Home Chuyên Đề 4 Lý Do Tại Sao Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Không Phải Lúc Nào Cũng Được Chúa Trả Lời

4 Lý Do Tại Sao Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Không Phải Lúc Nào Cũng Được Chúa Trả Lời

by Christianstt.com
30 đọc

“Lạy CHÚA, xin chữa lành con, thì con sẽ được chữa lành; Xin cứu con, thì con sẽ được cứu, vì Ngài là Ðấng con ca ngợi” (Giê-rê-mi 17:14)

Khi Chúa Giê-xu đi qua các con đường từ làng này qua làng khác, chỉ cần chạm được vào áo choàng của Ngài là điều mà những người đang tìm kiếm sự chữa lành quan tâm nhất — không phải vì chất liệu vải của chiếc áo Ngài đang mặc có tác dụng đặc biệt, mà vì Đấng Cứu Rỗi của thế gian có quyền năng để chữa lành.

Ngày nay, mỗi khi bị bệnh, nhiều người trong chúng ta cũng thốt lên lời cầu nguyện đầy hy vọng giống như người nữ trong Kinh Thánh: “Nếu tôi chỉ được đụng vào áo của Ngài, ắt tôi sẽ được lành.” Và trong khi đây là một lời cầu nguyện đẹp đẽ về đức tin, thì vẫn có nhiều lần Chúa không nhậm lời cầu nguyện của chúng ta để chữa lành cho chúng ta về thể xác.

Tại sao lại như vậy? Đáng buồn thay, một số người nghĩ rằng đó là do họ thiếu đức tin. Những người khác thì quay lưng lại với Chúa vì họ đã không nhận được kết quả như họ hy vọng. Nhưng cuối cùng thì, sự thật vẫn là sự thật: Đôi khi, Chúa chọn không chữa lành.

Nếu bạn đang tranh chiến để hiểu tại sao Chúa không phải lúc nào cũng nhậm lời cầu nguyện để chữa lành, thì đây là 4 lý do trong Kinh Thánh mà bạn có thể xem xét:

1. Ngài nhìn thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu

“Từ ban đầu Ta đã cho biết cuối cùng sẽ ra thể nào; Từ ngàn xưa Ta đã báo trước việc sẽ xảy đến trong tương lai; Ta phán: Những gì Ta dự định Ta sẽ làm cho thành tựu; Mọi điều lòng Ta vui thích Ta sẽ thực hiện.” (Ê-sai 46:10)

Quan điểm của chúng ta về những hoàn cảnh trong cuộc sống, bao gồm cả bệnh tật, bị giới hạn bởi tính cấp bách của những việc ngay trước mắt. Đặc biệt khi phải chịu khổ, lời cầu nguyện của chúng ta thường là để được an ủi và chữa lành ngay lập tức — và điều này cũng là dễ hiểu.

Tuy nhiên, có một mục đích thiêng liêng dành cho tất cả các tạo vật được viết trên dòng thời gian mà chúng ta không thể nhìn thấy. Và chỉ có Chúa mới nhìn thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Chúa của chúng ta là An-pha và Ô-mê-ga. Ðường lối của Ngài vượt xa hơn đường lối của chúng tai, và ý tưởng Ngài thì cao hơn ý tưởng của chúng ta. Và điều này có thể hơi khó hiểu, Chúa có thể xác định liệu việc chữa lành về thể xác cho chúng ta có nằm trong kế hoạch hoàn hảo của Ngài hay không.

Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ khi Chúa không chữa lành cho chúng ta (hay những người thân yêu của chúng ta) là Ngài yêu chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta có thể hiểu được. Và chính vì tình yêu lớn lao của Ngài mà chúng ta có thể yên nghỉ trong quyền tể trị của Ngài và biết rằng Ngài nắm giữ sự vĩnh cửu trong tay. Dưới đây là ba phân đoạn giúp bạn an nghỉ trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời:

Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mặc dù Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng.” (Truyền-đạo 3:11)

“Đức Giê-hô-va là Vua và Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán: Ta là đầu tiên và cuối cùng; Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.” (Ê-sai 44:6)

“Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.” (Khải-huyền 22:13)

2. Ngài muốn cứu

Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. ” (Rô-ma 10:9-10)

Kinh Thánh bảo đảm với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu tất cả những ai kêu cầu Con Ngài, Chúa Giê-xu, và tin trong lòng rằng Ngài là Chúa. Vì vậy, khi Ngài quyết định không chữa lành cho ai đó về mặt thể chất, thì có lẽ đó là vì tấm lòng của người đó cần thêm thời gian để được chữa lành và nhận được sự cứu rỗi.

Điều này có thể khó hiểu đối với chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ làm bất cứ điều gì Ngài cho là cần thiết để thu hút con người đến với Ngài. Chúng ta phải ghi nhớ rằng điều này được thực hiện vì tình yêu không thể hiểu nổi của Ngài dành cho chúng ta và Ngài mong muốn rằng tất cả sẽ được cứu. Mặc dù thân thể của chúng ta có thể không được chữa lành, nhưng mọi tấm lòng ăn năn kêu cầu danh Chúa Giê-xu để được cứu rỗi đều sẽ được chữa lành hoàn toàn.

