Home Dưỡng Linh Quan Trọng Là Ở Tấm Lòng – 2 Sử-ký 30

Quan Trọng Là Ở Tấm Lòng – 2 Sử-ký 30

by Sưu Tầm
30 đọc

“Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng nhân từ, tha tội cho những người đã hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ…” (2 Sử-ký 30:18–19)

Lần đầu tiên sau hơn hai trăm năm, tất cả các chi phái Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, được vị vua tin kính là Ê-xê-chia mời đến đền thờ ở Giê-ru-sa-lem và cử hành Lễ Vượt Qua như một dân tộc thống nhất.

Quốc gia đã bị chia cắt từ lâu. Vương quốc phía bắc đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại từ các cuộc xâm lược của quân A-si-ri  tàn bạo. Trẻ em bị tước khỏi cha mẹ và bị bắt đi làm nô lệ. Nhiều bậc cha mẹ đã bị giết. Dân trong các thị trấn đã bị trục xuất đến sống ở những nơi khác trong đế chế. Trước mọi rắc rối này, một số người đã hạ mình xuống và bắt đầu hưởng ứng lại lời kêu gọi tìm kiếm Đức Chúa Trời một lần nữa.

Đôi khi khó khăn khiến chúng ta phải hạ mình và tìm kiếm mặt Chúa. Nhưng có một vấn đề ở đây. Đã quá lâu rồi, hầu hết những người hành hương từ phương bắc đã quên mất các quy tắc cử hành Lễ Vượt Qua. Họ đã không thanh tẩy bản thân theo các tiêu chuẩn của luật pháp. Vào thời đại của chúng ta, thì điều này giống như việc tìm kiếm Chúa trong khi vẫn còn rất nhiều tội lỗi chưa được giải quyết trong đời sống của mình vậy.

Tuy nhiên, những người này đã đi một chặng đường dài, tìm kiếm lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống đầy khó khăn, bị quân thù quấy rối. Vua Ê-xê-chia biết điều đó. Vì vậy, ông đã đưa ra một lời cầu xin đơn giản dành cho họ: “Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng nhân từ, tha tội cho những người đã hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mặc dầu [họ đã] không theo lệ tẩy uế của đền thánh mà dọn mình cho thanh sạch….” Khi ấy Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự nhân từ Ngài, và cho đến ngày nay Ngài vẫn luôn như vậy.

Cầu nguyện

Chúa ơi, con không bao giờ cảm thấy bản thân mình là một người hoàn toàn trong sạch. Tuy nhiên, con tìm kiếm Ngài với tất cả tấm lòng của con. Xin Ngài hãy bày tỏ sự nhân từ của Ngài để con cũng có thể hát và ca ngợi lòng tốt của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like