Home Tin tức Tin Tức Hội Thánh Mừng Chúa Giáng Sinh & Hiệp Nguyện Cuối Năm 2020 Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam

Tin Tức Hội Thánh Mừng Chúa Giáng Sinh & Hiệp Nguyện Cuối Năm 2020 Liên Hệ Phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam

by Hồ Galilê
30 đọc

I/ TIN TỨC CỨU TRỢ BÃO LỤT CỦA HỘI THÁNH BÁP-TÍT ĐỨC TIN THĂNG BÌNH – QUẢNG NAM.
– Vào lúc 09 giờ sáng ngày 30/10/2020 Tại Hội Thánh Báp-Tít Đức Tin Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam có phát 35 xuất quà bão lụt cho Tín hữu và Đồng bào thuộc Thị trấn Hà Lam và Xã Bình Tú thuộc Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam.
Đại diện Chính quyền có ông Phạm Văn Toàn thôn Tú Ngọc B thuộc Xã Bình Tú Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam
– Kế tiếp Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Huỳnh Tùng cùng Ban Chấp hành Hội Thánh trực tiếp đem 10 phần đến phát cho đồng bào thuộc Xã Bình Dương nơi xa Hội Thánh khoảng 10 km, vì nơi đây những người được nhận quà hoàn cảnh họ già cả đi lại khó khăn.

Cảm tạ ơn Chúa!
Trong tình yêu của Chúa Giê-su Hội Thánh đã được ân nhân giúp đỡ để chia sẻ những khó khăn cho Tín hữu và Đồng bào, tuy món quà còn khá khiêm tốn, nhưng cũng nói lên được tình yêu thương của Hội Thánh sẻ chia cho mọi người, chúng ta hãy cầu nguyện và làm nhiều việc lành hơn nữa để bày tỏ tình yêu Chúa bằng những nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà Hội Thánh đang hiện diện trên đất này.

II/ BỒI LINH THÔNG CÔNG PHỤ NỮ LIÊN HỆ PHÁI TIN LÀNH QUẢNG NAM.
Vào ngày 31/10/2020 tại Hội Thánh Báp-Tít Đức Tin Thăng Bình Quảng Nam có ngày Bồi linh thông công Phụ nữ thuộc Liên hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam
Chủ đề:
 “Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi”. Châm-ngôn 31:30b

– Phần I Ngợi khen thờ phượng.
Hướng dẫn Chương trình cô: H’răm Niê

 – Phần II Giảng luận: Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:1-13
                  10 người nữ đồng trinh.
Diễn giả: Cô mục sư: Ngô Thị Hoa


III/ Sinh hoạt thông công.
– Hướng dẫn cô Lê Thị Hà Linh – Tư hóa Hội Thánh Báp-Tít Đức Tin Thăng Bình.
– Dâng hiến.
– Đố Kinh Thánh sách Châm-ngôn cô Nguyễn Thị Lệ Triều.
– Nêu ơn phước Chúa ban và nan đề cầu thay.
– Chía Nhóm học Kinh Thánh.
– Tổng kết và Thông báo.
– Mục sư Đoàn và Châp sự tặng hoa cho chị em Phụ nữ.
– Cầu Nguyện cảm tạ: Mục sư Nguyễn Chức thuộc Hội Thánh Ngũ Tuần Quảng Nam.
– Chúc phước: Mục sư Võ Trương gia Linh thuộc Hội Thánh Liên-Hiệp Trưởng Lão Quế Sơn Quảng Nam.
– Tiệc thông công.
(Cảm tạ ơn Chúa, chị em Phụ nữ Liên hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam cậy ơn Chúa mỗi tháng tổ chức Bồi linh và Thông công một lần, kính mong mọi người thêm lời cầu nguyện và tham gia tích cực, vì đây là Diễn đàn cho Phụ nữ Tin Lành thuộc Liên hệ phái Tin Lành Tỉnh Quảng Nam chúng tôi).

III/ HIỆP NGUYỆN CUỐI NĂM 2020 & MỪNG CHÚA GIÁNG SINH LIÊN HỆ PHÁI TIN LÀNH TỈNH QUẢNG NAM.
Hôm nay ngày 11/12/2020 tại Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam có cuộc Hiệp nguyện thường kỳ tháng 12/2020 và tổng kết cuối năm, đồng thời thông công Mừng Chúa Giáng Sinh 2020.
Hiện diện trên 60 người gồm Mục sư, Truyền đạo và Nhân sự các Hội Thánh trong Tỉnh Quảng Nam.

