Home Dưỡng Linh Thi Thiên 150 — Mọi Tạo Vật Hãy Ca Ngợi Chúa

Thi Thiên 150 — Mọi Tạo Vật Hãy Ca Ngợi Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi-thiên 150:6)

Việc ngợi khen Chúa không dựa trên lý trí. Trái ngược với cuộc sống công nghệ cao của chúng ta, nó loại bỏ các tiêu chuẩn về thành tích, khả năng kiểm soát và tính khách quan của nền văn hóa của chúng ta. Việc ngợi khen Chúa vượt ra khỏi thế giới bị giới hạn bởi những bức thư điện tử, các dòng trạng thái twitter và những ghi chép của chúng ta.

Thay vào đó, sự ngợi khen mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống này như một điều bí ẩn và một món quà. Nắm bắt một thực tế rộng lớn hơn, sự ngợi khen gạt bỏ những thói quen thụ động và những lời sáo rỗng nghe có vẻ ngoan đạo sang một bên. Nó khơi gợi trí tưởng tượng. Sự ngợi khen thường gây xáo trộn, huyên náo và ồn ào. Nhưng quan trọng hơn cả, ngợi khen là hành động của đức tin. Khi chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta giao phó cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời vì Ngài là Vua. Chúng ta có thể nói hoặc thậm chí hét lên, “Đức Chúa Trời đang vận hành trong đời sống của chúng ta!”

Tác giả Thi-thiên bắt đầu hành trình cầu nguyện của mình với sự tự tin. Thi-thiên 1 nói về hai lối sống: phước hạnh khi sống theo đường lối của Đức Chúa Trời và những cạm bẫy khi sống mà tự lấy mình làm trung tâm. Sau đó, các thi-thiên cầu nguyện cho mọi rắc rối của con người: thắc mắc, nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, thậm chí cả bóng tối và hận thù. Và giờ thì cuốn sách cầu nguyện cũ xưa này cho chúng ta một lời cuối cùng: sự ngợi khen.

Ngợi khen Chúa không phải là một hành động khờ khạo; lời ngợi khen đến sau sự đau khổ. Ngợi khen cũng không có tính đòi hỏi; không yêu cầu câu trả lời hoặc một sự ủng hộ nào. Nó biết cuộc sống có nhiều sai sót. Nó biết thế gian này thật là lệch lạc, rằng đôi khi những người vô tội phải chịu khổ. Nó phải đối mặt với thực tế. Tuy vậy, nó vẫn huy động mọi tạo vật trong cả thế gian để lập nên một dàn nhạc giao hưởng ngợi khen. Thi-thiên cuối cùng này nói với bất cứ ai đang lắng nghe rằng: Đức Chúa Trời là Vua. Ngài ban cho chúng ta hơi thở. Và điều khôn ngoan nhất để làm với hơi thở đó là “ngợi khen Chúa”!

Cầu nguyện

Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh Ngài; Hãy ca ngợi Chúa quyền năng trong nơi cao cả Ngài. Hãy ca ngợi Chúa vì những việc quyền năng Ngài; Hãy ca ngợi Chúa vì Ngài vô cùng vĩ đại. Hãy ngợi khen Chúa. Amen!

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like