Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Không Bao Giờ Thiên Vị

Đức Chúa Trời Không Bao Giờ Thiên Vị

by Rick Warren
30 đọc

“[Lời hứa] không những chỉ dành cho những ai sống dưới luật pháp của Môi-se mà còn cho bất cứ người nào sống với đức tin như của Áp-ra-ham nữa”(Rô-ma 4:16).

Đức Chúa Trời không thiên vị–bất kể lý lịch, địa vị, hay tội lỗi của bạn. Bạn là một người sùng đạo, một người trước kia sùng đạo, hay là bạn không có tôn giáo nào cả cũng không quan trọng.

Rô-ma 4:16 nói, “[Lời hứa] không những chỉ dành cho những ai sống dưới luật pháp của Môi-se mà còn cho bất cứ người nào sống với đức tin như của Áp-ra-ham nữa”. Những người sống dưới luật pháp của Môi-se này là ai? Là người Do-thái. Dân tộc Do-thái được ban cho đường lối của Đức Chúa Trời trước bất kỳ ai khác.

Bạn có bao giờ nghĩ về lý do tại sao người Do-thái lại được gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời không? Có phải tại vì Chúa yêu họ hơn là Ngài yêu những người còn lại như chúng ta không? Không phải vậy đâu. Họ được lựa chọn cho một mục đích—là để truyền rao sứ điệp cho mọi người khác rằng có một Đức Chúa Trời chân thật. Họ cũng giống như những giáo sĩ cho những người còn lại như chúng ta.

Bây giờ Đức Chúa Trời đã lấy nhiệm vụ đó và giao nó cho hội thánh, bao gồm tất cả những ai đã đặt lòng tin của mình vào Chúa Cứu Thế, bất kể hoàn cảnh của họ. Đức Chúa Trời nói rằng sự cứu rỗi của Ngài sẵn dành cho bất kỳ người nào mở lòng mình ra với đức tin: “Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Không có chỉ tiêu, hạn nghạch trên thiên đàng. Kinh Thánh không có nói chỉ những người thật sự tốt sẽ được cứu nếu họ kêu cầu danh Chúa; mà nói rằng mọi người kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.

Điều đáng buồn là nhiều người vẫn còn cố gắng làm việc để được lên thiên đàng, mặc dầu họ biết Đức Chúa Trời ban cho món quà ân điển của Ngài. Họ nghĩ họ có thể làm cho mình tốt đủ–rằng họ không cần món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế.

Bạn có thể đã làm một số điều thật sự tốt ở trong cuộc đời. Nhưng nếu bạn nghĩ những điều đó sẽ đem bạn lên thiên đàng thì hãy quên điều đó đi. Vì cách duy nhất để bất cứ người nào trong chúng ta được vào thiên đàng là nhận lãnh món quà ân điển của Đức Chúa Trời, là điều sẵn dành cho tất cả mọi người.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like