A/ Hướng dẫn Chương trình:
Mục sư Nguyễn Huỳnh Tùng – Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thăng Bình.
– Chương trình hát dẫn thờ phượng vui vẻ, có sự tham gia tôn vinh Chúa của Cô Hương Nguyên – Sài Gòn với bài Huyền diệu Đêm thánh thật ấm áp phước hạnh.
– Hội Thánh dành thì giờ dâng hiến rộng rãi cho Quỹ của Ban Hiệp nguyện được dồi dào.

B/ Giảng luận:
Mục sư Hồng Quang Tiên – Hội Thánh Bap-tít Đấng Christ Bình Lãnh Quảng Nam chia sẻ Tin Lành Ma-thi-ơ 11:1-15 với chủ đề “Di sản thuộc linh”.
Bài chia sẻ được ơn gây dựng tinh thần hầu việc Chúa cho các Đầy tớ Chúa, cũng như Nhân sự trong Tỉnh Quảng Nam, nhìn tấm gương Giăng Báp-tít trong sự khiêm nhu, tích cực phục vụ để có kết quả.

C/ Tiệc Thánh:
Mục sự Hồ Văn Sanh thuộc Hội Thánh Ngũ Tuần Hiệp Đức ban Thánh lễ Tiệc Thánh, với sự phục giúp của Mục sư Nguyễn Minh Sang thuộc Hội Thánh Mennonite Hội An và Mục sư Phạm Văn Vân thuộc Hội Thánh Bê-tên Giám Lý Hội An.               

D/Cảm tạ và Cầu thay:
Mời Mục sư Võ Trương Gia Linh và Mục sư Nguyễn Đình Vâng cầu thay công việc Chúa chung:
– Hội Thánh Trưởng Lão Liên hiệp Quế Sơn hoàn thành phần thô nhà thờ vừa xây dựng để được tổ chức Mừng Chúa Giáng Sinh và Truyền giảng Tin Lành.
– Vợ Mục sư Võ Trương Gia Linh bị đau suốt một năm qua nằm Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng song Chúa có thêm sức vượt qua sự chết, cô còn làm chứng được 25 linh hồn tội nhân trong bệnh viện tin nhận Chúa và được nhóm thờ phượng một cách linh hoạt.
– Trong năm qua tổng kết số người tin Chúa tất cả các Hội Thánh trong Tỉnh Quảng Nam có khoảng 150 người, chủ yếu ở Hội Thánh Trưởng Lão Liên hiệp Quế Sơn, tiếp đến là Hội Thánh Mennonite Hội An, rồi sau là Hội Thánh Giám Lý Hội An, số còn lại mỗi Hội Thánh đều có người tin nhận nhận Chúa nhưng không nhiều.
– Cầu thay xin Chúa chữa lành các đầy tớ Chúa đang bị tai nạn hoặc    đau ốm:
– Mục sư Lê Đình Trung
– Mục sư Nguyễn Văn Thái
– Mực sư Hồng Quang Phát
– Vợ Mục sư Võ Trương Gia Linh.

E/Kế hoạch đầu năm 2021:
– Tập trung cho Chương trình tổ chức Lễ Kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh 2020 của từng Hội Thánh.
– Truyền giảng Giáng Sinh 2020 cho có kết quả.
– Mỗi Hội Thánh góp phần vào Quỹ của Ban Hiệp nguyện ít nhất từ 100.000 đồng trở lên, và mỗi cá nhân đầy tớ Chúa khi Hiệp nguyện tích cực dâng hiến, để Ban Hiệp nguyện có tài chính rời rộng sinh hoạt và nhu cầu phát triển.
– Bầu Mục sư Hồng Quang Phát thuộc Hội Thánh Lutheran Bình Lãnh phục vụ nhắn tin, thông báo hoặc trực tuyến Online Zoom khi cần thiết như dịch bệnh phải cách ly.
– Bầu Mục sư Phạm Văn Vân thuộc Hội Thánh Bê-tên Giám Lý Hội An làm Thủ quỹ Ban Hiệp nguyện nhiệm kỳ 2021-2022.
– Bầu 5 vị Trưởng lão làm Cố vấn giúp Ban Hiệp nguyện:
1/ Mục sư Hà Tấn Thành
2/ Mục sư Nguyễn Minh Sang
3/ Mục sư Lê Đình Trung
4/ Mục sư Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
5/ Mục sư Hồng Quang Phong.

Người đưa tin: Hồ Galilê – 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like