Home Chuyên Đề Có Phải Chúa Giê-xu Đã Xuống Địa Ngục Giữa Sự Chết Và Sự Phục Sinh Của Ngài

Có Phải Chúa Giê-xu Đã Xuống Địa Ngục Giữa Sự Chết Và Sự Phục Sinh Của Ngài

by ChristianToday
30 đọc
Chúng ta được biết từ lời tuyên bố của Chúa Giê-xu với tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài hôm đó rằng khi một người chết, họ sẽ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngay lập tức. Lu-ca 23:42 nói rằng, “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Pa-ra-đi.” Câu nói này cũng cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã đến với Cha của Ngài sau khi chết.
Ngoài điều này ra, chúng ta biết rất ít về nơi mà Chúa Giê-xu đã ở trong ba ngày. Chúng ta phải cẩn thận để không thêu dệt quá nhiều chi tiết thành một dụ ngôn hay câu chuyện để ủng hộ cho một giáo lý khi chưa biết chính xác về nó.
Phải chăng Chúa Giê-xu đã xuống địa ngục? Có câu Kinh Thánh nào ủng hộ cho lý thuyết này không?
Phân đoạn Kinh Thánh được những người theo thuyết địa ngục nhắc đến nhiều nhất là 1 Phi-e-rơ 3:18-20.
Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh; bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù,  là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng. Trong tàu chỉ một số ít, tổng số là tám người, được cứu khỏi nước.
Câu mà họ chỉ ra là “bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù.” Người ta cho rằng Chúa Giê-xu đã xuống địa ngục và rao giảng cho những linh hồn hư mất. Nhưng tại sao?
Không nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng một linh hồn hư mất đã chết có thể có cơ hội thứ hai. Vậy thì không lẽ Chúa Giê-xu xuống hỏa ngục chỉ để hành hạ những linh hồn hư mất nhiều hơn hay sao?
Có một cách giải thích hợp lý hơn về phân đoạn này.
Giải nghĩa Kinh Thánh
Chúa Giê-xu đã chết trong xác thịt nhưng được Thánh Linh làm cho sống lại. Từ “làm cho sống lại” là bị động, có nghĩa là một Đấng khác chứ không phải là Chúa Giê-xu đã làm cho Ngài sống lại. Hoặc Chúa Giê-xu được làm cho sống lại bởi Thánh Linh, hoặc trong tâm linh của Ngài. Nói theo cách nào đi nữa thì Thánh Linh cũng phải tham gia.
Sau đó, phân đoạn này tiếp tục cho chúng ta biết những linh hồn trong tù này là ai — họ là những người đã không nghe lời Nô-ê (người đang rao giảng sự ăn năn trong quyền năng của Thánh Linh cho thế gian theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời). Vì vậy, chính Thánh Linh đã khiến Chúa Giê-xu sống lại như một lời chứng “để Ngài đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời” cũng đã phán vào thời của Nô-ê cho những linh hồn đang ở trong tù; và họ đang ở trong tù vì họ đã không lắng nghe lời rao giảng. Trên thực tế, chỉ có tám người lắng nghe—và “được cứu khỏi nước.”
Ý tưởng về “nhà tù” ở đây là một cách nói tượng trưng. Kinh Thánh chỉ ra rằng những linh hồn hư mất bị loại bỏ và giam giữ trong Lu-ca 16:26: “Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.
Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu đã xuống địa ngục trong ba ngày. Trên thực tế, có rất ít thông tin về những gì đã xảy ra. Giả định thông thường là thân thể xác thịt của Chúa Giê-xu vẫn còn ở trong mộ, cũng như thân xác của chúng ta sẽ nằm trong mộ khi chúng ta chết đi vậy. Ngài đến trước mặt Cha, và ba ngày sau, Thánh Linh làm cho thân thể Ngài sống lại (giống như cách mà thân thể chúng ta sẽ được phục sinh — Ngài là Đấng sanh trước nhứt từ trong kẻ chết như có nói trong Cô-lô-se 1:18). Sự khác biệt là Đức Chúa Trời không để cho thân thể của Chúa Giê-xu bị phân hủy.
Những câu Kinh Thánh và nguồn khác được sử dụng để hỗ trợ cho Thuyết Địa-ngục
Những câu Kinh Thánh khác được sử dụng để ủng hộ giả thuyết rằng Chúa Giê-xu đã xuống địa ngục giữa sự đóng đinh và phục sinh của Ngài, thường gây không ít bối rối, chẳng hạn như Rô-ma 10:6-7, Ê-phê-sô 4:8-9 và Công-vụ 2:27. Nhưng những câu này thường được đưa ra ngoài ngữ cảnh và được gán cho một ý nghĩa khác với ý nghĩa thật sự của chúng.
Vui lòng tham khảo phần giải thích thêm trong link này: https://zondervanacademic.com/blog/did-jesus-really-descend-into-hell
Ngoài ra, bản Tín Điều Các Sứ-đồ mới đây cũng được bổ sung một câu như thế này, “và Ngài đã xuống địa ngục.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Christianity.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like