Home Chuyên Đề Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 2 và hết: Dòng thời gian trong Tân Ước

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 2 và hết: Dòng thời gian trong Tân Ước

by 100prophecies.org
30 đọc

19. Năm 333 TC (khoảng 2300 năm trước)

Hi-lạp bắt đầu cai trị trên vùng đất Y-sơ-ra-ên

Hi-lạp, dưới sự lãnh đạo của Alexander Đại đế, đánh bại quân đội Ba-tư tại Mạc-xê-đoan vào năm 333 TC. Sự chiến thắng này đánh dấu sự sụp đổ của Đế quốc Mê-đi Ba-tư và sự nổi dậy của Đế quốc Hi-lạp.

20. Năm 332 TC (khoảng 2300 năm trước)

Alexander đánh bại Ty-rơ (Đế quốc Phê-ni-xi)

Các cuộc chiến của Alexander chống lại pháo đài đảo của thành Phê-ni-xi thuộc Ty-rơ. Ông lấy đống đổ nát từ đất liền Ty-rơ và xây một lối đi đến đảo. Sau đó quân đội Alexander đánh chiếm pháo đài đảo, chấm dứt Đế quốc Phê-ni-xi.

21. Năm 250 TC (khoảng 2300 năm trước)

Cựu Ước được dịch sang tiếng Hi-lạp

Một người cai trị Hi-lạp xin người Do Thái dịch tất cả hoặc một phần của Cựu Ước sang ngôn ngữ Hi-lạp. Bản dịch này được gọi là Septuagint.

22. Năm 175 TC (khoảng 2200 năm trước)

Người cai trị người Hi-lạp Antiohus Epiphanes hành hạ người Do Thái

Người cai trị người Hi-lạp Antiohus Epiphanes cai trị Sy-ri từ khoảng năm 175 TC đến khoảng năm 146 TC. Ông cai trị trên Giu-đa và cố gắng phá đổ tôn giáo người Do Thái. Ông cũng là người làm ô uế Đền Thờ.

23. Năm 164 TC đến năm 63 TC (khoảng 2200 năm trước)

Người Do Thái được độc lập

Mạc-ca-bê, một nhóm người chiến đấu vì sự độc lập của người Do Thái, giai đoạn một cuộc bạo loạn chống lại người Hi-lạp và thiết lập triều đại hoàng gia Hasmonean, cũng như có chủ quyền trên tất cả hoặc một phần vùng đất Y-sơ-ra-ên khoảng 100 năm, từ khoảng năm 164 TC đến năm 63 TC.

24. Năm 63 TC (khoảng 2100 năm trước)

Người Rô-ma xâm chiếm vùng đất Y-sơ-ra-ên

Sau khi Alexander Đại đế qua đời, đế quốc Hi-lạp bị phân rẽ và trở nên yếu hơn. Trong thời gian này, Đế quốc Rô-ma ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đại tướng người Rô-ma tên là Pompey nắm quyền kiểm soát trên cả vùng đất Y-sơ-ra-ên.

25. Năm 5 TC (khoảng 2000 năm trước)

Chúa Giê-xu được sinh ra tại Bết-lê-hem

Chúa Giê-xu được sinh ra trong thành Bết-lê-hem. Sau đó Sứ đồ Ma-thi-ơ chỉ ra rằng sự giáng sinh của Chúa Giê-xu tại Bết-lê-hem đã ứng nghiệm một lời tiên tri được công bố ra bởi tiên tri Mi-chê, khoảng 700 năm trước đó. (Xem Mi-chê 5:2)

26. Năm 25 SC (khoảng 2000 năm trước)

Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài

Chúa Giê-xu khoảng 30 tuổi khi Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài. Ngài giảng dạy, nói các lời tiên tri và làm các phép lạ. Ngài công bố rằng Ngài là Đấng Mê-si-a (Đấng Christ), Đấng đã được hứa bởi các đấng tiên tri trong Cựu Ước. Chúa Giê-xu hứa ban sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài (Xem Giăng 3:16, là một ví dụ).

27. Năm 28 SC (khoảng 2000 năm trước)

Chúa Giê-xu bị đóng đinh và phục sinh

Chúa Giê-xu bị buộc tội giả mạo và được đưa đến Pôn-xơ Phi-lát, người cai trị Rô-ma trong vùng đất người Do Thái, đã đóng đinh Chúa. Sau đó Chúa Giê-xu phục sinh, nghĩa là Ngài đã sống lại, và những người theo Ngài bắt đầu rao truyền danh Ngài cho những người khác, sau đó Cơ Đốc Giáo lan truyền rất nhanh chống khắp thế giới Rô-ma và cuối cùng trở thành tôn giáo đầu tiên lan truyền ra khắp thế giới.

28. Năm 70 SC (khoảng 1900 năm trước)

Người Rô-ma phá hủy Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ

Trong năm 70 SC, Quân đội Rô-ma, dưới sự lãnh đạo của Titus, phá hủy thành Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ, để ngăn chặn cuộc nổi dậy của người Do Thái. Theo sử gia Josephus, khoảng 1,1 triệu người Do Thái bị giết. Còn những người còn sống thì bị bắt làm nô lệ.

29. Thế kỷ I SC (khoảng 1900 năm trước)

Kinh Thánh được hoàn thành

Trong thế kỷ thứ I trong kỷ nguyên này, Tân Ước, sách mô tả về cuộc đời và sự giảng dạy của Chúa Giê-xu Christ, đã được hoàn thành. Việc viết Kinh Thánh (Cựu Ước và Tân Ước) được hoàn thành. Kinh Thánh bắt đầu trong khoảng thời điểm của Môi-se, khoảng 3400 năm trước. Chúa Giê-xu đã trở thành, và vẫn còn là chủ đề cuối cùng của Kinh Thánh.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Dòng Thời Gian Lịch Sử Kinh Thánh – Phần 1: Dòng thời gian trong Cựu Ước

Bình Luận:

You may also like