Home Chuyên Đề GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

by Hong An
30 đọc

Phần I: Tên gọi của Giê-ru-sa-lem

“… Vậy các ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh, ở trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho làm sản nghiệp. Ngài sẽ ban sự bình an cho các ngươi, không để kẻ thù nghịch xung quanh hãm áp, và khiến cho các ngươi được ở yên ổn. Bấy giờ, sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn, đặng cho danh Ngài ở, ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng lên, và mọi của lễ tốt nhứt, mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai và tớ gái của các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi,..” (Phục truyền luật lệ ký 12:10-12). “…Tại trong nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh tế bằng bầy chiên và bò, dâng làm lễ Vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi … Ngươi không được giết con sinh về lễ Vượt-qua trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi; nhưng chỉ trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở; ấy là nơi mà ngươi phải giết con sinh về lễ Vượt-qua, vào lối chiều, vừa khi mặt trời lặn, nhằm giờ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô…” (Phục truyền luật lệ ký 16:2; 5-6).

Khi Y-sơ-ra-ên giành lại được Giê-ru-sa-lem vào năm 1967, trái tim của những người Do Thái mộ đạo bắt đầu đập nhanh hơn. Liệu đây có phải thời khắc Đền thờ có thể được xây dựng lại không; và nếu đúng vậy, thì ở chỗ nào? Tất nhiên, hầu hết những người Do Thái sùng đạo đều nói địa điểm xây Đền thờ phải là Giê-ru-sa-lem, trên đỉnh núi Si-ôn, nơi các Đền thờ của Sa-lô-môn và Xô-rô-ba-bên đã từng ở vị trí đó! Nó có thể thay thế Đền thờ đã bị phá hủy trong lịch sử bởi các quốc gia ngoại giáo Ba-By-lôn và La Mã.

Nhưng vì sao lại phải là Giê-ru-sa-lem? Có điều gì đặc biệt về Giê-ru-sa-lem và Núi Si-ôn? Điều gì là độc đáo ở nơi ngọn núi nhỏ, cao hơn mặt nước biển khoảng 800m, ngay sát sa mạc?

Tên gọi ‘Giê-ru-sa-lem’ theo nghĩa đen có nghĩa là ‘nơi trú ngụ của hòa bình’ được tìm thấy hơn tám trăm lần trong cả Cựu ước và Tân ước. Những tên gọi khác cũng được sử dụng để nhắc tới Giê-ru-sa-lem bao gồm A-ri-ên, Thành của Đức Chúa Trời, Thành Đa-vít, Thành Giu-đa, Giê-bu, Thành Công Bình, Thành Chân Thật, Thành của Vua Vĩ Đại, Thành Thánh, Thành Trung Nghĩa, Sa-lem hay Si-ôn. Một vài tên gọi nêu trên chỉ xuất hiện một lần, một số tên khác xuất hiện vài lần, nhưng riêng tên gọi Si-ôn xuất hiện hơn 150 lần. Mỗi khi tên Si-ôn được nhắc tới trong Kinh Thánh, thường được dùng một cách trìu mến, nồng nhiệt và thân mật.

(Còn tiếp)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer

Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế

Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel

Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like