Home Dưỡng Linh Đức Tin – Phần 1: Đức tin là điều cần thiết để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời

Đức Tin – Phần 1: Đức tin là điều cần thiết để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời

by AdrianChua
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/9BR0RPxf5vM

Hê-bơ-rơ 11:6 – “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.

Mong muốn và niềm vui lớn nhất của Đức Chúa Trời là được chúng ta tin tưởng. Ngài đã giới hạn chúng ta trong một đường lối tối cao để có mối quan hệ với Ngài – đức tin. Chúng ta nên lưu ý hai từ in đậm trong câu Kinh Thánh trên – không thể nàophải. Đức tin không chỉ là một điều tốt lành để đem ra thực hành, Kinh Thánh nói rõ rằng không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu chúng ta không thực hành đức tin. Do đó, đức tin là cánh cửa dẫn vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời và là điều cần thiết trong đời sống của người tin Chúa.

Một trong những từ đồng nghĩa với đức tin là sự tin tưởng. Bạn đã bao giờ có ai đó không tin tưởng bạn chưa? Hay có ai mà bạn yêu thương hết mực nhưng lại hết lần này đến lần khác nghi ngờ bạn chưa? Đó là một kinh nghiệm rất dễ gây nản lòng và đau đớn. Không ai cho nhiều hơn, yêu nhiều hơn, hoặc làm nhiều hơn cho nhân loại hơn là Đức Chúa Trời đâu. Ngài không ngừng yêu thương và giúp đỡ chúng ta, và Ngài thậm chí đã sai Con một của Ngài chịu tra tấn và chết thế cho chúng ta. Đến mức như vậy mà chúng ta vẫn không tin Ngài, thì làm sao Ngài có thể vui lòng cho được?

Niềm tin liên quan đến sự thanh liêm, danh tiếng, nhân cách, hình ảnh và khả năng của một người. Trong các mối quan hệ trần thế của chúng ta, nếu ai đó không tin chúng ta, thì điều đó cũng giống như việc người đó đang nghi ngờ tính chính trực của chúng ta vậy. Trên thực tế, họ đang gọi chúng ta là kẻ nói dối. Do đó, khi chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời và nghi ngờ những gì mà Kinh Thánh bày tỏ về Ngài, thì cũng giống như chúng ta đang nói “Chúa ơi, Ngài là kẻ nói dối!” vậy. Chúng ta đang đặt câu hỏi về sự chính trực, quyền hạn, tính cách và bản chất của Ngài. Điều đó sẽ khiến Ngài không hài lòng.

Vì vậy, nếu muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải học cách bước đi bằng đức tin của mình một cách kiên định. Bước đi với Đức Chúa Trời nghĩa là đời sống của chúng ta phải đi theo từng sự sắp xếp của Ngài, vâng phục Ngài, đi theo hướng mà Ngài đã chọn cho chúng ta. Bước đi với Đức Chúa Trời cũng ngụ ý về một quá trình để phát triển nên mối thông công mật thiết và học hỏi thêm về đường lối của Ngài. Nó không nhất thiết phải hoành tráng hay ấn tượng, nhưng nó phải chân thực.

Sự vô tín là trở ngại lớn khiến chúng ta không thể phát huy hết tiềm năng của mình nơi Ngài vì bản thân sự vô tín là một hình thức của sự thờ hình tượng. Nó có nghĩa là chúng ta đang tin tưởng vào một thứ gì đó khác thay vì chính Chúa, đó có thể là tiền bạc, sự nghiệp của chúng ta hay thậm chí là chính bản thân chúng ta. Nếu thời gian là đơn vị tiền tệ trong một mối quan hệ, thì đức tin là đơn vị tiền tệ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu không có đức tin, Đức Chúa Trời sẽ không thể trao quyền cho chúng ta làm công việc mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta làm.

