Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 4: Nếu Bạn Là Một Cơ Đốc Nhân

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 4: Nếu Bạn Là Một Cơ Đốc Nhân

30 đọc

Tất cả những gì có trong những phần tiếp theo đều đúng về bạn.

Bạn đã được

 1. Cải đạo (Công vụ 15:3)                                                                                              
 2. Tái sinh (Giăng 3:3)                                                                                                   
 3. Cứu (1 Ti-mô-thê 1:15)                                                                                              
 4. Tha tội (1 Giăng 2:12)                                                                                               
 5. Phục hoà với Chúa (Cô-lô-se 1:21)                                                                          
 6. Xưng công chính bởi đức tin (Rô-ma 5:1)                                                           
 7. Hiệp một với Đấng Christ (Giăng 15:5)                                                                 
 8. Tất cả những đặc quyền và phước hạnh này được bảo đảm bởi Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:16)                     
 9. Và một khi được cứu bạn sẽ không bao giờ đánh mất sự cứu rỗi (Giăng 10:28-29)
 10. Và sẽ có dấu hiệu chứng minh trong cuộc đời bạn (Ga-la-ti 5:22-23)          

Hiện giờ bạn sẽ

 1. Muốn gia nhập một Hội thánh            
 2. Để thờ phượng           
 3. Để lắng nghe lời Chúa giảng    
 4. Để dự Tiệc Thánh và làm phép Báp-tên      

Bạn sẽ cần phải

 1. sống cuộc đời Cơ đốc nhân    
 2. Đọc lời Chúa hàng ngày    
 3. Thường xuyên cầu nguyện     
 4. Làm chứng về đức tin của bạn   
 5. Vâng phục Chúa trong mọi sự       
 6. Vượt qua cám dỗ       
 7. Chống lại ma quỷ
 8. Và đặc quyền lớn nhất trong đời sẽ là vui thoả với Chúa                                                     

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like