Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Dự Định Của Đức Chúa Trời

Ngày 03 – Dự Định Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 26:27-39

27 Nếu sau các tai hoạ đó các ngươi vẫn không nghe Ta và tiếp tục chống nghịch Ta, 28 Ta sẽ chống nghịch các ngươi trong cơn thịnh nộ và chính Ta sẽ hình phạt các ngươi gấp bảy lần nữa vì tội ác các ngươi. 29 Các ngươi sẽ ăn thịt con trai, con gái mình. 30 Ta sẽ phá hủy các nơi cao, triệt hạ các bàn thờ xông hương và làm cho thây các ngươi chồng chất trên xác các thần tượng, vì Ta ghê tởm các ngươi. 31 Ta sẽ làm cho thành thị ngươi trở nên điêu tàn, các nơi thánh ngươi ra hoang vắng, và không còn vui lòng chấp nhận hương thơm nữa. 32 Ta sẽ làm cho xứ các ngươi hoang vắng đến nỗi kẻ thù ở đó cũng phải ngạc nhiên. 33 Ta sẽ phân tán các ngươi khắp các nước, rút gươm Ta ra truy nã các ngươi. Lãnh thổ các ngươi sẽ ra hoang vắng, thành thị các ngươi trở nên điêu tàn. 34 Đất các ngươi sẽ hưởng các năm Sa-bát vì bị bỏ hoang trong khi các ngươi sống trên đất kẻ thù; như vậy đất sẽ được nghỉ ngơi và vui hưởng các năm Sa-bát. 35 Trong suốt thời gian hoang vu đất sẽ được an nghỉ vì khi các ngươi còn ở trong xứ, đất không được nghỉ các năm Sa-bát.

36 Đối với những người sống sót, khi họ đang ở trong xứ của kẻ thù, Ta sẽ làm cho lòng họ khiếp đảm đến nỗi tiếng lá rơi cũng đủ làm họ chạy trốn. Họ chạy như chạy trốn gươm đao và sẽ ngã té dù không có ai đuổi theo. 37 Họ sẽ vấp té lên nhau như người chạy trốn gươm đao dù không bị ai rượt đuổi. Vì vậy các ngươi không thể nào đương đầu với quân thù. 38 Các ngươi sẽ bỏ mạng giữa các dân tộc và đất của kẻ thù sẽ nuốt lấy các ngươi. 39 Ai còn sống sót sẽ kiệt quệ trên đất kẻ thù vị tội lỗi của họ cũng như vì tội lỗi của tổ tiên họ.

SUY GẪM:

Câu 34, 35:

Đất đai sẽ vui mừng hưởng năm Sa-bát khi không có ai ở trên đất vì dân sự gian ác đang chịu cảnh tù đày. Với lòng tham muốn chiếm được nhiều đất đai hơn, họ đã bất tuân điều răn của Đức Chúa Trời ban cho họ sự yên nghỉ và tự do trong miền đất hứa. Thiên nhiên đang phải chịu cảnh nghẹt ngòi vì sự tham lam và tội lỗi của con người. Có ai hay có điều gì đang bị nghẹt ngòi vì tính tham lam của tôi?

Câu 36, 37:

Đức Chúa Trời khiến cho những người đang ở trong xứ của kẻ thù tiếp tục sống trong nỗi khiếp sợ. Khi rời xa Chúa, trong lòng chúng ta sẽ có sự khiếp đảm. Nếu tôi có bất kỳ sự khiếp sợ nào trong những ngày này, hãy kiểm tra nguyên nhân.

Câu 38, 39:

Giá của tội lỗi sẽ là sự bỏ mạng. Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi của Y-sơ-ra-ên bằng việc khiến họ bỏ mạng. Khi Ngài phân rẽ dân sự, họ được ban cho cơ hội làm chứng về Chúa cho dân ngoại, nhưng đồng thời họ từ bỏ Chúa và nương dựa vào các hình tượng. Tội lỗi tàn phá và hủy hoại tôi. Tôi có tội lỗi nào cần phải từ bỏ trong Danh của Chúa Giê-su trước khi bị bỏ mạng?

Cầu nguyện: Nguyện con nhận ra tội lỗi mình và chấp nhận sự trừng phạt của Chúa, và cũng bởi ân sủng Ngài, con được quay trở lại cùng Ngài.

Bình Luận:

You may also like