Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 6: Bạn Được Tái Sanh

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 6: Bạn Được Tái Sanh

by Sưu Tầm
30 đọc

Sanh lại, hoặc tái sanh, hoặc biến đổi (các từ này đều có nghĩa như nhau) là bởi công tác của Đức Thánh Linh, và đây là điểu cần phải có (Giăng 3:3-8).

Nếu bạn không được sanh ra trong xác thịt, bạn không thể có cuộc đời xác thịt.

Nếu bạn không được sanh ra trong thuộc linh, bạn không thể có cuộc đời thuộc linh.

Trước khi bạn được sanh ra, bạn đã chết trong tội lỗi. Bạn đã chết với Chúa. Bạn từng không biết Ngài, không hiểu và cũng không hầu việc Ngài. Trong sự tái sinh, Đức Thánh Linh mang sự sống đến với linh hồn đã chết của bạn (Ê-xê-chi-ên 36:26). Bạn không thể tin nơi Chúa Giê-su nếu thiếu điều này. Chỉ có linh hồn được biến đổi mới có thể thực hành đức tin và tiếp nhận Đấng Christ (Giăng 6:44).

Một người đã chết có thể làm được gì cho chính mình? Không gì cả.

Một linh hồn đã chết có thể làm được gì cho chính nó? Không gì cả.

Sự tái sanh là công tác của Chúa Thánh Linh, và chỉ mình Ngài (Giăng 3:1-12).

Không có sự sanh thuộc linh sẽ không có cuộc đời thuộc linh. Có thể có cuộc đời tôn giáo và đạo đức nhưng sẽ không có cuộc đời thuộc linh.

Chính công tác của Đức Thánh Linh đã biến đổi chúng ta. Ngài hành động bằng cách đem tội nhân đến lắng nghe phúc âm: ‘đức tin đến bởi sự người ta nghe’ (Rô-ma 10:17).

Thông qua sứ điệp phúc âm, Đức Thánh Linh chỉ cho chúng ta thấy tình trạng thực của mình. Tất thảy đều phạm tội. Tức là cả những người đức cao vọng trọng và những người bị ruồng bỏ. Đức Thánh Linh thôi thúc chúng ta nhận biết mình cần tái sanh, và đem chúng ta đến với sự ăn năn và đức tin nơi Đấng Christ.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like