Home Dưỡng Linh Hãy Có Lòng Thương Xót, Như Kẻ Đã Được Thương Xót

Hãy Có Lòng Thương Xót, Như Kẻ Đã Được Thương Xót

by Rick Warren
30 đọc

“Chúa ban phước cho những người có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7).

Chúa không muốn bạn chỉ thể hiện lòng thương xót với những người mình thích, hoặc chỉ với những người dễ thương xót. Chúa muốn bạn có lòng thương xót với tất cả mọi người.

Tại sao vậy? Bởi vì bạn cần sự thương xót để được vào thiên đàng. Chúa Giê-xu nói, “Nếu các con từ chối không chịu tha thứ cho người khác, Cha các con sẽ không tha thứ tội lỗi của các con” (Ma-thi-ơ 6:15).

Cách duy nhất bạn có thể vào một thiên đàng hoàn hảo là nhờ vào lòng thương xót và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng bạn không thể nhận những gì mà chính mình không sẵn lòng ban cho được.

Bạn không thể đốt cây cầu bạn cần phải đi qua để vào thiên đàng được. Nếu bạn không thể hiện lòng thương xót, tại sao bạn lại mong đợi Chúa bày tỏ lòng thương xót với bạn được?

Một lúc nào đó có người sẽ cần sự tha thứ của bạn—bởi vì tất cả chúng ta đều phạm tội và bị người khác phạm tội đối với chúng ta. Khi người đó đến với bạn, cầu xin sự tha thứ (và ngay cả nếu họ không bao giờ làm như vậy), cách bạn đáp lại với họ như thế nào sẽ tiết lộ những gì bạn tin về đặc tính của Đức Chúa Trời.

Sẽ có một Ngày Phán Xét. Bạn không cần phải sống trong sợ hãi, nhưng bạn nên sống như thể những gì bạn nói và làm là quan trọng. Lời nói và hành động của bạn được kể là quan trọng ở đây trên đất cũng như khi cuộc đời của bạn kết thúc. Kinh Thánh nói, “Anh chị em phải tỏ lòng thương xót với người khác, nếu không Đức Chúa Trời sẽ không thương xót anh chị em khi Ngài xét xử anh chị em. Nhưng người nào bày tỏ lòng thương xót có thể đứng mà không sợ hãi trong ngày phán xét” (Gia-cơ 2:13).

Chúa Giê-xu nói một cách khác trong bài giảng về các phước lành: “Chúa ban phước cho những người có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7).

Chúa ban sự thương xót—cho bạn và cho tất cả mọi người kêu cầu Danh Ngài. Nếu một Đức Chúa Trời hoàn hảo có thể làm điều đó cho một thế giới tội lỗi, thì bạn cũng có thể làm điều đó cho người có tội với bạn.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like