Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Lễ Hội Trong Nơi Thánh

Ngày 25 – Lễ Hội Trong Nơi Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Sách Lê Vi 23:15-25

15 Kể từ ngày sau ngày Sa-bát, tức là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi tính bảy tuần lễ trọn.

16 Rồi tính đúng năm mươi ngày cho đến ngày sau ngày Sa-bát thứ bảy và dâng một tế lễ chay mới cho CHÚA.

17 Các ngươi phải từ nhà mình đem đến hai ổ bánh làm với hai phần mười ê-pha bột mịn có pha men, và dâng đưa qua đưa lại làm tế lễ đầu mùa cho CHÚA.

18 Cùng với hai ổ bánh, các ngươi sẽ dâng bảy chiên con một tuổi không tì vết, một con bò tơ đực và hai con chiên đực. Các sinh tế này sẽ được dâng làm tế lễ thiêu cho CHÚA, đồng thời với tế lễ chay và lễ quán, dâng trên lửa và có hương thơm lên cho CHÚA.

19 Sau đó, dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội và hai con chiên con một tuổi làm tế lễ cầu an.

20 Thầy tế lễ sẽ đưa qua đưa lại hai chiên con trước mặt CHÚA làm tế lễ đưa qua đưa lại, cùng với bánh làm bằng hoa quả đầu mùa; các vật đó sẽ là thánh cho CHÚA tức là thánh cho thầy tế lễ.

21 Trong ngày hôm ấy, các ngươi phải công bố một cuộc hội họp thánh và không làm những việc ngành nghề. Luật lệ này có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai, tại bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống.

22 Khi gặt hái hoa lợi của ruộng đất mình, đừng gặt tận đầu đồng cũng đừng mót những gì còn sót lại. Phải để lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

23 CHÚA phán dạy Môi-se

24 Con nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Vào ngày mồng một tháng bảy Tháng Ê-tha-nim, về sau này gọi là ngày Rosh Hashanah, trong khoảng tháng 9, thánh 10 dương lịch

các ngươi có một ngày nghỉ, tức là một ngày hội họp thánh với tiếng kèn thổi. 25 Đừng ai làm các công việc ngành nghề, nhưng phải dâng tế lễ thiêu cho CHÚA.

SUY GẪM:

Câu 15-25:
Lễ Các Tuần, hay Lễ Mùa Gặt, là một lễ được cử hành tính từ ngày đầu tiên của Lễ Bánh Không Men đến ngày kế tiếp sau ngày Sa-bát thứ bảy để dâng lời tạ ơn và mùa màng bội thu lên Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ Tân Ước, đây chính là ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Đức Thánh Linh giáng lâm khi công việc đồng áng đã xong để nhóm họp dân sự của Ngài. Ngài cũng ngự giữa vòng dân sự để biến đổi bản chất tội lỗi của họ trở nên kết quả Thánh Linh cách dư dật. Tôi có tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Chúa Cứu Thế Giê-su và Chúa Thánh Linh, đổ đầy ân sủng dư dật của Ngài mỗi ngày?

Câu 23-25:
Lễ Thổi Kèn vào ngày mồng một tháng bảy tính theo lịch Do Thái, là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên trong năm mới theo lịch thông thường. Họ thổi kèn để thông báo Năm Mới đã đến. Ngày tái lâm của Chúa Giê-su sẽ là một ngày Lễ Thổi Kèn. Vào ngày đó, Chúa Giê-su sẽ trở lại với tiếng kèn để cất những Cơ Đốc nhân lên Thiên đàng, sống với họ đời sống mới vĩnh phúc. Nhưng đối với những người không tin kính, tiếng kèn sẽ là lời khẳng định cho sự trừng phạt nơi địa ngục. Bạn đã sẵn sàng cho ngày cất lên âm thanh của những tiếng kèn hay chưa?

Cầu nguyện: Xin tha thứ tội lỗi của con và giúp con được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Bình Luận:

You may also like