Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 6: Phước Lành Cho Thế Hệ Tiếp Theo Của Chúng Ta

Kính Sợ Chúa – Phần 6: Phước Lành Cho Thế Hệ Tiếp Theo Của Chúng Ta

by AdrianChua
30 đọc

Trở thành cha mẹ là công việc khó khăn và phức tạp, đặc biệt là trong xã hội hiện đại cạnh tranh này, nơi các giá trị luân thường đạo đức của chúng ta liên tục bị thách thức. Với những ảnh hưởng tồi tệ và áp lực xã hội xung quanh chúng ta, việc nuôi dạy con cái khó khăn là một cách nói nhẹ nhàng. Chúng ta cần có sự lỗ lực lớn để đi ngược lại dòng chảy chống gia đình trong xã hội, và không đi theo dòng chảy có khả năng gây tử vong!

Lịch sử khẳng định rõ ràng gia đình là nền tảng của xã hội và là kiến trúc xây dựng của mỗi quốc gia. Các đơn vị gia đình lành mạnh mang lại sự ổn định cho xã hội. Nếu chúng ta không xây dựng những ngôi nhà tốt hơn, chúng ta sẽ phải xây dựng nhiều nhà tù và nhà trọ cho tù nhân hơn. Nếu chúng ta không dạy con thì xã hội và chúng ta, con cái chúng ta, sẽ phải sống với hậu quả.

Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được mời gọi trở thành quản gia của tất cả những gì Ngài đã đặt dưới sự chăm sóc của chúng ta và chúng ta tin rằng nuôi dạy con cái là một trong những hình thức cao nhất, nếu không, là hình thức cao nhất để kêu gọi trong sự quản lý.

Thật không may, một trong những lý do rất khó để nuôi dạy trẻ đúng là trẻ em có xu hướng bắt chước cha mẹ. Nói chung, những gì chúng trông thấy, chúng học theo. Sức mạnh ảnh hưởng của một người đối với thế hệ tiếp theo vừa đáng khích lệ vừa đáng sợ. Và điều này không chỉ xảy ra với những đứa con thực sự của chúng ta mà còn cho tất cả những đứa con tinh thần của chúng ta.

Thi thiện 112:1-3 Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài! Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, Và sự công bình người còn đến đời đời.

Thi thiên 128:1-4 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!

Trong hai đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy phước lành của Thiên Chúa được tuôn đổ ra trên gia đình, cho thế hệ tiếp theo, nếu chúng ta bước đi trong sự kính sợ Chúa. Một gia đình thỏa lòng bởi phước hạnh dư dật được hứa cho những ai kính sợ Chúa.

Thế giới của chúng ta có thể là một nơi tối tăm và cám dỗ, nhưng Đức Chúa Trời có chủ quyền. Ngài là thành tín khi chúng ta bước đi với Ngài. Đừng cho phép sự lo lắng hướng dẫn cách chúng ta nuôi dạy con cái. Vì nếu như vậy, con cái chúng ta sẽ cảm nhận được tinh thần không an tâm đó và nổi loạn chống lại chúng ta hoặc chấp nhận cùng một suy nghĩ sợ hãi.

Quyết chẳng có điều gì sợ hãi trong tình yêu thương (1 Giăng 4:18), dường như nỗi sợ hãi sẽ làm hại tình yêu thương. Nuôi dạy con vì sợ hãi có thể khiến chúng ta trở nên hống hách, kiểm soát cha mẹ. Nuôi dạy con cái chúng ta kính sợ Chúa, và Ngài sẽ hướng dẫn chúng. Quá nhiều lần, cha mẹ kiểm soát phản ứng với con cái của họ vì sợ hãi và cuối cùng làm hỏng mối quan hệ của họ với chúng.

Lời kêu gọi làm cha mẹ tin kính là một lời kêu gọi và trách nhiệm để chuẩn bị và nuôi dưỡng con cái chúng ta chăm bước đi trong sự kính sợ Chúa. Khi cuộc sống của chúng ta làm thí dụ cho một cuộc sống vâng phục trong sự kính sợ Chúa sẽ tạo ra một nền tảng tốt trong cuộc sống của con cái chúng ta, và trái tim của chúng sẽ luôn hưởng ứng tốt với tình yêu của Chúa. Nó sẽ giúp thiết lập con đường cho tấm lòng của con trẻ theo đuổi Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng, linh hồn và thể xác.

Tất cả chúng ta đều cần Chúa là nguồn ban phước của mình vì điều tốt nhất trong cuộc sống chỉ có thể được tìm thấy nơi Ngài. Chúng ta có thể tự mình làm tốt trong những việc của chúng ta đạt được thành công, kiếm tiền tốt, có gia đình, sống lâu, v.v.. nhưng điều tốt nhất trong cuộc sống chúng ta chỉ có thể đến từ Chúa khi chúng ta học cách bước đi trong sự kính sợ Chúa!

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp con cái chúng con học biết kính sợ Ngài. Xin hãy tha thứ cho chúng con vì đã có những lúc sai lầm trong việc nuôi dạy con cái. Xin dạy dỗ chúng con cách nuôi dạy con cái trở nên những người tin kính. Xin dẫn dắt con cái chúng con đi theo con đường đúng đắn. Xin hãy sử dụng gia đình chúng con cho công việc nhà Ngài. Amen!

 

Dịch: Mymy

Nguồn : Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like