Home Chuyên Đề HOÀ BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG

HOÀ BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG

by Hong An
30 đọc

Phần III (Phần cuối)

•Kinh Thánh đã từng nói trước về vũ khí sinh học, hoá học và chết chóc, nhưng đâu sẽ là chiến thắng thật sự?

•Trận chiến của Đức Chúa Trời sẽ là Danh của Ngài và Tên của Đấng được xức dầu của Ngài sẽ được cả thế giới nhận biết?

•Thế giới Hồi giáo sẽ nhận ra rằng không phải Allah toàn năng, mà là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời?

•Liệu sự tan vỡ của tất cả những giấc mơ và tham vọng của thế giới Hồi giáo có dẫn đến sự cởi mở và sẵn sàng nghe những lời của Phúc âm không?

Xa-cha-ri 12:2-4 “Nầy, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm chén xây xẩm cho mọi dân chung quanh; và khi Giê-ru-sa-lem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng cho các dân tộc.”

Bệnh dịch được nhắc đến trong Xa-cha-ri 14:12-15, khi mà Đức Chúa Trời đánh những quốc gia liên hiệp đã khiến người ta nghĩ đến vũ khí hóa học, sinh học và chết chóc. Nhưng sự chiến thắng sẽ dành cho Chúa và cho dân Y-sơ-ra-ên. Các cuộc chiến và bệnh dịch trong thời kỳ cuối cùng sẽ hết sức khủng khiếp, trong Khải huyền đoạn 8; 9.

Mặc dù người ta có thể bị cám dỗ để đặt tất cả những lời tiên tri này vào một kịch bản lớn về thời gian kết thúc (điều này dẫn đến điều khác, một loại hiệu ứng domino, bắt đầu với Syria, sau đó là Ai Cập, rồi đến “vòng tròn đầu tiên” rồi đến “vòng tròn thứ nhì” và sau đó là toàn thế giới), người ta nên cẩn thận với những suy đoán như thế này, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách ghép hình. Nhưng kết quả của những ‘trận chiến của Đức Chúa Trời’ sẽ là Danh của Ngài và Tên của Đấng được xức dầu của Ngài sẽ được cả thế giới nhận biết và cũng như vậy, cả thế giới Hồi giáo phải công nhận, dường như đây là một điều hiển nhiên.

Trong Ê-sai 19:23-25 “Trong ngày đó, sẽ có con đường cái đi từ Ê-díp-tô đến A-si-ri; người A-si-ri sẽ đến Ê-díp-tô, người Ê-díp-tô sẽ đến A-si-ri; người Ê-díp-tô và người A-si-ri đều cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Y-sơ-ra-ên sẽ hiệp cùng Ê-díp-tô và A-si-ri làm ba, đặng làm nên nguồn phước giữa thiên hạ; vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã chúc phước cho họ, mà rằng Ê-díp-tô dân ta, A-si-ri công trình của tay ta, Y-sơ-ra-ên gia tài ta, đều hãy được phước!”

Vì vậy, kết quả của những trận chiến này có thể là do thất bại khủng khiếp mà những đội quân chủ yếu là Hồi giáo này sẽ phải đối mặt, thế giới Hồi giáo sẽ nhận ra rằng không phải Allah toàn năng, mà là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Cha của Chúa chúng ta, Chúa Giê-xu Christ, Đấng tạo dựng trời và đất mới thật sự toàn năng? Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất? Liệu sự tan vỡ của tất cả những giấc mơ và tham vọng của thế giới Hồi giáo có dẫn đến sự cởi mở và sẵn sàng nghe những lời của Phúc âm không? Liệu cuối cùng họ có nhận ra rằng chỉ có một Nhà tiên tri thực sự là Chúa Giê-xu Christ? Và rằng Muhammad là một nhà tiên tri giả? Liệu điều đó cuối cùng có mang lại bình yên cho trái tim của đông đảo tín đồ của đạo Hồi? Liệu điều đó có thay đổi lòng căm thù của họ thành tình yêu và lòng trắc ẩn đối với anh chị em Do Thái của họ không? Sau đó họ có bắt đầu chúc phúc cho Áp-ra-ham thay vì nguyền rủa ông không? Như tất cả chúng ta đã phải học điều đó? Những lời tiên tri này cho chúng ta thấy rằng một ngày nào đó, Ai Cập và Iraq sẽ không còn thờ phượng Allah nữa, nhưng duy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời (YHWH) mà thôi.

Và sứ đồ Phao-lô đã kết luận rằng, đến một ngày nào đó: “ hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:10-11).

Rev. Willem J.J. Glashouwer (23 Tháng 2 Năm 2011)

Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế

Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel

Biên dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like