Home Dưỡng Linh Đối Xử Tốt Với Người Chống Đối Mình

Đối Xử Tốt Với Người Chống Đối Mình

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai giựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong.” (Lu-ca 6:27b-29)

Khi bạn bị ngược đãi, quấy rối, hoặc phải đối mặt với những sự chống đối, bạn sẽ đáp lại bằng cách nào? Bằng một phước lành, hay lấy ân trả oán?

Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong Lu-ca 6:27-29 rằng “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai giựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong.”

Liệu ai có thể làm được điều đó? Điều này quả thật rất khó và thực ra không mấy ai làm được. Nhưng đó lại chính là điểm để phân biệt giữa Cơ đốc nhân với người ngoại, bởi vì đây không phải là một phản ứng tự nhiên thông thường hoặc dễ thực hiện.

Cần phải có rất nhiều can đảm để làm những điều đó! Kẻ khờ dại nào cũng có thể phản kháng lại. Kẻ nhát gan nào cũng có thể trả đũa. Kẻ ngu ngốc nào cũng có thể nói xấu ngược lại lại. Thậm chí loài vẹt cũng có thể được dạy để nguyền rủa.

Chúa muốn bạn yêu kẻ thù mình, đối xử tốt với người ghét mình, chúc phước cho người rủa sả mình, cầu nguyện cho người làm tổn thương mình, và nhịn nhục hết điều.  Điều đó có dễ không? Không. Và bạn chỉ có thể làm được điều đó khi bạn được đầy dẫy tình yêu của Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là hình thức làm chứng mạnh mẽ nhất.

Trong phim The Butler, người ta đưa ra hình ảnh của “Freedom Riders” (những người tranh đấu cho dân quyền) chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở miền Nam trong Phong trào Dân quyền, huấn luyện người dân cách không trả đũa khi bị đánh, bị phỉ nhổ, bị rủa sả, bị cưỡng bách, hoặc bị ném thức ăn vào mình. Đó là một câu chuyện về lập trường bất bạo động có tác động mạnh mẽ.

Khi xem cảnh đó, nước mắt của tôi đã bắt đầu rơi xuống. Tôi nghĩ: “Tôi muốn trở thành mẫu người như vậy cho Chúa Giê-xu. Tôi muốn được can đảm như vậy. Tôi muốn có một tấm lòng can đảm không nhượng bộ những gì sai trái, bất kể phải hứng chịu điều gì. Và tôi muốn đáp ứng bằng tình yêu thương.”

Khi bạn từ chối trả đũa và thay vào đó đáp ứng bằng tình yêu thương ở nơi làm việc, hoặc với những người không thích bạn, Chúa sẽ rất đẹp lòng. Và bạn sẽ được phước.

 “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm;” (Ma-thi-ơ 5:10-12a)

Chúa Giê-xu đã trả một giá rất đắt cho bạn. Và Ngài cũng nói rằng có một giá phải trả để theo Ngài. Được yêu chuộng trên đời này không phải là một phần bảo đảm khi bạn là một Cơ đốc nhân, nhưng phần thưởng của bạn trên Thiên đàng là một sự đảm bảo chắc chắn. Nguyện Tình Yêu rất lớn của Chúa giúp bạn có thể yêu được những người chống đối mình. Amen!

Biên tập: Hồng Ân

Nguồn: dailyhope.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like