Các tiêu chuẩn vận hành của Đức Chúa Trời đòi hỏi bất cứ điều gì làm cho Ngài đều phải được làm bằng đức tin.  Vì đó là yếu tố cơ bản giúp chúng ta thừa nhận, tôn kính và nắm lấy sự hiện hữu tuyệt đối cùng sự hiện diện thiên thượng của Ngài. Nó giúp chúng ta hiểu được sự thật rằng cõi siêu nhiên mà Đức Chúa Trời đang ngự thì thực tế và quyền năng hơn nhiều so với cõi tự nhiên mà chúng ta đang sống. Nó cho phép chúng ta nắm giữ những thực tại vô hình về sự hiện hữu và hoạt động của Ngài trong cuộc đời của chúng ta.

Đức tin phải tin rằng Đức Chúa Trời là thực hữu

Hãy lưu ý một từ khóa khác “phải”. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta muốn có được loại đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu khi chúng ta đến với Ngài. Điều này có vẻ là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, nếu Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng đây là một điều vô cùng cần thiết (bắt buộc phải có), thì chúng ta phải cẩn thận và thường xuyên lưu tâm đến thực tế này. Đôi khi, chúng ta quên rằng Ngài thực hữu (thực sự tồn tại) như thế nào.

Trước khi chúng ta có thể thực sự bước đi trong đức tin với Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin rằng Ngài chính xác là Đấng mà Ngài đã bày tỏ trong Lời của Ngài. Điều đó có nghĩa là tin tưởng vào bản chất cũng như tính cách của Ngài được bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh. Có lẽ, chúng ta có thể tự hỏi mình, “Có cách nào khác để thay thế không?”

Có một lần Chúa Giê-xu giảng dạy một số giáo lý khó chấp nhận khiến nhiều môn đồ quay lưng lại với Ngài. Nhưng thay vì thay đổi sự dạy dỗ của mình, Ngài quay sang nhóm mười hai  môn đồ và hỏi, “Còn các con cũng muốn thối lui chăng?” (Giăng 6: 67). Phi-e-rơ đã đưa ra một câu trả lời mà đã thành kinh điển, “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời”(Giăng 6:68).

Nếu chúng ta từ bỏ Chúa Giê-xu trong những lúc khó khăn và thử thách, chúng ta đã tự cướp đi nguồn hy vọng và an ủi duy nhất của mình, đó là Lời của sự sống đời đời. Người có đức tin sẽ đứng vững, vì người tin rằng có Chúa đi cùng!

Đức tin phải tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.

Nếu Sa-tan không thể khiến chúng ta nghi ngờ sự tồn tại của Đức Chúa Trời, thì hắn sẽ cố gắng khiến chúng ta nghi ngờ bản chất và tính cách của Đức Chúa Trời, đặc biệt là tình yêu và quyền năng của Ngài – “Nếu Đức Chúa Trời yêu bạn và có đủ khả năng để giải cứu bạn, thì tại sao bạn lại mắc kẹt trong những thử thách và đau khổ khủng khiếp này, v.v., v.v.? ”

Để làm vui lòng Đức Chúa Trời với đức tin của mình, chúng ta cũng phải tin rằng Đức Chúa Trời là “Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài”. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tin vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời — sự thành tín và đáng tin cậy của Ngài. Tin Chúa theo cách này đưa chúng ta vượt ra ngoài những học thuyết đơn thuần hay giáo lý thần học. Nó thiết lập một mối quan hệ trực tiếp, cách cá nhân giữa Đức Chúa Trời và chúng ta, là những người tin.

Người nào đến với Chúa bằng đức tin chân chính phải tập trung vào chỉ một mình Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống mà thôi. Chúng ta không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời nếu chúng ta có một thứ đức tin hai chiều, bị phân tâm và chia rẽ, có một cái nhìn sai lạc về việc Chúa là Đấng như thế nào. Gia-cơ cảnh báo chúng ta về điều này và nói rằng nó sẽ khiến chúng ta không ổn định trong mọi đường lối mình.

Gia-cơ 1:6-8 – “Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình.

Nếu chúng ta muốn có một đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải lưu tâm và tin chắc rằng Ngài là Đấng như Ngài đã phán trong Lời của Ngài và Ngài đủ quan tâm để đáp lại những ai tìm kiếm Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới là người theo Chúa đích thực trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like