Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Kỷ Luật Của Đức Tin Và Sự Nhịn Nhục

Ngày 28 – Kỷ Luật Của Đức Tin Và Sự Nhịn Nhục

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Hê-bơ-rơ 12:1-13

1 Vậy nên, vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. 2 Hãy chú tâm, hướng về Đức Giê-su là Đấng Tác Giả và hoàn thành của đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. 3 Hãy suy nghiệm về Đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế để anh chị em khỏi mệt mỏi, ngã lòng.4 Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh chị em chống cự chưa đến mức đổ máu.5 Anh chị em đã quên lời khích lệ mình như lời khuyên con:“Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa,Khi Ngài khiển trách, đừng ngã lòng.

6 Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu,

Và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt.”

7 Anh chị em hãy chịu đựng sự sửa trị, Đức Chúa Trời đối đãi với anh chị em như con, vì có người con nào mà không được cha sửa trị? 8 Nhưng nếu anh chị em không chịu sửa trị như tất cả đều phải chịu, thì anh chị em là con hoang, không phải con chính thức. 9 Hơn nữa, cha phần thân xác sửa trị mà chúng ta còn tôn kính, huống hồ Cha phần tâm linh, ta phải vâng phục Ngài càng hơn để được sự sống. 10 Cha phần thân xác chỉ sửa trị chúng ta một thời gian ngắn theo điều người cho là phải, nhưng Đức Chúa Trời sửa trị chúng ta vì lợi ích để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. 11 Tất cả các sự sửa trị hiện nay thật ra không có gì vui, chỉ là huyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an, công chính cho những người chịu rèn luyện như thế.12 Vậy nên, hãy làm cho các bàn tay mệt mỏi và đầu gối yếu đuối của anh chị em trở nên mạnh mẽ.

13 Hãy làm đường cho bằng phẳng để anh chị em đi, để người què khỏi bị vấp ngã mà còn được chữa lành nữa.

SUY GẪM:

Câu 1-4

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Chúa Giê-su và đám mây rất lớn những nhân chứng để giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc đua đức tin. Qua đời sống của rất nhiều anh hùng đức tin được kể đến trong chương 11, chúng ta có thêm động lực và cố gắng để theo đuổi cuộc chạy đức tin này. Trước giả cũng muốn chúng ta nhận biết thể nào Chúa Giê-su, tác giả và Đấng hoàn thành đức tin chúng ta, đã cam chịu khổ nạn để làm đức tin chúng ta nên hoàn hảo. So với những người thánh trong Cựu Ước chỉ có thể bám lấy Lời đã chép thì ân điển chúng ta có ngày nay thật dồi dào biết bao! Vậy chớ nên đánh mất lòng can đảm nhưng nhìn lên Chúa Giê-su là Đấng luôn ở cùng chúng ta.

Câu 5-11

Đức Chúa Trời kỷ luật những người Ngài yêu và bất kể ai Ngài nhận làm con. Do đó, nếu chúng ta khước từ bàn tay kỷ luật của Đức Chúa Trời thì cũng không khác gì đứa con làm một quyết định từ chối tình yêu của người Cha. Vì Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài trưởng thành, Ngài huấn luyện họ bằng sự kỷ luật và dạy dỗ. Dù chúng ta phải chịu đau đớn khi bị phạt, nhưng cuối cùng để qua đó có được sự bình an và bông trái công bình. Thời gian gần đây tôi phải chịu những đau khổ nào? Hãy biến đó thành cơ hội để kinh nghiệm tình yêu đặc biệt của Đức Chúa Trời.

Câu 12,13

Qua Đấng Christ, Đức Chúa Trời sẽ hồi phục hoàn toàn cánh tay mệt mỏi, đầu gối yếu đuối và đôi chân khập khiễng của chúng ta. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời ban sức lực cho bạn và vùng lên ngay giờ này.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa, Ngài làm vững mạnh đức tin yếu đuối của chúng con và cho chúng con một gương mẫu đức tin để chiến đấu với tội lỗi hàng ngày.

Bình Luận:

You may also like