Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Chớ Cứng Lòng

Ngày 10 – Chớ Cứng Lòng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Hê-bơ-rơ 3:7-19

7 Vậy nên, như Thánh Linh phán dạy:“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,8 Thì đừng cứng lòng. Như tổ phụ các ngươi đã khiêu khích Đức Chúa Trời.Trong ngày thử thách tại đồng hoang,9 Ở đó họ thử nghiệm Ta mặc dù đã chứng kiến. Công việc Ta làm trong bốn mươi năm.

10 Nên Ta nổi giận với thế hệ đó

Mà bảo rằng: ‘Chúng luôn luôn lầm lạc trong lòng,

Không biết đến đường lối Ta.’ ”

11 Nên Ta đã thề trong cơn thịnh nộ: “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.”

12 Thưa anh chị em, hãy thận trọng để không một ai trong anh chị em có lòng gian ác và vô tín đến nỗi lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. 13 Nhưng cứ khuyến cáo nhau hằng ngày đang khi còn được gọi là “ngày nay” để không một ai bị tội lỗi lừa gạt mà cứng lòng, 14 vì chúng ta được dự phần với Chúa Cứu Thế nếu chúng ta giữ vững niềm tin cậy ban đầu của mình cho đến cuối cùng!

15 Như Kinh Thánh dạy:

“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài

Thì đừng cứng lòng

Như tổ phụ các ngươi trong cuộc khiêu khích Đức Chúa Trời.”16 Ai đã nghe tiếng Đức Chúa Trời rồi lại khiêu khích Ngài? Không phải tất cả những người được Môi-se đem ra khỏi Ai-cập sao? 17 Đức Chúa Trời nổi giận với ai trong bốn mươi năm? Không phải những kẻ phạm tội phải bỏ xác trong đồng hoang sao? 18 Ngài thề với ai rằng: “Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta?” Nếu không phải là những kẻ không vâng phục.

19 Và chúng ta thấy rằng họ không thể vào được vì lòng vô tín.

SUY GẪM:

Câu 7,15

Thông qua Kinh Thánh, Đức Thánh Linh phán với những tín đồ của thời Tân Ước, những độc giả của thư tín Hê-bơ-rơ, và thậm chí cả với chúng ta ngày nay trong cùng một cách giống nhau. Như lời tác giả Thi Thiên công bố trong Thánh thi 95:7-11 rằng qua Thánh Linh, Chúa phán với mọi thế hệ.

Câu 8-11, 16-19

Đức Chúa Trời nổi giận với những ai nghe tiếng của Ngài mà nổi loạn, và Ngài chẳng cho họ bước vào sự yên nghỉ Ngài. Đức Chúa Trời đau buồn trong bốn mươi năm trước sự ngang bướng của Y-sơ-ra-ên, những người bịt tai trước tiếng Ngài và triền miên vô tín. Bạn có đang làm buồn lòng Chúa trong đời sống mình?

Câu 8-10

Dù Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm ân sủng của Đức Chúa Trời trong sa mạc song cứ nổi loạn suốt thời gian thử thách. Khi lòng họ đã đầy tham vọng, họ không còn kính sợ Lời Chúa nữa và kết quả là họ đánh mất ân sủng của Ngài. Những kẻ nổi loạn và sống cho lòng tham lam không thể kinh nghiệm được sự yên nghỉ. Liệu chúng ta có khinh lờn Lời ân sủng của Chúa vì quá bận rộn và tham lam không? Hãy nhớ rằng xao lãng vâng phục Lời Chúa là chứng cớ của sự vô tín. Tin Chúa thì phải vâng phục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nguyện vâng phục Ngài với niềm vui mừng và tin chắc trong Lời Chúa để dự phần trong sự yên nghỉ Ngài.

Bình Luận:

You may also like