Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Là Ngay Thẳng

Đức Chúa Trời Là Ngay Thẳng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy đến cho công lý không ? Vì sao công lý lại ngày càng khó tìm ? Điều gì đã sai trật với hệ thống công lý do con người làm nên ?

Vào tháng 9 năm 1981 một chiếc bì thư rách nát với địa chỉ trả về của “Đơn Vị Định Tội”, Menard, Illinois, đã đến tại các văn phòng của tạp chí Chicago Lawyer. Bức thư ấy đã dẫn Rob Warden, biên tập viên và nhà sản xuất của tờ Chicago Lawyer và Denis Proter, giáo sư ở tại trường Báo Chí Miền Tây Bắc Medill, xem xét lại vụ việc. Họ đã khám phá bằng chứng chủ chốt để tuyên bố vô tội cho bốn bị cáo, bao gồm cả việc đầu tiên sử dụng DNA để chứng minh rằng bốn bị cáo nầy được loại trừ khỏi tình trạng bị nghi ngờ trong vụ cưỡng hiếp nầy.

Vào ngày 2 tháng 7 năm 1996, hơn mười tám năm sau khi vụ giết ngườI xảy ra, thẩm phán Tomas Fitzgerald đã kết thúc vụ bản án bất công chống lại các bị cáo bằng việc tuyên bố : “Tất cả những lời buộc tội đều bỏ trống.” Bốn tù nhân nầy đã được phóng thích ! Ngày hôm sau, văn phòng luật sư quốc gia đã buộc tội những kẻ giết người đích thực đó là : Ira Johnson, Arthur Robinson, và Juan Rodriguez.

Công lý là cột trụ của bất cứ một xã hội nào. Nó minh oan cho người vô tội và trừng phạt những kẻ có tội. Mặc dầu vậy, rất thường xuyên, tiêu chuẩn nầy bị dung hòa vì lợi ích cá nhân. Các quan tòa tham nhũng đôi khi làm nghiêng lệch các cân công lý, các luật sư vô lương tâm điều khiển luật lệ và các bồi thẩm đoàn, các nhân chứng dối. Sự thật thường bị bóp méo để có lợi cho kẻ giàu, nổi tiếng và có thế lực.

Bởi vì hệ thống công lý của chúng ta thường bị điều khiển, nên nhiều người tin một cách sai lầm rằng họ cũng có thể điều khiển hệ thống công lý của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng những lời bào chữa và các lý lẽ của họ có thể qua mắt được Đức Chúa Trời. Nhưng họ sai lầm biết bao ! Đức Chúa Trời đã bảo cùng Giêrêmi rằng : “Ta, Đức Giêhôva, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” Bạn luôn luôn có thể tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính. Ngài luôn luôn hành động điều ngay thẳng và tốt lành.

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ MỘT QUAN ÁN TOÀN HẢO

Tòa Án Tối Cao là tòa án cao nhất trong đất nước chúng ta. Nếu chúng ta mong đợi công lý ở bất cứ nơi đâu, thì đó phải là lúc mà một vụ án được đem ra trước các quan án tôn trọng nầy. Tuy nhiên, họ cũng chỉ là loài người. Số các vụ án trong thời gian nhất định mà họ phải giải quyết quá nhiều đến nỗi vị cố vấn tư pháp thuộc ngành tư pháp thường chọn lấy trong hàng ngàn vụ việc khả thi để được đem ra trước tòa án. Các quan tòa của tòa án tối cao có khả năng phải nghe kiện nhiều hơn gấp mười lần nếu như vị cố vấn tư pháp gởi đơn đi.

Nhân viên của vị cố vấn tư pháp đã gia tăng trong những năm gần đây. Họ đệ trình các vụ việc và đưa ra tòa khoảng một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi lăm vụ việc một năm. Với tất cả những sự ràng buộc ấy, hầu hết các vụ kiện không thể được đưa ra tòa. Sự công bằng tuyệt đối, vì vậy, không thể thực hiện được. Đó là sự bất năng của con người.

