Home Chuyên Đề Bí Mật Thế Gian Đang Giấu Bạn: Hỏa Ngục Là Có Thật

Bí Mật Thế Gian Đang Giấu Bạn: Hỏa Ngục Là Có Thật

30 đọc

“Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném vào hồ lửa”. (Khải huyền 20:15)

Không, đây không phải là câu nói đùa. Hỏa ngục là có thật, và mỗi ngày đều có người đi vào đó! Hơn 150.000 người chết mỗi ngày, và Chúa Giê-su phán rằng hầu hết họ đi vào hỏa ngục (Ma-thi-ơ 7:13-14). Thậm chí nếu một phần ba trong số họ được cứu thì vẫn có hơn 100.000 người hư mất và sẽ bị thiêu trong hỏa ngục. Hỡi bạn, hãy làm phép tính toán đi. Mỗi giây ít nhất một người đi vào hỏa ngục.

Nhưng, ai nói về điều này? Hầu như không ai cả! Chúng ta chỉ nói về những điều bi kịch khác mà thôi, như là bão lụt, lốc xoáy, các vụ tấn công khủng bố và các vụ xả súng tại trường học, nhưng chúng ta bỏ quên đi sự cảnh báo của Chúa về bi kịch tồi tệ nhất là: Mỗi ngày hơn 100.000 linh hồn đang đi vào lửa thiêu của hỏa ngục.

Hầu hết những mục sư không giảng dạy về hỏa ngục, và hầu hết các Cơ Đốc nhân cũng không tin vào Kinh Thánh khi ghi lại về một hỏa ngục theo nghĩa đen hay đơn giản họ thiếu đi sự can đảm và thương xót để cảnh báo mọi người về hỏa ngục. Hậu quả là, hỏa ngục trở thành điều bí mật nhất ở trong thế gian này.

Nhưng hỏa ngục không còn là bí mật nữa khi chúng ta mở những trang ở trong Kinh Thánh. Phục truyền 32:22 chép rằng, “Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ.” Trong Ma-thi-ơ 13:49-50, Chúa Giê-su phán rằng, “Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” Hỏa ngục không phải là bí mật ở trong Kinh Thánh; hỏa ngục có thật cũng như thiên đàng có thật vậy! Thi thiên 9:17 cảnh báo rằng “Kẻ ác sẽ bị xô xuống Âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.” Người đàn ông giàu có ở trong sách Lu-ca chương16 kêu lên trong hỏa ngục rằng, “Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.” (Lu-ca 16:24)

Hỡi bạn, đừng phạm sai lầm về điều này; hỏa ngục có thật, và bạn sẽ dành phần thời gian đời đời của mình trong đó nếu bạn từ chối Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng Cứu Chuộc bạn. Sa-tan làm mọi cách để giữ bí mật này khỏi bạn, nhưng Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và cho phép bạn biết thông điệp này. Đừng dừng lại ở đây. Hãy nhận lấy tin lành lẽ thật là điều Chúa dành cho bạn trong khi bạn vẫn có thể trở lại với Ngài. Sau tất cả, bạn sẽ không có sự đảm bảo chắc chắn về một cơ hội nào khác nữa đâu.

Trong chương thứ ba trong sách Tin lành Giăng, Chúa Giê-su phán với một người rất là tôn giáo tên là Ni-cô-đem và phán rằng, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” Một vài câu sau đó Ngài phán rằng, “Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.” Sau đó Chúa Giê-su giải thích rằng sự sanh lại nghĩa là “sanh bởi Đức Thánh Linh.” (Giăng 3:8)

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng bạn là một tội nhân và bạn phải được cứu bởi tin vào tin lành của Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô định nghĩa tin lành trong I Cô-rinh-tô 15:3-4: “Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.”

Hỡi bạn, bạn có tin vào điều đó không? Bạn có tin rằng bạn là một tội nhân không? Rô-ma 3:23 chép rằng, “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Kinh Thánh chép lại rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã chết thay cho tội lỗi của bạn, Ngài đã bị chôn, và sau đó Ngài đã sống lại trong ngày thứ ba. Bạn có tin rằng điều đó đã đủ để bạn quay khỏi những tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Chuộc cá nhân của bạn không? Khi một tội nhân thật sự tin vào Đấng Christ, người đó tiếp nhận Đấng Christ là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi của mình giống như một người tiếp nhận một món quà miễn phí. Một món quà có thể bị từ chối hay được nhận lấy. Bạn phải tiếp nhận Chúa Giê-su Christ để được cứu và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sách Giăng 1:12 chép rằng, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Bạn có muốn thoát khỏi sự khổ cực trong hỏa ngục và trở thành một Cơ Đốc nhân chân thật ngay hôm nay không? Bạn chỉ có thể làm điều đó mà thôi. Trong Rô-ma 10:9-10 có chép rằng “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng người tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Sau đó câu 13 chép rằng, “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”

Hỡi bạn, đừng mắc sai lầm mà hàng ngàn người mắc mỗi ngày. Đừng bước vào cõi đời đời mà thiếu đi Chúa Giê-su, là Đấng Cứu Rỗi bạn. Ngài là sự hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi của bạn, và Ngài muốn bạn được cứu ngay hôm nay!

Nếu bạn tiếp nhận Đấng Christ như Đấng Cứu Rỗi bạn, bạn cần theo Chúa trong việc báp-têm như các tín hữu và trở thành một thành viên tham dự một hội thánh Tin Lành.

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like