Home Chuyên Đề 7 Biến Đổi Ngoạn Mục Khi Ta Thực Sự Tin Nhận Chúa Giê-xu Vào Lòng

7 Biến Đổi Ngoạn Mục Khi Ta Thực Sự Tin Nhận Chúa Giê-xu Vào Lòng

by ChristianToday
30 đọc

Phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm, giảm cân, xăm mình… danh sách những thứ chúng ta có thể làm để thay đổi vẻ bề ngoài của mình là vô tận. Nhưng Cơ-đốc nhân cần tập trung vào việc biến đổi tâm linh mình, và để Chúa biến đổi chúng ta thành những người tốt hơn.

Cho dù lời chứng của bạn có đầy những bước ngoặc kịch tính cùng những biến động đầy thăng trầm, hay thể hiện một mối quan hệ bền vững và ổn định hơn với đấng Christ, bạn vẫn sẽ trải qua một biến đổi ngoạn mục. Con người bạn bây giờ, con người bạn đang hướng tới trên hành trình bước đi với đấng Christ khác xa với con người của bạn trước khi tiếp nhận Ngài vào lòng.

Không giống như những biến đổi mà chúng ta có thể làm với vẻ bề ngoài của mình, những biến đổi mà Chúa Giê-xu làm trên đời sống chúng ta không phải lúc nào cũng diễn ra ngay lập tức và dễ nhận thấy. Nhưng dù là từ từ hay ngay lập tức, thì sự biến đổi đáng kinh ngạc mà Ngài đem lại đó sẽ được mọi người nhìn thấy khi đức tin và mối quan hệ của chúng ta với ngài phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Những câu Kinh Thánh sau đây liên hệ đến bản chất thay đổi đời sống của việc nhận biết và yêu mến Đức Chúa Trời cũng như biết rằng Chúa yêu mình.

Trở thành một con người mới trong đấng Christ

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” – 2 Cô-rinh-tô 5:17

Nhận thức được đổi mới

mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy.” – Cô-lô-sê 3:10

Tâm trí được đổi mới

Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.” – Rô-ma 12:2

Không sống cho chính mình nữa, mà sống cho Chúa

Ga-la-ti 2:20 – “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.

Được hòa thuận với Đức Chúa Trời; Sống vui mừng trong gian khổ vì có hy vọng vào Ngài là Đấng yêu thương chúng ta

Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhờ Ngài, chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển nầy, là ân điển mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hi vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.” – Rô-ma 5:1-5

Một tấm lòng trong sạch, một tâm linh ngay thẳng

Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa, Cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, Và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con.” – Thi Thiên 51:10-12

Sống giữ mình thanh sạch

Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai có niềm hi vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.” – 1 Giăng 3:2-3

Người dịch: Richard Huynh

Nguồn: Christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like