Nhưng Đức Chúa Trời không cần một bảng tóm tắt vụ việc để xem xét một vụ án. Ngài không chạy hết cả thời gian để suy xét các chứng cớ. Trong tòa án của Ngài không cần sự khảo sát hoăc điều tra. Ngài đã biết tất cả rồi. Ngài biết động cơ, ý nghĩ, hành động, và mục đích của con người trong mỗi một công việc được làm ra. Sự lựa chọn duy nhất của chúng ta là hãy thú tội trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, toàn tri, toàn tại, toàn năng và công chính.

Công lý không phải là một hệ thống bên ngoài mà Đức Chúa Trời cố gắng để giữ chặt. Ngài không phải đi đến một trường luật để học cách áp dụng luật pháp. Sự công chính của Ngài đến từ bản thể bên trong của Ngài và được đặt nền tảng trên sự thánh khiết, chân thật, và công bình của Ngài. Môise đã nhận xét như vầy : “Đường lối Ngài chính là công lý tuyệt đối chính trực và công bằng, luôn thành tín không hề nhiễm tội.” Đức Chúa Trời không thể bị mua chuộc hoặc hối lộ, bởi vì sự phán xét của Ngài đặt nền tảng trên sự ngay thẳng. Vì cớ Ngài có toàn bộ những sự kiện theo ý Ngài, Ngài không thể bị lừa dối được. Các quyết định của Ngài luôn luôn đặt nền tảng trên lẽ thật tuyệt đối. Và khi Đức Chúa Trời công bố sự phán xét, Ngài có toàn quyền để thi hành hình phạt.

Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là điểm chuẩn để qua đó tất cả mọi hành vi của loài người được đo lường. Đức Chúa Trời luôn luôn hành động một cách nhất quán với những đòi hỏi của tâm tính Ngài như đã được mặc khải trong luật pháp Ngài. Ngài cai trị tạo vật với sự thành thật. Ngài luôn giữ lời hứa. Ngài giao phó cho mọi tạo vật của Ngài nhiệm vụ của chúng.

Các thuộc tính của Đức Chúa Trời bảo đảm cho chúng ta sự chánh trực. Nếu như Ngài không biết mọi sự, thì làm thế nào Ngài có thề biết, hoặc chúng ta phạm tội cách vô ý thức, hoặc xoay xở mọi sự việc để phục vụ cho các mục đích của chúng ta ? Nếu như Ngài không có mặt khắp mọi nơi cùng một lúc, thì làm thế nào Ngài biết tất cả mọi tình huống xung quanh vấn đề ở trước mặt Ngài ? Nếu Ngài không phải là Đấng hoàn toàn khôn ngoan, thì làm sao Ngài có thể thực hiện sự phán xét một cách công bình hoàn toàn được ?

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, có thẩm quyền để làm bất cứ điều gì Ngài thấy tốt nhất cho tạo vật của Ngài. Ngài là người thợ gốm; chúng ta là đất sét. Ngai ngự của Ngài cao trên chúng ta ở tại các từng trời. Những sự công bố của Ngài là tối hậu. Không có thẩm quyền nào cao hơn Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời sẽ đoán xét mỗi hành động sai phạm đã từng phạm, mọi động cơ tội lỗi, mọi lời lẽ gian ác. Bản án dành cho các tội phạm nầy là bị phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời và sự thánh khiết Ngài.

Nhưng có những người được sống trong sự an toàn với Đức Chúa Trời. Đó là những người đã tiếp nhận sự đền trả của Chúa Cứu Thế cho tội lỗi chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Chúa Cứu Thế Giêsus, Đấng yêu thương chúng ta, đã trả án phạt được công bố bởi Đấng phán xét toàn hảo. Đức Chúa Trời đã coi những tội nhân “được cứu bởi ân điển nầy” là công bình trong phòng xử của Ngài. Vì vậy họ sẽ sống đời đời trong tình yêu, sự bình an, và sự vui mừng của sự hiện diện Đức Chúa Trời.

BILL BRIGHT

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like