Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Lễ Lều Tạm

Ngày 26 – Lễ Lều Tạm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 23:26-44

26 CHÚA phán dạy Môi-se 27 Ngày mồng mười tháng bảy là ngày Lễ Chuộc Tội. Phải triệu tập một cuộc hội họp thánh, các người phải ăn năn hối lỗiCtd: kiêng ăn

và dâng tế lễ thiêu cho CHÚA. 28 Trong ngày ấy không được làm việc, vì đó là ngày Lễ Chuộc Tội để chuộc tội cho các ngươi trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi. 29 Ai không ăn năn hối lỗi trong ngày hôm ấy sẽ bị trục xuất ra khỏi nhân dân. 30 Ta sẽ diệt khỏi nhân dân người nào làm việc vào ngày hôm đó. 31 Các ngươi sẽ không làm một công việc nào cả. Luật lệ này có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai, tại bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống. 32 Đây là một ngày Sa-bát nghỉ ngơi cho các ngươi, và các ngươi phải ăn năn hối lỗi. Các ngươi phải giữ Lễ này từ tối mồng chín tháng này cho đến tối hôm sau.
33
CHÚA phán dạy Môi-se:

34 Con bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: Lễ Lều Tạm của CHÚA sẽ bắt đầu từ ngày mười lăm tháng bảy Tháng Ê-tha-nim, trong khoảng tháng 9, tháng 10 dương lịch

và kéo dài trong bảy ngày. 35 Ngày thứ nhất sẽ có cuộc hội họp thánh và không ai làm công việc ngành nghề. 36 Trong bảy ngày, các ngươi dâng tế lễ thiêu cho CHÚA. Đến ngày thứ tám các ngươi tổ chức cuộc hội họp thánh và dâng tế lễ thiêu cho CHÚA, tức là cuộc hội họp trọng thể. Không ai làm công việc ngành nghề trong ngày này.37 Đó là những Lễ do CHÚA ấn định và phải được công bố là những cuộc hội họp thánh để dâng tế lễ lên cho CHÚA bằng lửa, tức là tế lễ thiêu, tế lễ chay, các tế lễ và lễ quán các ngươi phải dâng theo đúng ngày. 38 Ngoài ra còn có những ngày Sa-bát của CHÚA và những tế lễ khác như lễ vật khấn nguyện, lễ vật tạ ơn là những thứ các ngươi vẫn dâng cho CHÚA.39 Như vậy, bắt đầu vào ngày mười lăm tháng bảy,Tháng Ê-thanim, trong khoảng tháng 9, tháng 10 dương lịch

sau khi đã thu hoạch hoa lợi của ruộng đất mình, các ngươi phải tổ chức kỳ lễ cho CHÚA trong bảy ngày. Ngày thứ nhất là ngày nghỉ và ngày thứ tám cũng là ngày nghỉ. 40 Vào ngày thứ nhất hãy lấy trái cây chọn lựa, tàu chà là, nhánh cây đầy lá, cành dương liễu và vui mừng trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi trong bảy ngày. 41 Mỗi năm các ngươi phải giữ lễ này cho CHÚA trong bảy ngày vào tháng bảy. Luật lệ này có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai. 42 Mọi người dân Y-sơ-ra-ên đều sống trong lều suốt bảy ngày, 43 để con cháu các ngươi biết rằng toàn dân Y-sơ-ra-ên đều sống trong lều khi Ta đem họ ra khỏi xứ Ai-cập. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.44 Vậy Môi-se loan báo cho dân Y-sơ-ra-ên biết những kỳ lễ CHÚA đã ấn định.

SUY GẪM:

Câu 42,43:

Lễ Lều Tạm cử hành sau khi mùa màng đã thu hoạch xong với ngũ cốc và hoa quả dư dật. Trong suốt thời gian cả hành Lễ Lều Tạm, dân Y-sơ-ra-ên làm những căn lều và sống trong đó để ghi nhớ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời tại nơi sa mạc. Khi chúng ta hiện có đồ ăn dư dật và có của cải tích trữ, tấm lòng chúng ta dễ trở nên kiêu ngạo. Vì thế Đức Chúa Trời phán bảo họ phải ở trong lều trong suốt thời kỳ mùa màng bội thu nhất để nhớ rằng họ đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất tại sa mạc với ân sủng và sự chở che của Chúa. Khi một người quên đi sự thật rằng anh ta đã trải qua được thời khắc đau đớn trong quá khứ bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, ngay lập tức anh ta sẽ trở nên kiêu ngạo và rời bỏ Chúa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận ra sự chúc phước dồi dào thông qua Lễ Lều Tạm. Qua việc cử hành nghi lễ này, chúng ta có thể nhìn thấy mục đích cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tôi có chắc chắn rằng tôi là chính tôi bởi ân sủng và sự giúp đỡ đến từ nơi Chúa?

Câu 33-41:

Lễ Lều Tạm bao gồm cả việc dâng của lễ thiêu mỗi ngày một alàn trong suốt bảy ngày trong sự ghi nhớ rằng mùa màng đã xong và dâng lời cảm tạ ân sủng Đức Chúa Trời. Nghi lễ này tượng trưng cho sự kết thúc đời sống thế gian của chúng ta và bước vào sự yên nghỉ đời đời. Quê hương của chúng ta không phải là thế gian vô định, nhưng là vương quốc không dời đổi của Đức Chúa Trời, nơi có Chú Rể là Chúa Giê-su đang ngự trị. Bởi vậy, đừng yêu quý hay ham muốn đời sống tha hương của thế gian này. Tôi có sống và đặt để sự trông cậy của tôi nơi Trời mới Đất mới mà Chúa đã sắm sẵn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nguyện có cái nhìn luôn trông cậy nơi vương quốc đời đời và sống bởi ân sủng hiện có của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like