Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Không Vâng Lời, Một Thám Trạng Khốn Khổ

Ngày 02 – Không Vâng Lời, Một Thám Trạng Khốn Khổ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Sách Lê Vi 26:14-26

Hình Phạt Dành Cho Người Không Vâng Lời

14 Nhưng nếu các ngươi không nghe Ta, không thi hành các điều răn này, 15 nếu các ngươi khước từ các quy luật Ta, nếu tâm hồn các ngươi ghét bỏ luật lệ Ta để khỏi làm theo mọi điều răn Ta và vì thế vi phạm giao ước Ta, 16 thì đây là những điều Ta sẽ làm cho các ngươi; Ta sẽ thình lình giáng trên các ngươi cơn khủng khiếp, các chứng bệnh hiểm nghèo và các cơn sốt làm cho mắt tối tăm, tâm hồn kiệt quệ. Các ngươi sẽ phí công gieo trồng, vì quân thù sẽ ăn hết. 17 Ta sẽ xây mặt nghịch với các ngươi để các ngươi bị quân thù đánh bại; những người ghét các ngươi sẽ thống trị các ngươi và các ngươi sẽ chạy trốn mặc dù không bị ai rượt đuổi.

18 Nếu đã vậy mà các ngươi vẫn không chịu nghe Ta, Ta sẽ phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi. 19 Ta sẽ triệt hạ lòng kiêu căng về sức mạnh của các ngươi và sẽ làm cho trời trên đầu ngươi ra như sắt và đất dưới chơn ngươi ra như đồng. 20 Các ngươi sẽ phí công vô ích, vì ruộng đất sẽ không sinh sản hoa màu và cây ngoài đồng sẽ không sinh hoa quả.

21 Nếu các ngươi vẫn chống nghịch Ta và không muốn nghe lời Ta, Ta sẽ nhân các tai ách lên gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi. 22 Ta sẽ sai thú rừng đến vồ bắt con cái các ngươi, tàn sát các bầy gia súc, làm cho dân số các ngươi suy giảm đến nỗi đường phố vắng tanh.

23 Nếu đến độ đó mà các ngươi không trở lại cùng Ta mà cứ tiếp tục chống nghịch Ta, 24 chính Ta sẽ chống nghịch các ngươi và trừng phạt tội lỗi các ngươi gấp bảy lần nữa. 25 Ta sẽ đem gươm dao đến trên các ngươi để báo trả việc các ngươi bội ước. Khi các ngươi rút vào các thành, Ta sẽ sai bệnh dịch đến với các ngươi và trao các ngươi vào tay quân thù. 26 Khi Ta cắt đứt đường tiếp tế thực phẩm, mười phụ nữ có thể nướng bánh chung trong một lò và sẽ cân bánh khi trao cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn nhưng không đủ no.

SUY GẪM:

Tổng quát:
Đức Chúa Trời giáng sự rủa sả khủng khiếp xuống những ai không vâng lời. Nếu tấm lòng của bất kỳ ai đang rời xa Chúa và từ chối Lời Ngài, đó là tội lỗi phá vỡ Giao Ước với Đức Chúa Trời. Giống như tai vạ xảy ra tại Ai Cập vì mục đích để họ phải nhìn nhận Chúa và vâng lời Ngài, Đức Chúa Trời bắt đầu trước hết với những tai vạ nhỏ. Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục bất tuân Lời Ngài, tai vạ dần trở nên lớn hơn. Họ sẽ phải đối mặt với bệnh tật, đói kém và sự thống trị của kẻ thù (c.16,17). Bởi nạn đói, họ sẽ không thu được gì từ đất đai (c.19,20). Họ sẽ phí công vô ích để chống chọi với đói kém và những kẻ thù nghịch trước nhất, sau đó sẽ phải chịu những thảm họa lớn hơn: thiên tai, kẻ thù bao vây, sự hủy phá Đền Thờ và quốc gia, phu tù,…Những lời này được ứng nghiệm như Chúa đã làm trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời truyền dạy Y-sơ-ra-ên qua những sự trừng phạt này và thúc giục họ hãy ăn năn. Chớ nên coi nhẹ những Lời Chúa phán cùng mình. Khi Đức Chúa Trời, Đấng Nhân Từ đang trong cơn nổi giận tiếp tục phán dạy tôi, hãy cẩn thận lắng nghe và ăn năn.

Câu 14,18,21,23:
Nhiều sự trừng phạt được đưa ra, nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi và khước từ Chúa. Điều này cho thấy rằng con người ngoan cố bướng bỉnh đến mức nào và thật khó để từ bỏ tội lỗi. Con đường nhanh nhất dẫn đến sự hủy diệt là có một tấm lòng cứng cỏi trước Chúa. Khi nhận được những lời cảnh báo được nhắc đi nhắc lại, tấm lòng tôi cũng cứng cỏi và không vâng theo Lời Ngài chăng?

Cầu nguyện: Nguyện con kính sợ ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất đến từ Chúa.
Bình Luận:

You may also like