Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Đường Vào Nơi Chí Thánh

Ngày 19 – Đường Vào Nơi Chí Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Hê-bơ-rơ 9:1-10

Đền Tạm Và Đền Thờ Thiên Thượng

1 Giao ước thứ nhất có các luật lệ phụng vụ và một nơi thánh dưới đất.2 Một đền tạm đã được dựng lên: Phần thứ nhất có chân đèn, bàn và bánh trưng bày trên bàn thờ, gọi là nơi thánh.
3
Đàng sau bức màn thứ nhì có một phần gọi là nơi chí thánh, có bàn thờ dâng hương bằng vàng và rương giao ước bọc toàn vàng, 4 chứa một bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn và các bảng đá giao ước.5 Bên trên rương có các Chê-ru-bim Ctd: các thiên sứ có tên Chê-ru-bim

vinh quang che phủ nắp thi ân; nhưng đây không phải là lúc nói từng chi tiết về các vật đó.6 Khi mọi thứ này đã xếp đặt xong như thế, một mặt các thầy tế lễ thường xuyên được vào phần thứ nhất của đền tạm để hành lễ phụng vụ. 7 Mặt khác, một mình vị trưởng tế mỗi năm một lần được vào phần thứ nhì, mang huyết theo để dâng tế lễ đền tội cho mình và cho dân chúng ngộ phạm. 8 Đức Thánh Linh dùng điều này để chứng tỏ rằng một khi đền tạm trước vẫn còn thì đường vào nơi chí thánh chưa khai thông. 9 Đây là ví dụ về thời hiện tại, theo đó các lễ vật và sinh tế dâng hiến không đủ khả năng làm lương tâm của người phụng vụ toàn hảo. 10 Đó chỉ là các món ăn, thức uống và các lễ tẩy rửa khác nhau, là các luật lệ xác thịt, áp dụng cho đến thời kỳ cải cách.

SUY GẪM:

Câu 1-5

Qua đền tạm trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời gặp gỡ dân sự và khiến họ kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Ngài để Môi-se làm đền tạm, chia ra nơi Thánh và nơi Chí Thánh, và chỗ đặt chân đèn, chỗ để bàn cùng bánh trần thiết, bàn thờ vàng để dâng hương, Rương giao ước bọc vàng, và các chê-ru-bim vinh hiển phủ trên nắp chuộc tội (nắp thi ân). Nhưng trước giả sách Hê-bơ-rơ nói rõ rằng mục đích của ông không phải để bàn chi tiết về cấu trúc trong đền tạm, chúng ta nên nghĩ đến bức tranh toàn diện về đền tạm hơn là vào chi tiết. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời mở ra con đường cho mọi người trải mọi thế hệ được biết Ngài. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài thông qua đền tạm trong thời Môi-se. Ngày nay Chúa bày tỏ chính Ngài dồi dào hơn qua Lời Chúa trong Đấng Christ. Tạ ơn Đức Chúa Trời về ân sủng của Ngài.

Câu 6-8

Đức Chúa Trời chỉ rõ hạn chế của hệ thống của lễ được làm dưới giao ước đầu tiên và giúp người ta trông đợi sự đến của Đấng Cứu Thế. Trong giao ước đầu tiên, các thầy tế lễ thường thường vào trong căn phòng bên ngoài, nhưng chỉ thầy tế lễ thượng phẩm bước vào căn phòng bên trong mang theo huyết vì chính tội mình và tội dân chúng một năm một lần. Điều này cho thấy đường vào nơi Chí Thánh vốn bị đóng. Do đó, dù đền tạm vốn là một hệ thống lớn để có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời, nhưng những người tội lỗi và yếu đuối không bao giờ được phép trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Qua điều này Đức Thánh Linh cho con người biết rằng họ vẫn đang chờ đợi cửa vào thật dẫn đến nơi Chí Thánh biểu trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thật diệu kỳ, cánh cửa ấy hiện đang rộng mở cho chúng ta.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài về ân sủng. Ngài đã mở ra con đường mới sống động qua Đấng Christ đến với những tội nhân vốn không có lối gặp Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like