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài đã chữa lành tấm lòng chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Cảm ơn Ngài đã cứu chúng con qua sự hy sinh của Con Ngài. Xin giúp chúng con trung thành với Ngài ngay cả khi chúng con không hiểu được đường lối của Ngài. Xin ban cho chúng con một cái nhìn về thiên đàng để chúng con có thể tin tưởng rằng Ngài là Đấng chữa lành tấm lòng cho sự cứu rỗi. Ngay cả khi Ngài chọn không chữa lành thân thể của chúng con, hãy củng cố đức tin của chúng con để tin rằng Ngài là Đấng thánh và công bình. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

3. Ngày tháng của chúng ta đã hết

Khái niệm rằng số ngày trong đời của chúng ta đã được ấn định thật không dễ dàng chấp nhận như chúng ta tưởng. Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến lý do tại sao người ta lại chết vào những thời điểm nhất định và theo những cách nhất định. Ví dụ, tại sao nhiều đứa trẻ phải chết trước khi chúng có cơ hội được sống, hay tại sao có những người chọn cách kết liễu đời mình; những câu hỏi như vậy luôn làm chúng ta cảm thấy khó chịu. Khi chúng ta đấu tranh để hiểu về sự sống và cái chết, thì đây là một vài câu Kinh Thánh an ủi cần ghi nhớ:

Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; Số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.” (Thi-thiên 139:16)

Số ngày của đời người do Chúa ấn định, số tháng năm tùy thuộc nơi Ngài, và giới hạn Chúa cũng định rồi, làm sao vượt qua được. Xin Chúa ngoảnh mặt để họ yên thân, được thảnh thơi, như người làm thuê sau ngày làm việc.” (Gióp 14:5-6)

Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trông đợi Ngài.” (Hê-bơ-rơ 9:27-28)

Mặc dù sự thật ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng không phải lúc nào nó cũng làm dịu đi nỗi đau mất người thân. Khi Chúa không đáp lời cầu nguyện của chúng ta để chữa lành, chúng ta thậm chí có thể cảm thấy bị phản bội. Vào những lúc như thế này, chúng ta bắt buộc phải bám vào sự tốt lành của Chúa ngay cả khi chúng ta không hiểu gì. Vì sẽ có một ngày không còn nước mắt, không còn bệnh tật và không còn đau đớn nữa.

“Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải-huyền 21:4)

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì lời hứa rằng một ngày nào đó sẽ không còn sự chết nữa. Xin giúp chúng con ghi nhớ quan điểm về cõi đời đời này khi chúng con còn ở đây trên đất. Xin một lần nữa nhắc nhở chúng con rằng trật tự cũ rồi sẽ qua đi. Xin an ủi chúng con trong lúc mất mát và giúp chúng con nhìn thấy sự tốt lành của Ngài trong cơn đau đớn. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Con Ngài, Chúa Giê-xu. Amen.

4. Đường lối của Ngài không phải là đường lối của chúng ta

Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ýtưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9)

Liệu có quá khó để tin rằng Chúa biết điều gì là tốt nhất? Có bao nhiêu người trong chúng ta, thành thực mà nói, đã nghĩ rằng nếu chúng ta là Chúa, thì chúng ta sẽ làm những điều khác đi không?

Cách duy nhất để chúng ta có thể bắt đầu hiểu được đường lối của Chúa là ví chúng với cách mà chúng ta nuôi dạy con cái. Thông thường, cha mẹ đưa ra những quyết định mà con cái không thích hoặc không hiểu. Sau đó, bọn trẻ đáp trả lại tại sao chúng cho rằng điều đó là không công bằng hoặc sai. Nhưng vì cha mẹ yêu con và chỉ muốn những gì tốt nhất cho con nên họ luôn kiên định với quyết định của mình ngay cả khi điều đó không có ý nghĩa gì đối với đứa trẻ.

Nhiều trải nghiệm trong đời này sẽ chỉ được giải thích một cách đầy đủ khi chúng ta lên thiên đàng! Trong khi chờ đợi, việc giữ đức tin là tùy thuộc vào chúng ta, ngay cả khi chúng ta không biết tại sao Đức Chúa Trời làm mọi việc theo cách mà Ngài đang làm.

Một nhà văn đã nói, “Đức tin không phải là sự tin tưởng rằng điều gì đó sẽ xảy ra hoặc thậm chí hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra. Mà đó là sự tin tưởng thuần túy và đơn giản rằng Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất, ngay cả khi nó liên quan đến sự chữa lành của chúng ta.

Các bạn của tôi, Chúa biết điều gì là tốt nhất cho mỗi chúng ta, ngay cả trong việc chữa lành. Xin đừng cho phép cái nhìn hạn chế của bạn làm giảm đức tin của bạn vào Đấng chữa lành. Hãy giữ những lời của người phụ nữ trong sách Mác chương năm như một lời cầu nguyện của đức tin. “Nếu tôi chỉ được đụng vào áo của Ngài, ắt tôi sẽ được lành.” Sau đó, hãy tin cậy Đức Chúa Trời tối cao của bạn về kết quả.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Christianity.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like