Home Dưỡng Linh Không Phải Là Về Bạn

Không Phải Là Về Bạn

by Sưu Tầm
30 đọc

“Sứ điệp của chúng tôi không phải là về chính mình. Đó là về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa. Vì cớ Ngài mà chúng tôi làm tôi tớ của anh chị em” (2 Cô-rinh-tô 4:5).

Bạn càng sống một cuộc sống tập trung vào bản thân chừng nào, bạn càng dễ bị nãn lòng chừng nấy. Mỗi khi bạn quên rằng đó không phải là về mình, bạn sẽ trở nên kiêu ngạo hoặc sợ hãi hay cay đắng. Những cảm xúc đó sẽ luôn dẫn đến sự chán nản bởi vì chúng khiến bạn tập trung vào bản thân mình.

Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 4:5, “Sứ điệp của chúng tôi không phải là về chính mình. Đó là về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa. Vì cớ Ngài mà chúng tôi làm tôi tớ của anh chị em”.

Không phải là về bạn! Chúa đặt để bạn trên đất này, và Ngài có một sứ điệp muốn công bố cho thế giới thông qua bạn. Nhưng sứ điệp cuộc sống của bạn không phải là về bạn. Đó là về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Tôi đã chọn năm chữ đó — “Không phải là về bạn”—để bắt đầu cuốn sách Cuộc Sống Thôi Thúc Bởi Mục Đích vì đó là sứ điệp phản lại với trào lưu văn hóa nhất mà bạn có thể rao giảng ra trong thế giới ngày nay. Hầu hết tất cả mọi thứ trong xã hội—các bài hát, các trò chơi điện tử, chương trình TV, tin tức và quảng cáo—đều bảo rằng bạn phải suy nghĩ đến bản thân mình trước hết.

Đôi khi tôi ước gì mình đã không viết câu đó trong cuốn sách, bởi vì tôi đã không biết rằng trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi sẽ liên tục bị kiểm tra trên cụm từ đó. Tôi phải lặp đi lặp lại câu đó cho chính mình đến cả 20 lần mỗi ngày! Khi một người nào đó khen ngợi tôi, chỉ trích tôi, đánh giá sai về tôi, hay bất đồng ý kiến với tôi, tôi phải nhắc nhở cho chính mình rằng, “Không phải là về tôi.” Tại sao vậy? Bởi vì khi tôi tập trung vào tôi, tôi sẽ bị nãn lòng.

Thay vào đó, như Phao-lô nói trong câu Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta làm tôi tớ vì cớ Chúa Giê-xu. Điều đó có nghĩa là chúng ta được thôi thúc phục vụ người khác bởi vì những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta.

Chúa luôn quan tâm đến lý do tại sao bạn đang làm những gì bạn đang làm hơn là những gì bạn đang thật sự làm. Chúa quan tâm đến động cơ của tấm lòng bạn. Lý do tại sao bạn đang làm một điều gì đó luôn luôn quyết định bạn sẽ làm điều đó được bao lâu. Nếu bạn được thúc đẩy bởi tham vọng ích kỷ, điều đó sẽ không bao giờ đủ cả. Cuối cùng bạn sẽ chán nản và bỏ cuộc.

Nhưng khi bạn được thôi thúc để làm một điều gì đó vì điều đó phát triển Tin Lành và làm vinh hiển Chúa Giê-xu, bạn sẽ có sự khích lệ bạn cần để hoàn thành điều đó.

Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like