không xứng đáng cho họ sống, họ phiêu lưu giữa sa mạc, trên núi thẳm, trong hang động và hầm hố dưới đất.39 Nhờ đức tin tất cả những người ấy đều được chứng nhận nhưng vẫn chưa hận lãnh điều Chúa hứa. 40 Nhưng Đức Chúa Trời đã tiên liệu điều tốt lành hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta, họ không thể nào được toàn hảo.

SUY GẪM:

Câu 27-29

Bởi đức tin Môi-se rời khỏi Ai-cập trong sự kính sợ Đức Chúa Trời chứ không sợ cơn giận của vua, kế đó làm lễ Vượt Qua và băng Biển Đỏ. Bởi đức tin, ông thấy Đấng không thấy được và kiên trì trong mọi sự khó khăn. Môi-se và Y-sơ-ra-ên vâng theo công việc của Đức Chúa Trời để hoàn thành sự cứu rỗi nhằm bày tỏ quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh tôi phải đối diện ngày hôm nay hay giữa mỗi sự lựa chọn tôi phải làm, thể nào tôi có thể bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời?

Câu 30,31

Trong cuộc chinh phục xứ Ca-na-an, bởi đức tin dân Y-sơ-ra-ên diễu hành quanh thành Giê-ri-cô và bởi đức tin, Ra-háp tiếp đón các thám tử Y-sơ-ra-ên. Và kết quả của một đức tin hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời, tường thành bị phá hủy. Một phụ nữ ngoại quốc, Ra-háp, cũng có mặt trong gia phổ Vua Đa-vít và Chúa Giê-su. Trong lịch sử cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đời sống của những ai đáp ứng với đức tin vượt quá những giới hạn cá nhân và yếu đuối dễ chỉ trích. Tường thành nào tôi phải đi vòng quanh với đức tin? Tôi phải tiếp đón ai trong đức tin?

Câu 32-38

Biết bao con người của đức tin, từ thời các Quan Xét đến các tiên tri, đều vâng phục bởi đức tin khi họ lắng nghe lời Đức Chúa Trời ban cho họ. Dù lời hứa cho được trọn trên nơi họ có thể thấy hoặc rờ chạm được, họ vẫn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành lời hứa của Ngài, và sẵn sàng tiên phong sống một đời sống đức tin. Đôi khi họ phải kiên trì chịu đựng qua những hoàn cảnh khó khăn cùng cực, bị giết, nhưng với đức tin chắc chắn vào sự phục sinh, họ chấp nhận những đau khổ hiện tại. Như một người tin vào Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Lời Chúa, tôi có thể chịu được hoạn nạn hiện tôi đang có hay không?

Cầu nguyện: Nguyện con dâng lời cảm tạ và tiếp nhận một lời hứa tốt hơn so với những con người trong thời Cựu Ước.

Bình Luận:

You may also like