Home Chuyên Đề Cải Chồn Hôi (Lysichiton americanus)

Cải Chồn Hôi (Lysichiton americanus)

by Sưu Tầm
30 đọc

Miền Tây Bắc Hoa Kỳ có một loại cây dại có tên là Cải Chồn Hôi, tên khoa học là Lysichiton americanus. Hoa có dạng của một chiếc lá màu vàng tươi. Cây mọc lên vào đầu mùa xuân, nơi đầm lầy. Từ xa nhìn rất đẹp, nhưng tỏa ra một mùi hôi, vì thế người ta gọi là “cải chồn hôi.” Một hôm, khi chưa làm quen với loại cây này, chúng tôi đi bộ thể dục trên một con đường dành cho những người tập thể dục, chúng tôi ngửi thấy mùi hôi, nhưng không biết là mùi chi. Về nhà nói cho con trai con trai chúng tôi, cháu học sinh vật học.  Cháu cho biết đó là mùi của loại cây có tên là “Cải chồn hôi.”

Một lần khác chúng tôi cũng đi bộ thể dục với đứa cháu ngoại. Thấy nó thích một loại hoa dại, chúng tôi bẻ cho nó một cây. Khi mang về nhà, con gái của chúng tôi cho hay đó là một loại hoa có chất độc.

Nhà tôi có lời phê bình: “Chúng ta không thể phê phán một người bằng bề ngoài của họ.”

Chính xác! Chúng ta chỉ có thể biết một người qua bề ngoài của họ mà thôi.  

Sách Các Vua thứ nhất kể chuyện hoàng hậu Giê-sa-bên, vợ vua A-háp. Hoàng hậu thì không thể nào xấu, nhưng lòng quá ác. Bà đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt vườn nho của Na-bốt cho vua. Sách Tin lành Mác cũng kể chuyện hoàng hậu Hê-rô-đia dùng tay vua Hê-rốt để giết Giăng Báp-tít vì ông này phản đối hôn nhân bất chánh giữa nhà vua và bà.

Sách Tin lành Ma-thi-ơ kể chuyện những nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ trích các môn đệ của Chúa Giê-xu không rửa tay trước khi ăn theo tục lệ Do thái thời bấy giờ. Ngài nhân cơ hội này dạy họ về sự ô uế của tấm lòng: “Chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều chi ở miệng ra, ấy mới là điều làm dơ dáy người vậy” (Ma-thi-ơ 15:11). 

Cải Chồn Hôi tỏa ra mùi hôi, nhưng sự dơ dáy trong lòng người không hiển hiện ra ngoài. Kinh thánh cho biết lòng của con người thì không tinh sạch, nhưng tin mừng là huyết của Chúa Cứu Thế có quyền năng tẩy sạch tấm lòng ô uế của con người, nếu họ chịu để cho Chúa làm việc này. Một công việc tốt đẹp nhất mà con dân Chúa có thể làm cho người lân cận mình là giới thiệu cho họ biết là huyết của Chúa đã đổ ra trên đồi Gô-gô-tha có thể làm cho bề trong của họ cũng đẹp như bề ngoài.  

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Trích từ sách “Sống đạo hay có đạo”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like