Home Thánh Kinh Hàng Ngày Được Khích Lệ và Thêm Mạnh Mẽ Khi Cầu Nguyện Theo Chúa Dạy qua Bài Cầu Nguyện Chung

Được Khích Lệ và Thêm Mạnh Mẽ Khi Cầu Nguyện Theo Chúa Dạy qua Bài Cầu Nguyện Chung

by Crosswalk.com
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/Zm0FS7308Ek?list=PLYfRF7mynK2qiz2vVcn3IAybShNadalvR

Ma-thi-ơ 6: 9-13 và Lu-ca 11: 2-4 là câu chuyện về Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cầu nguyện. Đoạn Kinh Thánh này thường được biết đến với tên gọi Bài Cầu Nguyện chung. Bạn có thể đọc bài cầu nguyện chung này như một thí dụ Chúa Giê-xu dùng để trả lời về cách cầu nguyện. Đây là lời cầu nguyện quyền năng hơn so với bất kỳ lời cầu nguyện nào khác từ tấm lòng của chúng ta.

Dưới đây là đoạn Kinh Thánh cho Bài Cầu Nguyện chung:

Ma-thi-ơ 6: 9-13 “Các con hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.’

Lu-ca 11: 2-4 “Ngài bảo họ: ‘Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến! Xin cho chúng con thức ăn đủ sống mỗi ngày! Xin tha tội chúng con, vìchúng con cũng tha mọi người mắc nợ chúng con! Và xin chớ đem chúng con vào sự cám dỗ.’

Có 6 bước của lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong Bài Cầu Nguyện chung.

  1. Nhận biết Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta.
  2. Thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời bởi chính Ngài và những việc Ngài làm.
  3. Nhận biết rằng ý muốn và kế hoạch của Chúa nằm trong sự kiểm soát của Ngài chứ không phải của chúng ta.
  4. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta những điều chúng ta cần.
  5. Xưng nhận tội lỗi của chúng ta và ăn năn.
  6. Xin sự bảo vệ và giúp đỡ của Chúa để chiến thắng tội lỗi và sự tấn công của Satan với chúng ta.

Khi bạn đọc đoạn Kinh thánh này, hãy thấm nhuần lời Chúa trong lòng và bắt đầu nói chuyện với Chúa một cách trung thực và cởi mở. Ngài đã tạo ra bạn, yêu bạn, và muốn lắng nghe bạn! Dùng Bài Cầu Nguyện chung như một cách để trò chuyện với Chúa và tạo ra những lời cầu nguyện của riêng bạn!

Những câu Kinh Thánh về cầu nguyện:

1 Giăng 1:9 “Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.”

Gia-cơ 5:16 Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm.”

Thánh thi 145:18 “CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật.”

Châm ngôn 15:29 “CHÚA ở xa người gian ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính.

Rô-ma 8:26 “Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta; vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì cho phải lẽ, nhưng chính Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên xiết không nói được.”

Phi-líp 4:6-7 “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”

Dịch: Vân Anh

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like