Home Tin tức Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tháng 2 & 3 và Thông Công Phụ Nữ 08/03/2021

Hiệp Nguyện Liên Hệ Phái Tin Lành Tháng 2 & 3 và Thông Công Phụ Nữ 08/03/2021

by Hồ Galilê
30 đọc

Tạ ơn Chúa!
I/HIỆP NGUYỆN: Tháng 2 và 3 năm 2021:

Ban Hiệp nguyện Liên hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam vẫn duy trì đều đặn vào thứ sáu đầu tháng.
Sau tết Nguyên Đán đến nay công việc nhà Chúa trong toàn Tỉnh Quảng Nam vẫn ổn định. Việc rao giảng Tin Lành vẫn tiếp tục trong từng Điểm nhóm và Hội Thánh. Các đầy tớ Chúa vẫn lên đường truyền giáo ở những nơi xa xôi, số người tin Chúa trong hai tháng 2 và 3 trên 30 người.
– Tháng 2/2021
Hiệp nguyện tại Hội Thánh Liên hiệp Trưởng Lão Quế Sơn, nhằm vào những ngày cuối năm âm lịch công việc cũng nhiều, song cuộc hiệp nguyện khá đầy đủ các đầy tớ Chúa và nhân sự trong vui mừng. Dịp này quỹ Ban hiệp nguyện chi ra trên 6 triệu đồng mua heo chia thịt cho mỗi người trên 3 kg thịt heo rừng nuôi rất ngon.
Mục sư Hà Tấn Thành Quản nhiệm Hội Thánh Trưởng Lão Hà Lam giảng dạy Thư tín Rô-ma gây dựng Hội Thánh.
Mục sư Nguyễn Huỳnh Tùng – Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình cử hành Thánh lễ Tiệc Thánh trang nghiêm.
– Tháng 3/2021
Hiệp nguyện tại Hội Thánh Báp-tít Núi Thành – Quảng Nam.
Gồm trên 40 Mục sư, Truyền đạo và Nhân sự về dự.
a/ Hướng dẫn Chương trình:
Cô Mục sư Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Núi Thành điều hành rất chặc chẽ và ổn định, vì thời gian có hạn song công việc khá nhiều.
b/ Giảng lời Chúa:
Mục sư Hồng Quang Phát – Quản nhiệm Hội Thánh Lutheran Bình Lãnh – Thăng Bình
Kinh Thánh Thi Thiên 25:1-25
Lời Chúa khích lệ những người hầu việc Chúa sống theo gương Đa-vít trong sự tin cậy và phó thác dù trong hoàn cảnh nào. Bài chia sẻ khá chu đáo và sâu sắc, các đầy tớ Chúa và Nhân sự được hiểu thêm về Thi Thiên nhằm trang bị lời Chúa như một vũ khí chiến đấu với xác thịt và kẻ thù.
c/ Tiệc Thánh:
Mục sư Nguyễn Đình Vâng thuộc Hội Thánh Truyền-giảng Phúc-âm cử hành.
d/ Cảm tạ – Cầu thay:
Tháng 3/2021 tất cả các Hội Thánh sinh hoạt bình thường trở lại, mọi công tác cũng cố và phát triển Hội Thánh địa phương tiếp tục đẫy mạnh, nhất là công tác huấn luyện và truyền giáo
– Hội Thánh Liên hiệp Trưởng Lão Quế Sơn tiếp tục hoàn thiện nhà thờ phần còn lại sau khi xây dựng, và cần có tài chính để mua sắm thiết bị âm thanh máy móc trong nhà thờ để sinh hoạt thờ phượng tốt hơn.
– Hội Thánh Báp-tít Đấng Christ Bình Lãnh – Quảng Nam có phát 50 xuất quà cho đồng bào nghèo trong khu vực xã nhà, đây là việc làm bày tỏ tình yêu của Chúa cho đồng bào.

II/ THÔNG CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ NỮ 08/03/2021.
Hôm nay ngày 08/03/2021
Ban Phụ nữ Liên Hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam có một ngày thông công, bồi linh cho Lãnh đạo Phụ nữ tại Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Trưởng Lão Quế Sơn – Tỉnh Quảng Nam.
Về dự thông công trong dịp Quốc Tế Phụ Nữ 08/03 Có trên 40 chị em là vợ của Mục sư, Truyền đạo, Nhân sự và một số Mục sư tham dự
Trong không khí vui tươi, các chị em có một cơ hội quí báu gặp mặt nhau trong tinh thần ngày Quốc Tế Phụ Nữ và tinh thần Cơ-đốc nhân trong Xã hội và Cộng đồng.

A/ Hướng dẫn chương trình:
 Cô Nguyễn Thị Lệ Triều rất sinh động và phong phú.

B/ Diễn  giả:
Mục sư Võ Trương Gia Linh – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Trưởng Lão Quế Sơn giảng lời Chúa trong Kinh Thánh ISa-mu-ên 1:9-15 với chủ đề:
NGƯỜI NỮ TIN KÍNH CHÚA
1. Là người nhìn biết được thực trạng của Gia đình, Bản thân, Xã hội, Hội Thánh, Đất nước…
2. Là người biết cầu nguyện, dâng trình mọi nan đề lên cho Đức Chúa Trời, chứ không phải cho người hàng xóm.
3. Là người biết dâng điều tốt nhất cho Đức Chưa Trời, và biết giữ lời hứa.

C/ Sinh hoạt – Thông công:

– Đọc thơ của của Hồ Galilê “Phụ nữ Cơ-đốc”: Cô Mục sư Tabitha Tố Nga
– Sinh hoạt thảo luận.
– Đố Kinh Thánh có thưởng: Cô Tabitha Tố Nga.

D/ Cầu thay:
– Xin cầu nguyện cho Chương trình Thông công định kỳ hằng tháng song song bên cạnh cùng Ban Hiệp nguyện Liên Hệ phái luôn được duy trì.
– Xin cầu thay cho những chương trình đột xuất và những Lễ hội, phong trào, cộng đồng cũng như như những sinh hoạt lành mạnh khác.

E/ Kết thúc:
Chụp ảnh lưu niệm và Tiệc Thông công vui vẻ.

Quảng Nam ngày 08/03/2021.
Hồ Galilê

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like