Home Dưỡng Linh Có Quyền Năng Chúa Thánh Linh Nghĩa Là Gì

Có Quyền Năng Chúa Thánh Linh Nghĩa Là Gì

by Rick Warren
30 đọc

“Quyền năng của Thánh Linh ban sự sống và quyền năng này là của tôi qua Chúa Giê-xu Christ đã giải thoát tôi khỏi cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sự chết” (Rô-ma 8:2).

Không ai trong chúng ta được miễn nhiễm với những tội lỗi dai dẳng. Một số người tranh chiến với sự nóng giận, trong khi những người khác vật lộn với sự lo lắng hoặc nói hành hay dục vọng.

Làm thế nào để bạn thoát khỏi tội lỗi dai dẳng đó?

Bằng cách hiểu được những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã trả giá cho hình phạt tội lỗi của bạn nên bạn không cần phải trả nữa. Tất cả tội lỗi của bạn ngay cả những tội bạn chưa phạm đã được đền trả cho ở trên cây thập tự.

Nhưng Chúa Giê-xu không những chỉ trả giá cho tội lỗi của bạn. Ngài còn trả nợ để phá vỡ sức mạnh của tội lỗi trong đời sống của bạn. Bây giờ bạn có một sức mạnh mà trước đây bạn không có sức mạnh để nói “không,” để từ chối tội lỗi. Đó không phải chỉ là ý chí. Đó là quyền năng của Chúa Thánh Linh!

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 8:2 “Quyền năng của Thánh Linh ban sự sống và quyền năng này là của tôi qua Chúa Giê-xu Christ đã giải thoát tôi khỏi cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sự chết”.

Nếu bạn là một Cơ-đốc-nhân, bạn biết Chúa Giê-xu đã chết để đền tội cho bạn. Đó là Tin Lành. Và nếu đó là tất cả những gì bạn có được, thì điều đó vẫn sẽ là tin tức tốt lành nhất trên thế giới. Nhưng khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, Ngài cũng mang lấy bản tính tội lỗi cũ của chúng ta và ban cho chúng ta một bản tính mới, một bản tính không còn phải sống trong tội lỗi dai dẳng nữa. “Chúng ta biết rằng con người tội lỗi cũ của chúng ta đã bị đóng đinh cùng với Đấng Christ để tội lỗi có thể mất đi sức mạnh của nó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6).

Tội lỗi không còn quyền lực nào trong cuộc sống của bạn. Một người đã chết không thể bị cám dỗ được! Bản tính cũ đó không thể bị cám dỗ, và vì nó đã chết cùng với Đấng Christ, bạn có thể tin tưởng rằng bạn cũng chia phần trong sự sống mới của Chúa.

Ý chí sẽ không bao giờ đủ mạnh để phá vỡ được sức mạnh của tội lỗi trong cuộc sống bạn. Nhưng cảm tạ Chúa Giê-xu, bạn có dư quyền năng trong Chúa Thánh Linh để chống cự lại sự cám dỗ và phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của tội lỗi và sự chết.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like